Zgłoszenie do ubezpieczeń

Udało Ci się zarejestrować swoją działalność gospodarczą gratulujemy.

Teraz masz siedem dni na dopełnienie formalności w ZUS.

Ubezpieczenie zdrowotne

Z tytułu prowadzenia działalności gospodarczej zarejestrowanej w CEIDG musisz odprowadzać za siebie składkę na ubezpieczenie zdrowotne i najprawdopodobniej również na ubezpieczenia społeczne.

Jeżeli prowadzisz równocześnie jednoosobową działalność i spółkę cywilną, jesteś zobowiązany zapłacić podwójną składkę na ubezpieczenie zdrowotne. Jeżeli jesteś wspólniczką/wspólnikiem kilku spółek cywilnych, od członkostwa w każdej z nich musisz odprowadzić składkę na ubezpieczenie zdrowotne.

Jeżeli Twoja firma działa w formie jednoosobowej spółki z o.o. masz takie same obowiązki, jak przedsiębiorca zarejestrowany w CEIDG.

Masz działalność zarejestrowaną w CEIDG albo jednoosobową spółkę z o.o. i nie zatrudniasz pracowników, sprawdź jak zarejestrować się w ZUS jako ubezpieczony i jakie są zasady opłacania składek.

Zobacz więcej na temat zgłoszenia, składek na ZUS w artykule Płatnik składek do ZUS.

Obniżone składki na ubezpieczenia społeczne

Jako początkujący przedsiębiorca wpisany do CEIDG masz prawo skorzystać z tzw. „małego ZUS" obniżonych składek na ubezpieczenia społeczne w okresie pierwszych 24 miesięcy kalendarzowych od dnia rozpoczęcia wykonywania działalności gospodarczej.

Nie wiesz, czy masz prawo skorzystać z tzw. małego ZUS, pomożemy Ci. Zapoznaj się z dodatkowymi informacjami.

Ubezpieczony w innym kraju UE

Jeżeli posiadasz działalność w innym kraju UE i podlegasz tam ubezpieczeniom społecznym, najprawdopodobniej nie musisz opłacać składek do ZUS.

Sprawdź, jak działa Europejska Karta Ubezpieczenia Zdrowotnego.

Ubezpieczony w KRUS

Jeżeli jesteś rolnikiem lub członkiem jego rodziny ubezpieczonym w KRUS, rejestracja działalności lub pomoc przedsiębiorcy (jako członek rodziny) nie oznacza automatycznego przejścia do ZUS.

Nie wiesz, jakie warunki musisz spełnić aby pozostać w KRUS, pomożemy Ci. Zapoznaj się z dodatkowymi informacjami.

Zatrudnianie pracowników – zgłoszenie do ZUS

Jeżeli zatrudniasz pracowników, musisz ich zgłosić do ubezpieczenia w ciągu siedmiu dni od daty powstania obowiązku ubezpieczeń. Dowiedz się więcej na temat obowiązków przedsiębiorcy zatrudniającego pracowników.

Termin opłacania składek

W zależności od tego, czy zatrudniasz pracowników czy nie, składki są opłacane w różnych terminach.

Nie wiesz, w jakich terminach i w jakiej wysokości opłacać składki, pomożemy Ci. Zapoznaj się z dodatkowymi informacjami.

Udostępnij Wydrukuj

Czy ta strona była przydatna?

Tak | Trochę | Nie