Ograniczenia w prowadzeniu działalności

W Polsce obowiązuje swoboda przedsiębiorczości. Oznacza to, że o ile ustawa szczególna nie przewiduje ograniczeń, każdy może założyć i prowadzić działalność gospodarczą bez dodatkowych zgód i pozwoleń.

Działalność reglamentowana

Niektóre rodzaje działalności (ze względu na przedmiot działalności) wymagają od przedsiębiorcy spełnienia dodatkowych wymagań, które są warunkiem wpisania się do odrębnego rejestru. Czasami wymagania dotyczą osoby przedsiębiorcy (wymagane wykształcenie, ukończenie dodatkowego kursu, niekaralność za niektóre typy przestępstw), czasem trzeba spełnić dodatkowe wymagania (posiadać odpowiednią infrastrukturę – lokal spełniający dodatkowe wymagania, gwarancję bankową).

Wymagania bardzo różnią się, w zależności od zawodu regulowanego, który chcesz wykonywać. Przykładowe działalności wymagające zrealizowania dodatkowych procedur administracyjnych to: handel alkoholem, paliwami, działalność kantorowa, handel bronią, agencje zatrudnienia, produkcja wyrobów tytoniowych.

Nie wiesz, czy wybrany przez Ciebie rodzaj działalności podlega dodatkowym wymogom? Sprawdź to za pomocą wyszukiwarki.

Jeśli np. chcesz prowadzić składowisko odpadów, w opisie usługi Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach znajdziesz informacje, jak uzyskać pozwolenie na prowadzenie tego rodzaju biznesu. 

Dowiedz się więcej na temat koncesji, zezwoleń oraz wykreślenia z rejestrów działalności regulowanej.

Ograniczenia w wyborze formy prawnej

Niektóre rodzaje działalności wymagają rejestracji w określonej formie prawnej, albo zastrzegają daną formę dla osób o określonych kompetencjach.

Przykładem jest spółka partnerska, gdzie wspólnikami (partnerami) mogą być tylko przedstawiciele tzw. wolnych zawodów. Partnerami w takiej spółce mogą być osoby uprawnione do wykonywania następujących zawodów: adwokata, aptekarza, architekta, inżyniera budownictwa, biegłego rewidenta, brokera ubezpieczeniowego, doradcy podatkowego, maklera papierów wartościowych, doradcy inwestycyjnego, księgowego, lekarza, lekarza dentysty, lekarza weterynarii, notariusza, pielęgniarki, położnej, radcy prawnego, rzecznika patentowego, rzeczoznawcy majątkowego i tłumacza przysięgłego.

Ograniczenia co do formy mogą wynikać również z zakresu prowadzonej działalności. Dla niektórych rodzajów działalności prawo nie przewiduje rejestracji w CEIDG – przedsiębiorca musi zarejestrować spółkę w KRS. Przykładowo jest to uprawa niektórych roślin i hodowla niektórych zwierząt, działalność ubezpieczeniowa i reasekuracyjna, działalność w zakresie: ochrony przeciwpożarowej, związków zawodowych, klubów sportowych.

Czasami ograniczenia idą jeszcze dalej i ustawa określa, rodzaj spółki, jaką należy zarejestrować, aby wykonywać daną działalność. Są to jednak sytuacje wyjątkowe i ograniczają się do sektora finansowego, jak np. działalność banków czy towarzystw ubezpieczeniowych.

Nie wiesz, czy wybrany przez Ciebie rodzaj działalności podlega dodatkowym wymogom, sprawdź to, wykorzystując wyszukiwarkę kodów PKD.

Ograniczenia w nabywaniu nieruchomości

Jeżeli jesteś cudzoziemcem, sprawdź inne ograniczenia, które mogą wystąpić. Zapoznaj się z informacjami w dziale Cudzoziemcy, obywatele UE

Podstawa prawna

Prawo przedsiębiorców

Udostępnij Wydrukuj

Czy ta strona była przydatna?

Tak | Trochę | Nie