Zamknięcie działalności zarejestrowanej w CEIDG

Twoim podstawowym obowiązkiem w przypadku zamknięcia działalności gospodarczej jest sporządzenie spisu z natury. Jednak żeby do niego przystąpić, należy zawiadomić w tym fakcie Naczelnika US.

Sprawdź, jak poinformować Naczelnika US o zamiarze sporządzenia spisu z natury.

W zależności od wyboru formy opodatkowania (prowadzonej dokumentacji podatkowej) inaczej wygląda sporządzanie spisu (informacje na ten temat znajdziesz poniżej).

Niezależnie od tego, czy likwidujesz działalność, czy występujesz ze spółki cywilnej, należy sporządzić wykaz majątku na dzień likwidacji działalności.

Sprawdź, jak sporządzić wykaz składników majątku.

Dodatkowo, na dzień zakończenia działalności gospodarczej musisz sporządzić inwentaryzację, czyli spis firmowego majątku wraz z jego wyceną.

Sprawdź, jak przeprowadzić inwentaryzację.

Końcowym działaniem jest poinformowanie Naczelnika US o zakończeniu działalności gospodarczej.

Sprawdź, jak poinformować Naczelnika US o zakończeniu działalności gospodarczej prowadzonej w formie spółki cywilnej.

 

Podatkowa księga przychodów i rozchodów:

Księga rachunkowa:

Ryczałt od przychodów ewidencjonowanych:

Karta podatkowa

Udostępnij Wydrukuj

Czy ta strona była przydatna?

Tak | Trochę | Nie