Działalność regulowana: wykreślenie z rejestru bez składania wniosku przez przedsiębiorcę

Prowadzenie niektórych rodzajów działalności gospodarczej (np. prowadzenie kantoru) wymaga uzyskania wpisu do rejestru działalności regulowanej. Przedsiębiorca prowadzący działalność regulowaną ma dodatkowe obowiązki związane z wykonywaniem działalności zgodnie z określonymi wymogami. Jest także zobowiązany do aktualizacji informacji, które podlegają wpisowi do rejestru.

Więcej na temat ograniczeń w prowadzeniu działalności dowiesz się z tego artykułu.

Wykreślenie z rejestru działalności regulowanej

W przypadku wykreślenia z CEIDG, przedsiębiorcy prowadzący działalność regulowaną nie muszą składać do właściwego organu wniosku o wykreślenie z rejestru działalności regulowanej. Organ prowadzący rejestr działalności regulowanej sam wykreśla wpis w rejestrze na podstawie informacji z CEIDG o wykreśleniu przedsiębiorcy.

Od 2017 roku dotyczy to także działalności gospodarczej wpisanej do KRS. W przypadku tych podmiotów (np. jeśli jest to spółka z ograniczoną odpowiedzialnością), po ich wykreśleniu z KRS również nie trzeba składać odrębnego wniosku o wykreślenie z rejestru działalności regulowanej.

Wciąż istnieje możliwość osobistego złożenia wniosku o wykreślenie wpisu w rejestrze, jeśli np. kontynuujesz prowadzenie firmy, ale planujesz zakończenie wykonywania działalności regulowanej.

Aby zapoznać się z przebiegiem odpowiednich procedur, które przedsiębiorca powinien zrealizować w związku z zamykaniem działalności gospodarczej, skorzystaj z wyszukiwarki procedur.

Co ważne, nowe przepisy dotyczą rejestrów działalności regulowanej – nie obejmują innych form działalności reglamentowanej (wymagających zezwoleń, koncesji, licencji), dla których obowiązki informacyjne pozostają bez zmian.

Nowe przepisy dotyczące wykreślania wpisów z rejestrów działalności regulowanej wprowadzono w ramach nowelizacji ustawy o swobodzie działalności gospodarczej.

Jakie rodzaje działalności obejmują nowe przepisy

Działalności regulowane, dla których wymagane było wcześniej złożenie odrębnego wniosku o wykreślenie:

Udostępnij Wydrukuj

Czy ta strona była przydatna?

Tak | Trochę | Nie