Formy opodatkowania podatkiem dochodowym

W zależności od tego, czy rejestrujesz działalność w CEIDG (jednoosobowa działalność albo spółka cywilna), czy w KRS (spółka, fundacja, spółdzielnia), opodatkowanie podatkiem dochodowym może się znacząco różnić.

Osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą podlegają opodatkowaniu podatkiem PIT (tak jak pracownicy etatowi czy zleceniobiorcy). Jeśli chodzi o podmioty zarejestrowane w KRS, to w zależności od rodzaju, podlegają opodatkowaniu podatkiem CIT albo nie są podatnikami (podatnikami są tylko wspólnicy a nie spółki - dotyczy to większości spółek osobowych).

W przypadku podatku PIT masz możliwość wyboru jednej z form opodatkowania tym podatkiem. Możesz wybrać:

Dowiedz się, jak obliczyć podatek dochodowy PIT dla poszczególnych form opodatkowania.

Sprawdź informacje na temat VAT-u.

Jeśli jesteś opodatkowany CIT, zobacz więcej informacji.

Nie wiesz jaką formę opodatkowania wybrać. Pomożemy Ci. Zapoznaj się z informacjami w dziale PIT i zapoznaj się z interaktywnym poradnikiem Formy opodatkowania działalności gospodarczej.

Informacje o tym, jak obliczać należny podatek, w jakich terminach płacić zaliczki i na jakich formularzach dokonywać rocznego rozliczenia podatku znajdziesz w dziale Rozliczam podatki.

Na wybór formy opodatkowania wpływ mogą mieć też rodzaje działalności gospodarczej, w których określeniu pomoże wyszukiwarka kodów PKD.

Zgłoszenie formy opodatkowania

Jeśli wybrałeś formę opodatkowania, powinieneś ją zgłosić do właściwego naczelnika urzędu skarbowego przed rozpoczęciem działalności. Jeżeli wybrałeś ryczałt od przychodów ewidencjonowanych lub podatek liniowy, oświadczenie o wyborze jednej z tych form składasz najpóźniej w dniu uzyskania pierwszego przychodu.

Jeśli rejestrujesz działalność w CEIDG, najwygodniejszą formą jest zgłoszenie formy opodatkowania w trakcie rejestracji firmy. Zaznaczasz wtedy odpowiednie okienko w formularzu CEIDG-1. W przypadku wyboru karty podatkowej, do wniosku CEIDG dołączasz wniosek PIT-16.

Jeśli chcesz rozliczać się na zasadach ogólnych według skali podatkowej, nie musisz zgłaszać tej formy opodatkowania. Jest ona traktowana jako domyślna, czyli jeśli nie zgłosisz żadnej formy, będziesz rozliczać się według skali podatkowej.

W przypadku wyboru/zmiany formy opodatkowania innego rodzaju działalności niż jednoosobowa (wpisana do CEIDG), oświadczenie lub pisemny wniosek o zastosowaniu wybranej formy opodatkowania wysyłasz do właściwego naczelnika urzędu skarbowego. Możesz skorzystać z pisma ogólnego biznes.gov.pl i za jego pośrednictwem skierować zgłoszenie do właściwego urzędu. Dowiedz się więcej na temat wysyłania pisma ogólnego za pomocą Punktu Kontaktowego.

W przypadku spółek rejestrowanych w KRS, obowiązek zgłaszania formy opodatkowania dotyczy ew. wspólników opodatkowanych PIT. W sytuacji, gdy działalność prowadzona będzie w formie spółki osobowej, oświadczenia o wyborze formy opodatkowania muszą złożyć wszyscy wspólnicy tej spółki (wyjątek stanowi wniosek PIT-16 w zakresie opodatkowania w formie karty podatkowej, który składa jeden ze wspólników, podając dane wszystkich wspólników tworzących spółkę).

Zmiana formy opodatkowania

Jeśli chcesz zmienić formę opodatkowania, najczęściej (choć zależy to od formy) możesz to zrobić na początku roku kalendarzowego, informując o tym swojego Naczelnika Urzędu Skarbowego. Zobacz więcej informacji, jak zmienić formę opodatkowania.

Udostępnij Wydrukuj

Czy ta strona była przydatna?

Tak | Trochę | Nie