Zaświadczenie o niezaleganiu ze składkami KRUS

Jeśli odprowadzasz składki na ubezpieczenie do KRUS, w niektórych sytuacjach np. ubiegając się o kredyt bankowy, będziesz musiał uzyskać z KRUS zaświadczenie o niezaleganiu ze składkami.

Jak uzyskać zaświadczenie o niezaleganiu ze składkami w KRUS

  • Zaświadczenia o niezaleganiu wydawane są na żądanie (wniosek, prośbę) osoby zainteresowanej. Inaczej niż w przypadku zaświadczeń ZUS, nie ma specjalnego formularza wniosku o wydanie zaświadczenie. Wniosek w wersji papierowej, podpisany ręcznie, możesz wysłać pocztą, albo złożyć osobiście w oddziale terenowym KRUS, odpowiednim ze względu na miejsce prowadzenia przez Ciebie działalności.
  • Możesz także przesłać wniosek o wydanie zaświadczenia drogą elektroniczną przez skrzynkę podawczą KRUS na ePUAP (dowiedz się więcej) – pismo powinno być uwierzytelnione podpisem elektronicznym potwierdzonym kwalifikowanym certyfikatem lub Profilem Zaufanym (dowiedz się więcej).

Terminy

KRUS wyda Ci zaświadczenie niezwłocznie, nie później niż w terminie 7 dni.

Udostępnij Wydrukuj

Czy ta strona była przydatna?

Tak | Trochę | Nie