Rejestracja spółki osobowej przez Internet

Przepisy umożliwiają przedsiębiorcom, podobnie jak w przypadku zawiązania i rejestracji spółki z o.o. (tzw. tryb S24), przeprowadzenie rejestracji spółki jawnej oraz spółki komandytowej on-line, przy wykorzystaniu wzorca umowy. Zmiany umożliwiają, obok dotychczas istniejącej formy tradycyjnej, wykorzystanie systemu teleinformatycznego udostępnionego przez Ministerstwo Sprawiedliwości.

Jak założyć spółkę osobową przez internet

Przepisy Kodeksu spółek handlowych przewidują możliwość zarejestrowania spółki komandytowej oraz spółki jawnej w sposób uproszczony (tzw. S24), czyli zawarcie umowy spółki bez formy aktu notarialnego.

Procedurę rejestracji spółki jawnej i komandytowej z wykorzystaniem wzorca umowy (tzw. S24) umożliwia portal dostępny na stronie Ministerstwa Sprawiedliwości. Opłata za wpis wynosi 250 zł (w przypadku "papierowej" rejestracji opłata ta wynosi 500 zł). Opłata za ogłoszenie wpisu do KRS w Monitorze Sądowym i Gospodarczym wynosi 100 zł.

Wnioski o założenie spółki jawnej i komandytowej w trybie S24 są rozpatrywane przez wydziały Krajowego Rejestru Sądowego w dni robocze, w godzinach pracy sądów.

Zawarcie umowy zarówno spółki jawnej, jak i komandytowej przy wykorzystaniu wzorca umowy wymaga opatrzenia umowy i pozostałych dokumentów podpisem elektronicznym.

Rodzaje podpisów przy rejestracji spółki osobowej:

  • podpis za pomocą Profilu Zaufanego,
  • podpis kwalifikowanym podpisem elektronicznym poświadczonym ważnym certyfikatem.

W przypadku, gdy dokumentacja spółki komandytowej i jawnej podpisywane są za pomocą Profilu Zaufanego  lub podpisu kwalifikowanego wspólnicy nie muszą posiadać konta w systemie eKRS, jednak muszą złożyć podpisy z konta osoby, która podjęła proces rejestracji spółki.

Dokumenty podpisane przez cały czas dostępne są w systemie, co daje możliwość pobrania ich w dowolnym momencie.

Musisz pamiętać, że istnieje ograniczenie, co do możliwości rejestracji spółki jawnej przez Internet.

Uwaga! Powyższy opis procesu rejestracji ma charakter skrótowy. Zanim przystąpisz do rejestracji spółki w trybie S24, zapoznaj się z

Odpowiedzi na najczęściej zadawane pytania znajdziesz w FAQ.

Obowiązki po rejestracji

Po rejstracji, spółka jest zobowiązana przekazać dane uzupełniające (np. numery rachunków bankowych, przewidywana liczba pracowników czy też adresy miejsc prowadzenia działalności) – w terminie 7 (dane dla ZUS) lub w terminie 21 (dane dla GUS i urzędu skarbowego) dni od dnia rejestracji spółki w KRS. Dane te są podawane w jednym formularzu (NIP-8). Składa się go we właściwym ze względu na siedzibę Urzędzie Skarbowym.

Dowiedz się, jakich formalności powinieneś dopełnić po rejestracji spółki.

Ograniczenia związane ze stosowaniem wzorca umowy spółki

Należy pamiętać, że rejestracja z wykorzystaniem wzorca umowy to uproszczona forma (możliwość wyboru tylko w ramach zawartych zapisów). Formularz daje pewien margines wyboru, jednak przy założeniu, że są to typowe (opisane w Ksh.) rozwiązania.

Przy rejestracji spółki przez Internet wkład może być tylko gotówkowy. Z kolei w przypadku spółki jawnej zgodnie z istniejącym wzorem on-line, możliwa jest jedynie reprezentacja dwuosobowa, tj. dwóch wspólników lub wspólnik łącznie z prokurentem.

Najczęściej popełniane błędy przy rejestracji

Jeśli chcesz wiedzieć, jakie są najczęściej popełniane błędy przy rejstracji oraz jak ich uniknąć, zajrzyj do artykułu na ten temat.

Podstawa prawna

Dowiedz się więcej

W systemie S24 możesz dokonać także niektórych zmian w KRS.

 

Po rejestracji >>

 

Udostępnij Wydrukuj

Czy ta strona była przydatna?

Tak | Trochę | Nie