Platforma usług elektronicznych ZUS

Platforma Usług Elektronicznych (PUE) – jest portalem Zakładu Ubezpieczeń Społecznych (ZUS), umożliwiającym załatwienie większości spraw drogą elektroniczną.

Podczas rejestracji klient ZUS otrzymuje login i wybierze hasło do własnego profilu PUE. W celu ochrony danych znajdujących się na profilu, przed aktywacją konieczne jest potwierdzenie tożsamości. Klienci, którzy już posiadają profil zaufany lub podpis elektroniczny weryfikowany za pomocą kwalifikowanego certyfikatu, mogą dokonać potwierdzenia tożsamości już podczas rejestracji. Pozostali muszą w tym celu osobiście odwiedzić jednostkę ZUS.

Możesz zarejestrować się w PUE ZUS także za pomocą bankowości elektronicznej.

PUE krok po kroku

Jakie korzyści daje PUE?

Korzystanie z PUE umożliwia ubezpieczonym i płatnikom dostęp do danych zapisanych na kontach ZUS, daje możliwość łatwego generowania i przesyłania drogą elektroniczną dokumentów zgłoszeniowych i rozliczeniowych oraz różnego typu wniosków. Tą drogą można również umówić się na wizytę w ZUS.

Za pośrednictwem PUE osoba ubezpieczona może samodzielnie sprawdzić np. czy płatnik składek zgłosił ją oraz członków rodziny do ubezpieczeń, sprawdzić stan swojego konta w ZUS, kwoty środków przekazanych do OFE, obliczyć prognozowaną wysokość emerytury, złożyć do ZUS różnego typu wnioski oraz uzyskuje informację o wystawionych zaświadczeniach lekarskich eZLA.

Płatnik składek natomiast może sprawdzić dane osób zgłoszonych do ubezpieczeń, złożyć wniosek i uzyskać zaświadczenie o niezaleganiu, złożyć inne wnioski dotyczące rozliczeń, zobaczyć zestawienie deklaracji i wpłat (płatnicy składek do 100 ubezpieczonych mogą dodatkowo wygenerować i wysłać dokumenty rozliczeniowe, dokonać zgłoszenia lub wyrejestrowania ubezpieczonych) oraz otrzymuje informację o wystawionych zaświadczenia lekarskich eZLA dla swoich pracowników.

Świadczeniobiorca może sprawdzić szczegółowe informacje o otrzymywanych świadczeniach, zarezerwować wizytę w ZUS, sprawdzić swoje zaświadczenia lekarskie.

Lekarz posiadający profil na PUE ZUS lub zintegrowaną z PUE aplikację gabinetową może wystawić określone typy zaświadczeń lekarskich oraz przeglądać wystawione elektroniczne zaświadczenia eZLA, system przypomina także lekarzowi o możliwości skierowania pacjenta na rehabilitację leczniczą w ramach prewencji rentowej ZUS..

Platforma Usług Elektronicznych ZUS jest nadal rozbudowywana o nowe funkcjonalności.

Dowiedz się więcej na temat e-zwolnień.

Nie tylko przez Internet

Interesanci mogą również załatwiać sprawę lub uzyskać informację drogą telefoniczną, kontaktując się z Centrum Obsługi Telefonicznej. W przypadku spraw posiadających charakter poufny, dotyczących np. pozyskania danych konkretnego klienta ZUS, osoba dzwoniąca zostanie poproszona o podanie kodu PIN oraz identyfikatora. Do uzyskania informacji o charakterze ogólnym uprawnieni są wszyscy obywatele i ich uzyskanie nie wymaga posiadania profilu zaufanego.

Kontakt z ZUS

22 560 16 00* - numer przeznaczony do obsługi połączeń z telefonów komórkowych oraz stacjonarnych krajowych i zagranicznych.

Konsultanci są dostępni:

w dni robocze pon. - pt.: godz. 7.00 - 18.00

Automatyczny System Informacyjny dostępny:

24 godziny na dobę przez 7 dni w tygodniu

* -  Koszt połączenia wg umowy klienta z operatorem telekomunikacyjnym

Dowiedz się więcej z poradnika ZUS: PUE krok po kroku

Udostępnij Wydrukuj

Czy ta strona była przydatna?

Tak | Trochę | Nie