Najpopularniejsze formy, w których jest prowadzona działalność

W Polsce dwie najpopularniejsze formy prowadzenia działalności to:

Jednoosobowa działalność gospodarcza to ponad 70% wszystkich przedsiębiorców w sektorze prywatnym.

W przypadku spółek rejestrowanych w KRS, spółka z o.o. jest wybierana przez ponad 80% zgłaszających.

Powyższe formy prowadzenia działalności bardzo się różnią jeżeli chodzi o:

  • rejestrację działalności (w tym koszty),
  • możliwość wyboru formy opodatkowania,
  • obowiązki sprawozdawcze podczas prowadzenia działalności,
  • ryzyko dotyczące majątku prywatnego.

Istotne jest aby przy wyborze formy prawnej wiedzieć, jaki jest nasz model biznesowy – czy będziemy chcieli wspólników w naszej działalności, czy będziemy prowadzili handel z wieloma podmiotami, oraz ilość kapitału, jakim dysponujemy na starcie.

Pamiętaj, że jednoosobową działalność gospodarczą zawsze możesz przekształcić w spółkę rejestrowaną w KRS.

Przed decyzją o wyborze formy prowadzenia działalności warto się upewnić, czy Twój pomysł na biznes wymaga rejestracji. Jeżeli nie wiesz, czy musisz rejestrować działalność, zapoznaj się z dodatkowymi informacjami.

Poniżej przedstawiliśmy dla Ciebie kilka podstawowych różnic, między jednoosobową działalnością zarejestrowaną w CEIDG, a spółką z o.o.

Rejestracja

Rejestracja jednoosobowej działalności gospodarczej jest bezpłatna – pamiętaj, nikt nie ma prawa żądać od Ciebie opłaty za to, że figurujesz w rejestrze przedsiębiorców, albo że zmieniasz w nim swoje dane. Do zarejestrowania działalności w CEIDG wystarczy wypełnić i złożyć formularz.

Jeżeli chcesz się dowiedzieć, jak możesz złożyć formularz do CEIDG – zapoznaj się z dodatkowymi informacjami.

W przypadku spółki z ograniczoną odpowiedzialnością Sąd Rejestrowy pobiera opłatę z tytułu wpisu spółki do KRS. Istnieją dwie drogi uzyskania wpisu. Jeżeli chcesz prowadzić działalność na podstawie typowej umowy spółki (bez modyfikacji modelowego rozwiązania określonego w Kodeksie spółek handlowych), możesz zarejestrować spółkę przez Internet, z wykorzystaniem wzorca umowy – to tak zwana spółka S24. Koszt rejestracji to 250 zł, nie ponosisz również kosztów sporządzenia umowy spółki przez notariusza.

Jeżeli chcesz się dowiedzieć, jak przebiega rejestracja spółki w trybie S24 – zapoznaj się z dodatkowymi informacjami.

Jeżeli chcesz rejestrować spółkę z o.o. w tradycyjny sposób – składając papierowy wniosek do sądu, opłata wynosi 500 złotych. Do tego należy doliczyć koszt sporządzenia umowy spółki przez notariusza.

Każda zmiana w Rejestrze podlega opłacie 250 złotych. Zobacz więcej na temat rejestracji spółki z o.o. w sposób tradycyjny.

Możliwość wyboru formy opodatkowania

Jako przedsiębiorca wpisany do CEIDG przy rejestracji, ale również podczas prowadzenia działalności, możesz wybrać formę opodatkowania podatkiem PIT – możesz wybrać, w jaki sposób będziesz rozliczać podatek od osiągniętego zysku. Więcej na temat dostępnych form opodatkowania znajdziesz w dziale dotyczącym opodatkowania podatkiem dochodowym. (zobacz również poradnik Formy opodatkowania działalności gospodarczej).

Jeżeli zdecydujesz się prowadzić działalność w formie spółki z o.o. podatnikiem podatku dochodowego będzie spółka. Nie ma tu możliwości wyboru formy opodatkowania. Spółka zapłaci podatek CIT, a następnie zysk po opodatkowaniu zostanie podzielony między wspólników (albo przekazany jedynemu wspólnikowi). Od otrzymanego zysku wspólnik musi zapłacić podatek dochodowy PIT. Oznacza to, że dochodzi do podwójnego opodatkowania zysków spółki. Raz spółka płaci podatek CIT, a później jej wspólnik płaci podatek PIT.

Obowiązki sprawozdawcze

W przypadku jednoosobowej działalności wpisanej do CEIDG nie musisz przekazywać dodatkowych sprawozdań żadnemu organowi. Wystarczy, że raz w roku złożysz deklarację podatkową PIT, w której rozliczysz osiągnięty zysk/stratę.

W przypadku spółki z o.o. co roku musisz sporządzić sprawozdanie finansowe, które musisz złożyć do KRS. Za złożenie sprawozdania zapłacisz 40 złotych. Ponadto Sąd pobierze opłatę 100 zł za publikację ogłoszenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym.

Ochrona majątku prywatnego

Podstawową różnicą jest w tym przypadku fakt, że przedsiębiorca wpisany do CEIDG odpowiada za długi całym swoim majątkiem. Jeżeli podczas prowadzenia działalności powstaną długi – np. nie zarobisz na wypłatę pensji pracownikowi, zapłatę rachunku, opłacenie składek do ZUS, to musisz je spłacić z prywatnego majątku. W skrajnych przypadkach oznacza to, że jeżeli Twój biznes okaże się nieopłacalny, możesz stracić oszczędności, samochód czy mieszkanie.

W przypadku spółki z o.o., ponieważ jest ona odrębnym bytem prawnym (osobą prawną), to spółka odpowiada za swojej zobowiązania. Są one pokrywane z majątku spółki, w tym z kapitału zakładowego. Jeżeli majątek spółki nie wystarcza na spłatę długów – spółka upada. Ty, jako właściciel udziałów w spółce ryzykujesz tylko ich utratę (Twój majątek prywatny jest chroniony).

Wyjątek od ochrony majątku prywatnego ma miejsce, gdy jesteś członkiem zarządu spółki. W takim przypadku, jeżeli w odpowiednim momencie nie złożysz wniosku o upadłość spółki, będziesz odpowiadać za długi spółki całym swoim majątkiem.

Chcesz wiedzieć więcej na temat kończenia działalności gospodarczej, dowiedz się więcej w zakładce Zamykam firmę.

Mały ZUS

Jeżeli zakładasz działalność gospodarczą po raz pierwszy istotny jest fakt, że jako przedsiębiorca wpisany do CEIDG możesz skorzystać z tzw. małego ZUS, natomiast jako wspólnik jednoosobowej spółki z o.o. musisz płacić składki na ubezpieczenia społeczne w podstawowej wysokości.

Nie wiesz, na czym polegają preferencje dotyczące tzw. małego ZUS, pomożemy Ci. Zapoznaj się z artykułem Zasady korzystania z małego ZUS

Dodatkowe informacje

Na biznes.gov.pl znajdziesz również informacje dotyczące kolejnych etapów działalności spółki. Zabacz m.in. poradnik Zawieszam prowadzenie działalnosci. Jeśli będziesz chciał zlikwidować np. spółkę z o.o. dowiedz się, jak rozpocząć proces zamykania spółki w publikacji Likwidacja spółki z o.o. 

Udostępnij Wydrukuj

Czy ta strona była przydatna?

Tak | Trochę | Nie