Zgłaszanie zmian do ewidencji przedsiębiorców (CEIDG)

Prowadzisz firmę, jednoosobową zarejestrowaną w CEIDG? Pamiętaj, że jeśli zmienisz np. nazwę, adres, numer konta, formę opodatkowania Twoim obowiązkiem będzie zgłoszenie tego do ewidencji przedsiębiorców. Na zgłoszenie masz 7 dni od dnia zdarzenia wymagającego zmiany w CEIDG.

Uwaga! Od 30 kwietnia 2018 roku wchodzą w życie przepisy Konstytucji Biznesu wprowadzające zmiany dla przedsiębiorców zarejestrowanych w CEIDG. Zmiany dotyczą m.in.: zasad zawieszania i wznawiania firmy, zgłaszania pełnomocnictwa oraz rodzaju danych wpisywanych do CEIDG.

Jakie zmiany trzeba zgłaszać do CEIDG?

W toku działalności, wiele informacji dotyczących firmy będzie wymagało aktualizacji i zgłoszenia do odpowiednich urzędów.  Niektóre, jak np. numer telefonu, czy adres e-mail, nie wymagają obowiązkowej aktualizacji – jeśli nie zgłosiłeś ich przy rejestracji.

Nowe przepisy wprowadziły od 30 kwietnia 2018 roku podział danych, które wpisujesz i zmieniasz do CEIDG na dane ewidencyjne i dane informacyjne. Dane ewidencyjne obejmują m.in. imię i nazwisko, PESEL, NIP, REGON, obywatelstwo, PKD, dane kontaktowe, adres do doręczeń oraz adres stałego miejsca wykonywania działalności gospodarczej (o ile posiada). Dane informacyjne obejmują m.in. datę rozpoczęcia, zawieszenia, wznowienia, zakończenia działalności gospodarczej, NIP i REGON spółki cywilnej, informację o istnieniu lub ustaniu wspólności małżeńskiej.

Do tej pory zmiany jakichkolwiek danych (czyli np. zmiana PKD, albo zawieszenie czy wznowienie działalności) należało zgłosić do CEIDG w ciągu 7 dni od ich zaistnienia.  Zgodnie z nowymi zasadami:

 • dane informacyjne możesz zmienić natomiast zmienić w każdym czasie. Są to dane, których aktualność nie ma bezpośredniego wpływu na innych uczestników obrotu gospodarczego. Czyli, jeśli np. zawiesiłeś firmę, nie musisz już w ciągu 7 dni zmieniać wpisu w CEIDG.
 • dla danych ewidencyjnych – najważniejszych z punktu widzenia zapewnienia bezpieczeństwa obrotu gospodarczego – zachowany został termin 7 dni na złożenie wniosku od dnia zmiany tychże danych.

Zmiana najważniejszych danych, zawsze wymagać będzie aktualizacji.

Przez CEIDG możesz również zgłaszać zmiany dotyczące m.in.:

 • Okresów rozliczeniowych podatku (miesięczne, kwartalne).
 • Formy opodatkowania
 • Miejsca przechowywania dokumentów księgowych.
 • Formy prowadzenia dokumentacji (np. przejście na księgi rachunkowe)
 • Rachunku bankowego

Pamiętaj, że w CEIDG musisz zgłosić także zawieszenie, wznowienie i zamknięcie działalności.

Pełną listę informacji, które są w CEIDG i wymagają aktualizacji, zawiera Ustawa o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej i Punkcie Informacji dla Przedsiębiorcy

Jak zgłosić zmianę?

Aktualizacji danych dokonujesz za pomocą formularza CEIDG-1. Zmiany możesz dokonać na kilka sposobów. Tradycyjny to wizyta w dowolnym, najbliższym urzędzie gminy/miasta. Formularz do wydruku i wypełnienia możesz pobrać ze strony CEIDG. Wniosek możesz złożyć także pocztą, ale pamiętaj, że będzie on ważny tylko wtedy, gdy opatrzysz go własnoręcznym podpisem, poświadczonym przez notariusza.

Wygodniejsze będzie przygotowanie wniosku drogą elektroniczną. Zaletą składania wniosku online jest m.in. to, że większość niezbędnych danych wypełnia się w nim automatycznie na podstawie wpisu w CEIDG, bez konieczności ich własnoręcznego wprowadzania. Jeśli wypełnisz wniosek w trybie anonimowym, tj. bez podpisania elektronicznego, to w ciągu 7 dni od daty wypełnienia wniosku powinieneś złożyć wizytę w dowolnym, najbliższym urzędzie gminy/miasta w celu potwierdzenia tożsamości.

