Przed rozpoczęciem Przed rozpoczęciem
Zakładam firmę Zakładam firmę
Rozliczam podatki Rozliczam podatki
Ubezpieczam się Ubezpieczam się
Prowadzę firmę Prowadzę firmę
Zamykam firmę Zamykam firmę

Zgłoszenie do ubezpieczeń

Udało Ci się zarejestrować swoją działalność gospodarczą gratulujemy.

Teraz masz siedem dni na dopełnienie formalności w ZUS.

Ubezpieczenie zdrowotne

Z tytułu prowadzenia działalności gospodarczej zarejestrowanej w CEIDG musisz odprowadzać za siebie składkę na ubezpieczenie zdrowotne i najprawdopodobniej również na ubezpieczenia społeczne.

Jeżeli prowadzisz równocześnie jednoosobową działalność i spółkę cywilną, jesteś zobowiązany zapłacić podwójną składkę na ubezpieczenie zdrowotne. Jeżeli jesteś wspólniczką/wspólnikiem kilku spółek cywilnych, od członkostwa w każdej z nich musisz odprowadzić składkę na ubezpieczenie zdrowotne.

Jeżeli Twoja firma działa w formie jednoosobowej spółki z o.o. masz takie same obowiązki, jak przedsiębiorca zarejestrowany w CEIDG.

Masz działalność zarejestrowaną w CEIDG albo jednoosobową spółkę z o.o. i nie zatrudniasz pracowników, sprawdź jak zarejestrować się w ZUS jako ubezpieczony i jakie są zasady opłacania składek.

Obniżone składki na ubezpieczenia społeczne

Jako początkujący przedsiębiorca wpisany do CEIDG masz prawo skorzystać z tzw. „małego ZUS" obniżonych składek na ubezpieczenia społeczne w okresie pierwszych 24 miesięcy kalendarzowych od dnia rozpoczęcia wykonywania działalności gospodarczej.

Nie wiesz, czy masz prawo skorzystać z tzw. małego ZUS, pomożemy Ci. Zapoznaj się z dodatkowymi informacjami.

Ubezpieczony w innym kraju UE

Jeżeli posiadasz działalność w innym kraju UE i podlegasz tam ubezpieczeniom społecznym, najprawdopodobniej nie musisz opłacać składek do ZUS.

Sprawdź, jak działa Europejska Karta Ubezpieczenia Zdrowotnego.

Ubezpieczony w KRUS

Jeżeli jesteś rolnikiem lub członkiem jego rodziny ubezpieczonym w KRUS, rejestracja działalności lub pomoc przedsiębiorcy (jako członek rodziny) nie oznacza automatycznego przejścia do ZUS.

Nie wiesz, jakie warunki musisz spełnić aby pozostać w KRUS, pomożemy Ci. Zapoznaj się z dodatkowymi informacjami.

Zatrudnianie pracowników – zgłoszenie do ZUS

Jeżeli zatrudniasz pracowników, musisz ich zgłosić do ubezpieczenia w ciągu siedmiu dni od daty powstania obowiązku ubezpieczeń. Dowiedz się więcej na temat obowiązków przedsiębiorcy zatrudniającego pracowników.

Termin opłacania składek

W zależności od tego, czy zatrudniasz pracowników czy nie, składki są opłacane w różnych terminach.

Nie wiesz, w jakich terminach i w jakiej wysokości opłacać składki, pomożemy Ci. Zapoznaj się z dodatkowymi informacjami.

Udostępnij Wydrukuj

Czy ta strona była przydatna?

Tak | Trochę | Nie