Wyrejestrowanie ubezpieczonego i płatnika

Wyrejestrowanie ubezpieczonego

Zarówno w przypadku zakończenia działalności gospodarczej, jak i w przypadku zmniejszenia liczby ubezpieczonych w Twojej firmie, za których musisz opłacać składki na ubezpieczenia społeczne i ubezpieczenia zdrowotne musisz dopełnić w ZUS kilku formalności. Czasem ten obowiązek jest niezależny od Ciebie – na przykład osoba współpracująca na podstawie umowy cywilnoprawnej uzyskuje inną podstawę do ubezpieczeń (np. znajduje zatrudnienie na umowę i pracę).

Do wyrejestrowania ubezpieczonych służy formularz ZUS ZWUA. Jest to formularz, który składa się zawsze, kiedy wygaśnie prawo do ubezpieczenia społecznego (np. pracujący na podstawie umowy zlecenia zostanie zatrudniony na umowę o pracę albo nabywa prawo do emerytury).

Jeżeli chcesz wiedzieć więcej na temat zasad wypełniania formularza ZUS ZWUA, zapoznaj się z poradnikiem ZUS Wyrejestrowanie z ubezpieczeń.

Wyrejestrowanie członka rodziny ubezpieczonego

Musisz również wiedzieć, że wyrejestrowanie ubezpieczonego może powodować konieczność dopełnienia kolejnych czynności – wypełnienia dodatkowych formularzy. Dzieje się tak w przypadku wyrejestrowania pracownika, z powodu wygaśnięcia tytułu do ubezpieczenia. W takiej sytuacji musisz wyrejestrować członków rodziny tej osoby na druku ZUS ZCNA.

Jeżeli chcesz wiedzieć więcej na temat zasad wypełniania formularza ZUS ZCNA, zapoznaj się z poradnikiem ZUS Zgłoszenie danych o członkach rodziny na potrzeby ubezpieczenia zdrowotnego.

Wyrejestrowanie płatnika (CEIDG i KRS)

Wyrejestrowanie płatnika składek odbywa się w różnej formie, w zależności od tego, jaką działalność prowadzisz.

Przedsiębiorcy wpisani do CEIDG dokonują tej czynności przez wypełnienie formularza CEIDG (podczas wykreślania działalności z Ewidencji). ZUS, na podstawie danych z formularza, sporządzi deklarację ZUS ZWPA.

Jeżeli jesteś wspólnikiem spółki jawnej, komandytowej, partnerskiej, albo jednoosobowej spółki z ograniczoną odpowiedzialnością, musisz wypełnić ZUS ZWPA samodzielnie.

Jeżeli pozostajesz płatnikiem składek z jakiegokolwiek tytułu (np. przestajesz być wspólnikiem spółki jawnej, ale nadal prowadzisz jednoosobową działalność), to nie składasz deklaracji ZUS ZWPA.

Jeżeli chcesz wiedzieć więcej na temat zasad wypełniania formularze ZUS ZWPA, zapoznaj się z poradnikiem ZUS Wyrejestrowanie płatnika składek.

Zanim rozpoczniesz wypełnianie wniosku o wykreślenie z ubezpieczenia społecznego i zdrowotnego, zapoznaj się również dodatkowymi informacjami – Wyrejestrowanie przedsiębiorcy z ubezpieczenia społecznego oraz zdrowotnego.

Pamiętaj również, że w przypadku wątpliwości zawsze możesz skontaktować się z ZUS zarówno telefonicznie jak i przez Internet. Możesz również udać się po pomoc do najbliższej placówki ZUS.

Zgłoszenie przez CEIDG

Jeśli zakładasz firmę i chcesz zgłosić siebie lub członków rodziny do ubezpieczeń w ZUS, teraz możesz zrobić to za pośrednictwem CEIDG. Od 20 maja 2017 roku udostępniono możliwość zgłoszenia do ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych na formularzach ZUS ZUA (zobacz instrukcję wypełniania) i ZUS ZZA (zobacz instrukcję wypełniania) oraz:

Uwaga! Możliwość składania za pośrednictwem CEIDG dotyczy tylko wymienionych wniosków i sytuacji. Jeśli chcesz zgłosić do ubezpieczeń pracownika, zleceniobiorcę lub osobę, która z Tobą współpracuje, nadal musisz to zgłosić bezpośrednio do ZUS!

Udostępnij Wydrukuj

Czy ta strona była przydatna?

Tak | Trochę | Nie