Do urzędu udaj się z kodem (numerem wniosku) uzyskanym na stronie CEIDG, podczas wypełniania. Urzędnik odnajdzie wniosek w CEIDG po kodzie wniosku, wydrukuje, przedłoży do podpisania i potwierdzi w systemie. W takim przypadku dniem złożenia wniosku jest dzień, w którym podpiszesz wniosek w urzędzie. Adres i dane najbliższego urzędu gminy lub miasta znajdziesz w wyszukiwarce instytucji.

Jeśli posiadasz podpis elektroniczny lub profil zaufany, wszystkie formalności związane ze zmianami możesz załatwić online na stronie CEIDG, bez konieczności wizyty w urzędzie. Wypełniony formularz podpisujesz i wysyłasz online.

Zmiany w CEIDG są widoczne od razu po podpisaniu wniosku o zmianę danych.  

Więcej: podpis elektroniczny, profil zaufany – zobacz jak uzyskać

Zmiany w CEIDG może zgłosić także Twój pełnomocnik.

Zgłoś zmiany w CEIDG przez telefon

Jeśli chcesz dokonać zmian w swoim wpisie w CEIDG, możesz to zrobić również przez telefon. W tym celu skontaktuj się z infolinią Centrum Pomocy (tel.: 801 055 088 lub 22 765 67 32). Konsultant pomoże Ci wypełnić wniosek o zmianę. Po rozmowie, otrzymasz SMS z kodem (numerem wniosku). Z tym numerem udaj się do urzędu miasta/gminy/dzielnicy. Urzędnik wydrukuje Twój wniosek i przedłoży Ci do podpisu.

Ważne informacje

Uwaga! Obowiązek aktualizacji dotyczy także wspólników spółki cywilnej. W przypadku zmiany danych spółki konieczna jest aktualizacja danych w GUS (formularz RG-OP np. w przypadku zmiany kodów PKD, zawieszenia działalności) i Urzędu Skarbowego (formularz NIP-2). Dowiedz się więcej.

Zgłoszenia do ZUS przez CEIDG

Jeśli zakładasz firmę i chcesz zgłosić siebie lub członków rodziny do ubezpieczeń w ZUS, teraz możesz zrobić to za pośrednictwem CEIDG. Może także zgłaszać w ten sposób zmiany.  Od maja 2017 roku udostępniono możliwość zgłoszenia do ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych na formularzach ZUS ZUA (zobacz instrukcję wypełniania) i ZUS ZZA (zobacz instrukcję wypełniania) oraz:

Uwaga! Możliwość składania za pośrednictwem CEIDG dotyczy tylko wymienionych wniosków i sytuacji. Jeśli chcesz zgłosić do ubezpieczeń pracownika, zleceniobiorcę lub osobę, która z Tobą współpracuje, nadal musisz to zgłosić bezpośrednio do ZUS!

Do tej pory ZUS, po rejestracji działalności „automatycznie" przygotowywał zgłoszenia przedsiębiorcy, ale tylko jako płatnika składek (zobacz więcej). Oznacza to, że nie musisz wypełniać ani wysyłać do ZUS dokumentów, które dotyczą Ciebie jako płatnika składek, czyli:

 • ZUS ZFA – zgłoszenie płatnika,
 • ZUS ZIPA – zmiana danych identyfikacyjnych,
 • ZUS ZAA – adresy prowadzenia działalności gospodarczej,
 • ZUS ZBA – informacja o rachunkach bankowych,
 • ZUS ZWPA – wyrejestrowanie płatnika.

Dodatkowe informacje

 • Zmiany w CEIDG są "automatycznie" zgłaszane do innych urzędów (ZUS - np. adres płatnika, Urząd Skarbowy).
 • W przypadku zmian pamiętaj o powiadomieniu innych urzędów (jeśli to konieczne). Dotyczy to m.in. urzędów, które prowadzą rejestry działalności regulowanej. Dowiedz się więcej w artykule na temat koncesji, licencji i zezwoleń.
 • Jeśli jesteś podatnikiem VAT, w niektórych sytuacjach będziesz także musiał dokonać zgłoszenia zmian do Urzędu Skarbowego na formularzu VAT-R (zobacz więcej na temat rejestracji VAT). Powinieneś  w ciągu 7 dni zgłosić zmiany, których nie musiałeś uwzględniać w formularzu CEIDG (np. zmiana okresu rozliczania podatku VAT). Jeśli zmiana np. adresu firmy, spowoduje zmianę właściwości organu podatkowego (czyli zmianę urzędu, w którym bedziesz rozliczał VAT), powinieneś złożyć do Urzędu Skarbowego formularz VAT-R, nawet jeśli zgłosiłeś zmiany do CEIDG.
 • Jeśli używasz kas fiskalnych i zmieniasz miejsce ich wykorzystania, powinieneś to zgłosić do Urzędu Skarbowego. Więcej na ten temat dowiesz się z artykułu Zmiana miejsca używania kasy fiskalnej.

Podstawa prawna

Udostępnij Wydrukuj

Czy ta strona była przydatna?

Tak | Trochę | Nie