Przed rozpoczęciem Przed rozpoczęciem
Zakładam firmę Zakładam firmę
Rozliczam podatki Rozliczam podatki
Ubezpieczam się Ubezpieczam się
Prowadzę firmę Prowadzę firmę
Zamykam firmę Zamykam firmę

Nowy limit transakcji bez korzystania z rachunku bankowego

Jeśli w rozliczeniach z kontrahentem używasz gotówki i chcesz zaliczyć te transkacje do kosztów powinieneś wiedzieć, że od 1 stycznia 2017 roku limit transakcji, które można przeprowadzać bez korzystania z rachunku bankowego, zostanie zmniejszony z obecnych 15 tys. euro do 15 tys. złotych.

Oznacza to, każda transakcja powyżej tego limitu (niezależnie od liczby płatności dokonywanych w ramach tej transakcji), którą chcesz rozliczyć w kosztach, będzie musiała być dokonywana z pośrednictwem Twojego rachunku. Dotyczyć to będzie także transakcji walutowych. Przeliczane będą one na złote według kursu średniego walut obcych ogłaszanego przez Narodowy Bank Polski z ostatniego dnia roboczego poprzedzającego dzień dokonania transakcji.

Sankcje za przekroczenie progu 15 tys. zł

Przedsiębiorcy, którzy wbrew przepisom, będą rozliczać transakcje powyżej 15 tys. złotych np. w gotówce, a nie za pośrednictwem rachunku bankowego, nie będą mogli zaliczyć tej kwoty do kosztów uzyskania przychodów (w przypadku braku możliwości zmniejszenia kosztów uzyskania przychodów – będą musieli zwiększyć przychód).

Udostępnij Wydrukuj

Czy ta strona była przydatna?

Tak | Trochę | Nie