Złożenie wniosku o wpis do ewidencji przedsiębiorców (CEIDG)

Jeśli chcesz rozpocząć działalność jednoosobową (samozatrudnienie), powinieneś złożyć wniosek o wpis do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG). Wniosek składasz na formularzu CEIDG-1.

Masz do wyboru kilka możliwości złożenia wniosku o wpis do ewidencji. Możesz go złożyć online bez konieczności wizyty w urzędzie albo udając się osobiście do urzędu gminy.

Wniosek o wpis do CEIDG online

Złóż wniosek online bez wychodzenia z domu

Najwygodniejsze dla Ciebie będzie przygotowanie i podpisanie wniosku online. W tym celu zarejestruj się na stronie internetowej CEIDG, wypełnij formularz i podpisz go podpisem elektronicznym, Profilem Zaufanym lub bankowością internetową. Więcej informacji na ten temat znajdziesz w dziale Podpis elektroniczny i profil zaufany.

Wniosek CEIDG-1 możesz wypełnić samodzielnie uzupełniając pola formularza albo korzystając z pomocy tzw. kreatora. W tym przypadku przewodnik „krok po kroku" i pytania pomocnicze ułatwią Ci uzupełnianie kolejnych rubryk.    

Wypełnij wniosek online i złóż w urzędzie

Jeśli nie posiadasz podpisu elektronicznego albo Profilu Zaufanego, możesz wypełnić wniosek online i podpisać go osobiście w urzędzie gminy. Elektroniczny formularz wniosku znajdziesz na stronie CEIDG. Żeby wypełnić wniosek nie musisz dodatkowo rejestrować się na stronie CEIDG – możesz to zrobić anonimowo.

Po wypełnieniu wniosku na stronie CEIDG nie musisz go drukować. Wystarczy, że zapamiętasz kod (numer wniosku), który pojawi się po wypełnieniu na stronie CEIDG. Z tym kodem udaj się do urzędu gminy. Urzędnik odnajdzie Twój wniosek w CEIDG po kodzie wniosku, wydrukuje, przedłoży do podpisania i potwierdzi w systemie. Pamiętaj, że wskazana we wniosku data rozpoczęcia działalności nie może być wcześniejsza niż dzień, w którym podpiszesz wniosek w urzędzie. Adres i dane najbliższego urzędu gminy lub miasta znajdziesz w wyszukiwarce instytucji.

Zarejestruj firmę przez bankowość elektroniczną

Od stycznia 2018 roku wybrane banki umożliwiają rejestrację działalności przez bankowość elektroniczną. Jako pierwszy, usługę oferuje PKO BP (serwis iPKO), a jej uruchomienie planują kolejne banki. Procedura rejestracji odbywa się w formie elektronicznej i bez konieczności wizyty w urzędzie. Rejestracja firmy przez bank jest bezpłatna! Zobacz więcej informacji na temat rejestracji firmy przez bank.

Złożenie wniosku o wpis do CEIDG w sposób tradycyjny

Osobiście

Możesz także złożyć wniosek w formie papierowej w urzędzie gminy. W urzędzie otrzymasz odpowiedni formularz. Jeśli chcesz wypełnić go wcześniej, możesz go pobrać ze strony CEIDG, wydrukować, podpisać własnoręcznie i zanieść do urzędu gminy.

Zanim wypełnisz wniosek, przeczytaj instrukcję.

Urzędnik potwierdzi za pokwitowaniem przyjęcie wniosku i najpóźniej następnego dnia wprowadzi dane z wniosku do systemu CEIDG.

Przy składaniu wniosku o wpis do ewidencji w urzędzie nie zapomnij zabrać ze sobą dowodu osobistego lub innego dokumentu potwierdzającego tożsamość.

Ważne! Wniosek o wpis do ewidencji CEIDG może również złożyć pełnomocnik ustanowiony na zasadach ogólnych. Dowiedz się więcej na temat pełnomocnictwa przy rejestracji działalności.

Wysłanie listem poleconym

Wypełniony wniosek możesz wysłać listem poleconym (w przypadku przesłania wniosku listem poleconym powinien być on opatrzony własnoręcznym podpisem wnioskodawcy potwierdzonym przez notariusza).

Załóż firmę przez telefon

Jeśli chcesz zarejestrować firmę, możesz to zrobić również przez telefon. W tym celu skontaktuj się z infolinią Centrum Pomocy (tel.: 801 055 088 lub 22 765 67 32). Wspólnie z konsultantem wypełnisz wniosek. Po rozmowie, otrzymasz SMS z kodem (numerem wniosku). Z tym numerem udaj się do urzędu miasta/gminy/dzielnicy. Urzędnik wydrukuje Twój wniosek i przedłoży Ci do podpisu. Dowiedz się więcej na temat firmy przez telefon.

