Co zrobić z koncesjami, zezwoleniami w przypadku zakończenia działalności?

Prowadząc działalność, która wymaga specjalnych zezwoleń czy koncesji, masz obowiązek informować urząd, który udzielił uprawnień o zmianach związanych z tą działalnością. Obowiązek ten obejmuje także zakończenie działalności. Zgłoszenia powinni dokonywać, w przypadku zamykania działalności, m.in. sprzedawcy alkoholu, czy też przedsiębiorcy prowadzący apteki.

Dopuszczalny termin na zgłoszenie zmian w prowadzonej działalności do organu koncesyjnego wynosi 14 dni.

Informując organy, które wydały odpowiednie koncesje i zezwolenia, w niektórych przypadkach możesz odzyskać część opłat, które poniosłeś w związku z ich otrzymaniem.

Aby zapoznać się z przebiegiem odpowiednich procedur, które przedsiębiorca powinien zrealizować w związku z zamykaniem działalności gospodarczej, skorzystaj z wyszukiwarki procedur.

Wykreślenie z rejestrów działalności regulowanej – bez konieczności informowania urzędów

Obowiązek informowania o zamknięciu działalności dotyczył także firm, które były wpisane do rejestrów działalności regulowanej. Jest to działalność gospodarcza, której wykonywanie wymaga spełnienia szczególnych warunków, określonych przepisami prawa i podlega wpisowi do specjalnych rejestrów. Firmy te, po wykreśleniu np. z CEIDG, dodatkowo musiały składać wnioski o wykreślenie z rejestru działalności regulowanej.

Od 19 maja 2016 roku, wobec firm wpisanych do CEIDG, obowiązek ten zostaje zniesiony. Oznacza to, że przedsiębiorcy wykreśleni z CEIDG, nie muszą już składać dodatkowych wniosków do urzędów prowadzących rejestry działalności regulowanej o wykreślenie ich wpisów z tych rejestrów. Organ prowadzący rejestr działalności regulowanej powinien to zrobić samodzielnie po uzyskaniu informacji z CEIDG, tj. bez oczekiwania aż przedsiębiorca sam złoży taki wniosek.

Od 2017 roku dotyczy to także działalności gospodarczej wpisanej do KRS. W przypadku tych podmiotów, po ich wykreśleniu z KRS również nie trzeba składać odrębnego wniosku o wykreślenie z rejestru działalności regulowanej.

Wciąż istnieje możliwość osobistego złożenia wniosku o wykreślenie wpisu w rejestrze, jeśli np. kontynuujesz prowadzenie firmy, ale planujesz zakończenie wykonywania działalności regulowanej.

Aby zapoznać się z przebiegiem odpowiednich procedur, które przedsiębiorca powinien zrealizować w związku z zamykaniem działalności gospodarczej, skorzystaj z wyszukiwarki procedur.

Co ważne, nowe przepisy dotyczą rejestrów działalności regulowanej – nie obejmują innych form działalności reglamentowanej (wymagających zezwoleń, koncesji), dla których obowiązki informacyjne pozostają bez zmian.

Więcej na ten temat przeczytasz w artykule Działalności regulowana – wykreślenie z rejestru bez składnia wniosku przez przedsiębiorcę.

Dodatkowe informacje

Informacje na temat rodzajów działalności koncesjonowanej, regulowanej oraz wymagającej zezwoleń (wraz z aktami prawnymi je regulującymi) znajdziesz w ustawie Prawo przedsiębiorców

Udostępnij Wydrukuj

Czy ta strona była przydatna?

Tak | Trochę | Nie