Przed rozpoczęciem Przed rozpoczęciem
Zakładam firmę Zakładam firmę
Rozliczam podatki Rozliczam podatki
Ubezpieczam się Ubezpieczam się
Prowadzę firmę Prowadzę firmę
Zamykam firmę Zamykam firmę

E-usługi: biznes.gov.pl, podpis elektroniczny, profil zaufany

Gdzie mogę kupić kwalifikowany podpis elektroniczny i ile będzie to kosztowało?

Kwalifikowany podpis elektroniczny można kupić obecnie w jednej z pięciu firm świadczących usługi w tym zakresie (kwalifikowane podmioty świadczące usługi certyfikacyjne w zakresie podpisu elektronicznego), wpisanych do rejestru Ministerstwa Rozwoju. Możliwe jest takze korzystanie e-podpisu wydanego przez kwalifikowane podmioty w dowolnym kraju UE.

Usługi certyfikacyjne mają charakter komercyjny, a wysokość opłat określają podmioty świadczące te usługi. Ceny zestawów różnią się w zależności od długości ważności certyfikatu (rok lub dwa lata) i rodzaju urządzenia do składania podpisu elektronicznego (czytnik kart USB, token USB lub PCMCIA). Możliwy jest zakup karty z certyfikatem bez czytnika, albo samych czytników i dodatkowych licencji na oprogramowanie. Kupujący zawiera z kwalifikowanym podmiotem umowę subskrybencką, której warunki określa polityka certyfikacji lub kodeks postępowania certyfikacyjnego. Zakup podpisu elektronicznego na potrzeby działalności gospodarczej może być zakwalifikowany jako koszt uzyskania przychodu w ramach prowadzonej działalności gospodarczej.

Co to jest profil zaufany? Do czego służy? Jak uzyskać profil zaufany?

Profil zaufany jest bezpłatną metodą potwierdzania tożsamości obywatela w systemach elektronicznej administracji – to odpowiednik kwalifikowanego podpisu elektronicznego.

Wykorzystując profil zaufany możesz załatwić sprawy administracyjne (np. wysłać pismo, odwołanie, skargę) drogą elektroniczną, bez konieczności osobistego udania się do urzędu.

Aby uzyskać profil zaufany powinieneś:

  1. założyć konto na portalu Profil Zaufany (zobacz instrukcję zakładania konta) i złożyć wniosek o potwierdzenie profilu;
  2. potwierdzić wniosek udając się z dowodem osobistym albo paszportem do wybranego przez siebie punktu potwierdzającego. Punkty potwierdzające znajdują się w: urzędach skarbowych, wojewódzkich, oddziałach Zakładu Ubezpieczeń Społecznych, konsulatach, placówkach bankowych (znajdź punkt potwierdzający).

Profil możesz także potwierdzić kwalifikowanym podpisem elektronicznym.

Ważne! Jeśli korzystasz z bankowości elektronicznej, od października 2016 r. możesz potwierdzić profil zaufany za pośrednictwem wybranych banków, bez koniczności wizyty w urzędzie. Więcej informacji znajdziesz w artykule Korzystanie z eWniosków biznes.gov.pl oraz CEIDG z wykorzystaniem bankowości internetowej. Zakładając profil zaufany przez bankowość internetową, możesz wykonać wszystkie kroki (złożenie wniosku, potwierdzenie profilu) za pośrednictwem swojego serwisu bankowości.

Profil zaufany niezależnie od ePUAP

10 września 2016 r. został udostępniony nowy system informatyczny profilu zaufanego. Funcjonuje on – inaczej niż do tej pory – niezależnie od systemu epuap.gov.pl.

Oznacza to, że wszystkie dotychczasowe:

  • profile zaufane ePUAP,
  • wnioski o jego potwierdzenie,
  • punkty potwierdzające profil zaufany ePUAP,
  • usługi sieciowe (WebServices) profilu zaufanego ePUAP oraz
  • konta użytkowników ePUAP

zostały przeniesione do nowego systemu, który jest w pełni zintegrowany z systemem epuap.gov.pl.

Dla dotychczasowych właścicieli profilu zaufanego ePUAP oraz innych użytkowników epuap.gov.pl praktycznie nic się nie zmieni. Nadal będą mogli korzystać z profilu zaufanego ePUAP i wszystkich funkcjonalności ePUAP na dotychczasowych zasadach.

Jedyna różnica, którą można zauważyć, to sposób logowania do epuap.gov.pl. Logowanie do epuap.gov.pl odbywa przy wykorzystaniu pz.gov.pl.

Rejestracja konta użytkownika – e-usługa

Podstawą do złożenia wniosku on-line w punkcie kontaktowym biznes.gov.pl i CEIDG jest identyfikacja tożsamości osoby której wniosek dotyczy oraz podpisanie wniosku.

W przypadku posiadania Profilu zaufanego (pz.gov.pl) nie ma potrzeby rejestracji użytkownika na portalu biznes.gov.pl, logowanie odbywa się z wykorzystaniem konta. W przeciwnym razie niezbędne jest podanie podstawowych danych (imię, nazwisko, adres e-mail) oraz zdefiniowanie hasła, co pozwoli utworzyć konto użytkownika. Przejdź do strony logowania/rejestracji.

W celu podpisania wniosku i przesłania go elektronicznie do właściwego urzędu należy skorzystać z kwalifikowanego profilu elektronicznego albo nieodpłatnego profilu zaufanego.

Udostępnij Wydrukuj

Czy ta strona była przydatna?

Tak | Trochę | Nie