E-usługi: biznes.gov.pl, podpis elektroniczny, profil zaufany

Gdzie mogę kupić kwalifikowany podpis elektroniczny i ile będzie to kosztowało?

Kwalifikowany podpis elektroniczny możesz kupić u jednego z dostawców - firm nadzorowanych przez Ministerstwo Cyfryzacji. Aktualną listę tych firm znajdziesz na stronie NCCert. Możliwe jest takze korzystanie e-podpisu wydanego przez kwalifikowane podmioty w dowolnym kraju UE.

Usługi certyfikacyjne mają charakter komercyjny, a wysokość opłat określają podmioty świadczące te usługi. Ceny zestawów różnią się w zależności od długości ważności certyfikatu (rok lub dwa lata) i rodzaju urządzenia do składania podpisu elektronicznego (czytnik kart USB, token USB lub PCMCIA). Możliwy jest zakup karty z certyfikatem bez czytnika, albo samych czytników i dodatkowych licencji na oprogramowanie. Kupujący zawiera z kwalifikowanym podmiotem umowę subskrybencką, której warunki określa polityka certyfikacji lub kodeks postępowania certyfikacyjnego. Zakup podpisu elektronicznego na potrzeby działalności gospodarczej może być zakwalifikowany jako koszt uzyskania przychodu w ramach prowadzonej działalności gospodarczej.

Co to jest profil zaufany? Do czego służy? Jak uzyskać profil zaufany?

Profil zaufany jest bezpłatną metodą potwierdzania tożsamości obywatela w systemach elektronicznej administracji – to odpowiednik kwalifikowanego podpisu elektronicznego.

Wykorzystując profil zaufany możesz załatwić sprawy administracyjne (np. wysłać pismo, odwołanie, skargę) drogą elektroniczną, bez konieczności osobistego udania się do urzędu.

Aby uzyskać profil zaufany powinieneś:

  1. założyć konto na portalu Profil Zaufany (zobacz instrukcję zakładania konta) i złożyć wniosek o potwierdzenie profilu;
  2. potwierdzić wniosek udając się z dowodem osobistym albo paszportem do wybranego przez siebie punktu potwierdzającego. Punkty potwierdzające znajdują się w: urzędach skarbowych, wojewódzkich, oddziałach Zakładu Ubezpieczeń Społecznych, konsulatach, placówkach bankowych (znajdź punkt potwierdzający).

Profil możesz także potwierdzić kwalifikowanym podpisem elektronicznym.

Ważne! Jeśli korzystasz z bankowości elektronicznej możesz potwierdzić profil zaufany za pośrednictwem wybranych banków, bez koniczności wizyty w urzędzie. Więcej informacji znajdziesz w artykule Korzystanie z eWniosków biznes.gov.pl oraz CEIDG z wykorzystaniem bankowości internetowej. Zakładając profil zaufany przez bankowość internetową, możesz wykonać wszystkie kroki (złożenie wniosku, potwierdzenie profilu) za pośrednictwem swojego serwisu bankowości.

Rejestracja konta użytkownika – e-usługa

Podstawą do złożenia wniosku on-line w punkcie kontaktowym biznes.gov.pl i CEIDG jest identyfikacja tożsamości osoby której wniosek dotyczy oraz podpisanie wniosku.

W przypadku posiadania Profilu zaufanego (pz.gov.pl) nie ma potrzeby rejestracji użytkownika na portalu biznes.gov.pl, logowanie odbywa się z wykorzystaniem konta. W przeciwnym razie niezbędne jest podanie podstawowych danych (imię, nazwisko, adres e-mail) oraz zdefiniowanie hasła, co pozwoli utworzyć konto użytkownika. Przejdź do strony logowania/rejestracji.

W celu podpisania wniosku i przesłania go elektronicznie do właściwego urzędu należy skorzystać z kwalifikowanego profilu elektronicznego albo nieodpłatnego profilu zaufanego.

Udostępnij Wydrukuj

Czy ta strona była przydatna?

Tak | Trochę | Nie