Ważne informacje

  • Wpis w CEIDG z danymi Twojej firmy pojawi się z chwilą zamieszczenia danych w CEIDG, nie później niż następnego dnia roboczego po dniu złożenia wniosku.
  • Działalność gospodarczą możesz podjąć w dniu złożenia wniosku o wpis do CEIDG!
  • Złożenie wniosku o wpis do CEIDG jest BEZPŁATNE! Ostrożnie podchodź do pojawiających się ofert płatnego wpisu – są to oferty komercyjne.
  • Masz prawo "rezygnacji" z wpisu w CEIDG przed wskazaną późniejszą niż rejestracja datą rozpoczęciem wykonywania działalności. Wpis nie będzie widoczny w CEIDG, jeśli przedsiębiorca złoży wniosek o nierozpoczęciu działalności.

Inne obowiązki po rejestracji firmy w CEIDG

Rejestrując firmę w CEIDG zostaniesz automatycznie zarejestrowany w ZUS (jako płatnik składek) i w urzędzie skarbowym.  W przypadku ZUS, w ciągu siedmiu dni od terminu rozpoczęcia działalności powinieneś zgłosić się do ubezpieczeń w ZUS (jako ubezpieczony). Więcej informacji na ten temat.

Zgłoszenie do ZUS przez CEIDG

Jeśli zakładasz firmę i chcesz zgłosić siebie lub członków rodziny do ubezpieczeń w ZUS, teraz możesz zrobić to za pośrednictwem CEIDG. Od 20 maja 2017 roku udostępniono możliwość zgłoszenia do ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych na formularzach ZUS ZUA (zobacz instrukcję wypełniania) i ZUS ZZA (zobacz instrukcję wypełniania) oraz:

Uwaga! Możliwość składania za pośrednictwem CEIDG dotyczy tylko wymienionych wniosków i sytuacji. Jeśli chcesz zgłosić do ubezpieczeń pracownika, zleceniobiorcę lub osobę, która z Tobą współpracuje, nadal musisz to zgłosić bezpośrednio do ZUS!

VAT

Jeśli będziesz płacił VAT, najpóźniej w dniu poprzedzającym dzień rozpoczęcia sprzedaży towarów lub świadczenia usług objętych VAT powinieneś we właściwym Urzędzie Skarbowym złożyć druk zgłoszeniowy VAT-R. Możesz go także dołączyć do wniosku o rejestrację w CEIDG.  Więcej na ten temat w poradniku Rejestruję się jako podatnik VAT.

Jeśli prowadzisz działalność reglamentowaną, będziesz musiał zgłosić swoją firmę do odpowiedniego rejestru. Dowiedz się więcej na temat działalności regulowanej.

Twój wpis w CEIDG

Wpis do ewidencji (dane dotyczące Twojej firmy) będą dostępne w Bazie przedsiębiorców na stronie internetowej CEIDG. Dzięki temu w każdej chwili będziesz miał do nich wygodny dostęp oraz będziesz mógł je modyfikować (dowiedz się więcej na temat wprowadzania zmian w CEIDG) Każdy zainteresowany (np. urząd znajdzie tam Twój wpis, dzięki czemu nie będziesz potrzebował zaświadczenia potwierdzającego, że Twoja firma znajduje się w rejestrze (dowiedz się więcej)

Spółka cywilna

Jeśli chcesz założyć spółkę cywilną, dowiedz się więcej na temat dodatkowych obowiązków związanych z rejestracją.

Dodatkowe informacje

We wniosku należy podać kody PKD określające rodzaje działalności gospodarczej. Przydatna będzie wyszukiwarka kodów. Niezbędne jest także wybranie formy opodatkowania działalności gospodarczej.

Jeżeli jesteś obywatelem UE i nie masz zarejestrowanej działalności w innym niż Polska kraju członkowskim, możesz zarejestrować działalność na takich samych zasadach, jak Polacy. Dowiedź się więcej na temat cudzoziemców. 

Z artykułu jak obliczyć podatek dochodowy dowiesz się jak wybrana forma opodatkowania wpływa na wysokość płaconych przez Ciebie podatków.

Dzięki biznes.gov.pl wiele spraw urzędowych możesz załatwić online. Chcesz uzyskać pozwolenie na budowę? Potrzebna Ci jest decyzja o uwarunkowaniach środowiskowych? Na portalu dowiesz się krok po kroku, jak i w jakim urzędzie załatwić sprawy związane z prowadzeniem Twojej firmy. Skorzystaj z wyszukiwarki usług.

Jeśli chcesz uzyskać więcej informacji, jak dopełnić pozostałe formalności związane z ubezpieczeniami w ZUS lub KRUS, kasą fiskalną, działalnością regulowaną – zobacz artykuł Po rejestracji.

30 kwietnia 2018 roku weszły w życie przepisy Konstytucji Biznesu wprowadzające zmiany dla przedsiębiorców zarejestrowanych w CEIDG. Zmiany dotyczą m.in.: zasad zawieszania i wznawiania firmy, zgłaszania pełnomocnictwa oraz rodzaju danych wpisywanych do CEIDG.

Zobacz informacje na temat zmian

Podstawa prawna

Ustawa o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej i Punkcie Informacji dla Przedsiębiorcy

Po rejestracji >>

 

Udostępnij Wydrukuj

Czy ta strona była przydatna?

Tak | Trochę | Nie