Formy opodatkowania podatkiem dochodowym

W zależności od tego, czy rejestrujesz działalność w CEIDG (jednoosobowa działalność albo spółka cywilna), czy w KRS (spółka, fundacja, spółdzielnia), opodatkowanie podatkiem dochodowym może się znacząco różnić.

Osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą podlegają opodatkowaniu podatkiem PIT (tak jak pracownicy etatowi czy zleceniobiorcy). Podmioty zarejestrowane w KRS (takie jak np. spółka z ograniczoną odpowiedzialnością) podlegają zazwyczaj opodatkowaniu podatkiem CIT.

W przypadku podatku PIT masz możliwość wyboru jednej z form opodatkowania tym podatkiem. Możesz wybrać:

Dowiedz się, jak obliczyć podatek dochodowy PIT dla poszczególnych form opodatkowania.

Jeśli jesteś opodatkowany CIT, zobacz więcej informacji.

Nie wiesz jaką formę opodatkowania wybrać. Pomożemy Ci. Zapoznaj się z informacjami w dziale PIT i zapoznaj się z interaktywnym poradnikiem Formy opodatkowania działalności gospodarczej.

Pamiętaj, że forma opodatkowania, którą wybierzesz przy rejestracji nie może być szybko zmieniona. Najczęściej (choć zależy to od formy) możesz to zrobić na początku roku kalendarzowego, informując o tym swojego Naczelnika Urzędu Skarbowego. Więcej na ten temat.

Informacje o tym, jak obliczać należny podatek, w jakich terminach płacić zaliczki i na jakich formularzach dokonywać rocznego rozliczenia podatku znajdziesz w dziale Rozliczam podatki.

Na wybór formy opodatkowania wpływ mogą mieć też rodzaje działalności gospodarczej, w których określeniu pomoże wyszukiwarka kodów PKD.

Udostępnij Wydrukuj

Czy ta strona była przydatna?

Tak | Trochę | Nie