Co zrobić z nadpłatą w ZUS

Jako płatnik składek do ZUS jesteś zobowiązany rozliczać oraz opłacać należne składki za każdy miesiąc kalendarzowy za siebie oraz za zatrudnione osoby. Co, jeśli wpłaciłeś do ZUS za dużo? Nienależnie opłacone składki zaliczone będą automatycznie przez ZUS na poczet zaległych, bieżących lub przyszłych składek.  Jeśli chcesz odzyskać nadpłacone do ZUS pieniądze, możesz złożyć wniosek o ich zwrot. Wniosek składasz po stwierdzeniu, że składki zostały nienależnie opłacone lub po otrzymaniu zawiadomienia z ZUS o kwocie nienależnie opłaconych składek (ZUS nie będzie Cię informował, jeśli wysokość nadpłaty jest niższa niż koszty upomnienia w postępowaniu egzekucyjnym).

Terminy

Zwrot nadpłaty powinieneś otrzymać w terminie 30 dni od dnia wpływu Twojego wniosku do ZUS. Jeśli nadpłata wynika z przekroczenia górnego pułapu podstawy wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe (jest nią trzydziestokrotność przeciętnego wynagrodzenia – po jej przekroczeniu, nie musisz płacić składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe), zwrot otrzymasz w terminie 30 dni od otrzymania przez ZUS Twojego raportu korygującego oraz deklaracji rozliczeniowej korygującej. Jeżeli nienależnie opłacone składki nie zostaną przez ZUS zwrócone w ustawowym terminie, podlegają oprocentowaniu w wysokości równej odsetkom za zwłokę pobieranym od zaległości podatkowych.

Nienależnie opłacone składki ulegają przedawnieniu po upływie 5 lat, licząc od dnia otrzymania zawiadomienia z ZUS lub faktycznego opłacenia składek (jeśli ZUS nie przesłał zawiadomienia). 

Sprawdź, czy nie dokonujesz nadpłaty

Jeśli nie jesteś pewien, czy nie przekroczyłeś pułapu, po którym nie musisz opłacać składek i nie dokonałeś niepotrzebnej nadpłaty, możesz złożyć do ZUS wniosek o ustalenie czy przekroczenie wystąpiło. Jeśli tak, otrzymasz stosowną informację. 

Wniosek dotyczący zwrotu nadpłaconych składek i wniosek składany przez ubezpieczonego o ustalenie przekroczenia rocznej granicy podstawy wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe, można przekazać do ZUS zarówno w formie papierowej, jak i elektronicznej za pośrednictwem Platformy Usług Elektronicznych.

Udostępnij Wydrukuj

Czy ta strona była przydatna?

Tak | Trochę | Nie