Kalendarz Przedsiębiorcy

Środa 15 marca 2017
ZUS
Płatność

Termin płatności składki ZUS dla płatników innych niż osoby fizyczne

Sobota 07 stycznia 2017
Poniedziałek 09 stycznia 2017
CIT
Płatność

Termin przekazania przez płatnika, o którym mowa w art. 26 ust 1 CIT, pobranego zryczałtowanego podatku

Termin przekazania przez płatnika podatku od należności wypłaconych osobom niemającym w RP miejsca zamieszkania/siedziby z tytułu art. 21 ust 1 i art. 22 ust 1 CIT

 

CIT
Deklaracja

Termin złożenia deklaracji CIT-7

PIT
Płatność

Termin płatności podatku w formie karty podatkowej

Inne
Płatność
Termin wpłaty pobranego przez płatnika podatku PCC, SD
Inne
Deklaracja
Termin złożenia przez płatnika deklaracji: PCC-2, SD-2
Wtorek 10 stycznia 2017
ZUS
Płatność
Termin płatności składki ZUS dla osób fizycznych, w tym przedsiębiorców opłacających składki w swoim imieniu
Inne
Zgłoszenie
Termin złożenia zgłoszenia INTRASTAT za grudzień 2016 r.
Poniedziałek 16 stycznia 2017
ZUS
Płatność
Termin płatności składki ZUS dla płatników innych niż osoby fizyczne
GUS
Sprawozdanie
Z 10 – sprawozdanie o warunkach pracy za rok 2015
Piątek 20 stycznia 2017
Inne
Informacja

Złożenie oświadczenia o wyborze formy opodatkowania na rok 2017

Termin złożenia zawiadomienia o wyborze opłacania ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych co kwartał

Termin złożenia wniosku o zastosowanie opodatkowania w formie karty podatkowej (PIT-16)

Termin złożenia informacji o zmianach we wniosku o zastosowanie opodatkowania w formie karty podatkowej

 

 

VAT
Deklaracja
Termin złożenia deklaracji VIN-D, VIU-D
CIT
Płatność
Termin płatności zaliczki CIT kwartalnej
CIT
Płatność

Termin płatności zaliczki CIT

Termin płatności zaliczki CIT w formie uproszczonej

 

PIT
Płatność

Termin płatności zaliczki PIT wg skali podatkowej

Termin płatności zaliczki PIT podatek liniowy

Termin płatności zaliczki PIT w formie uproszczonej

Termin wpłaty pobranych przez płatnika zaliczek PIT i zryczałtowanego podatku PIT od kwot wypłaconych

Termin płatności zaliczki PIT kwartalnej, chyba, że przed upływem tego terminu podatnik złoży zeznanie i dokona zapłaty podatku

 

Środa 25 stycznia 2017
VAT
Deklaracja

Termin złożenia deklaracji VAT-7

Termin złożenia deklaracji VAT-8 - przy wewnątrzwspólnotowym nabyciu powyżej 10000 Euro

Termin złożenia deklaracji VAT-9M

Termin złożenia deklaracji VAT-12 w zakresie usług taksówek osobowych opodatkowanych w formie ryczałtu

Termin złożenia deklaracji VAT-13 - rozliczenie transakcji wewnątrzwspólnotowych dostaw towarów podatników, którego dokonuje przedstawiciel podatkowy w imieniu własnym i na rzecz podatników

Termin złożenia deklaracji VAT-7D

Termin złożenia deklaracji VAT-7K - mali podatnicy

Termin złożenia deklaracji VAP-1

Termin złożenia deklaracji VAT-UE drogą elektroniczną

VAT
Informacja
Termin złożenia informacji VAT-27
VAT
Płatność

Termin płatności podatku VAT

Termin płatności zaliczek na podatek VAT za pierwszy oraz za drugi miesiąc kwartału na podstawie art. 103 ust. 2a VAT

Termin płatności podatku VAT kwartalnie

Inne
Deklaracja
Wpłata podatku akcyzowego za grudzień 2016 r. oraz złożenie deklaracji dla podatku akcyzowego
Wtorek 31 stycznia 2017
VAT
Deklaracja
Termin złożenia deklaracji VAT-11 - osoby fizyczne, osoby prawne lub jednostki organizacyjne niemające osobowości prawnej, niebędące podatnikami VAT i niemające obowiązku składania deklaracji VAT-7, VAT-7K lub VAT-7D, dokonujące WDT nowego środka transportu
CIT
Deklaracja
Termin złożenia deklaracji: CIT-6R, CIT-6AR, CIT-9R, CIT-10Z, CIT-11R, chyba że rok podatkowy nie jest rokiem kalendarzowym
PIT
Deklaracja

Termin złożenia deklaracji PIT-28 (ryczałt od przychodów ewidencjonowanych)

Termin złożenia deklaracji PIT-16A (działalność opodatkowana kartą podatkową)

Termin złożenia przez płatnika deklaracji PIT-8AR (zryczałtowany podatek dochodowy)

Termin złożenia przez płatnika deklaracji PIT- 4R

Termin złożenia przez płatnika do US informacji PIT-8C, PIT-11, PIT-R w formie papierowej, sporządzanych dla nie więcej niż 5 podatników

Termin złożenia przez płatnika do US rocznego obliczenia podatku PIT-40 w formie papierowej, sporządzanego dla nie więcej niż 5 podatników

Termin złożenia przez płatnika do US informacji IFT-1/IFT-1R w formie papierowej, sporządzanych dla nie więcej niż 5 podatników

Termin złożenia przez płatnika informacji IFT-3/IFT-3R wyłącznie za pomocą środków komunikacji elektronicznej (niezależnie od liczby osób, dla których są sporządzane informacje)

PIT
Płatność
Termin płatności ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych
PIT
Sprawozdanie
Termin złożenia sprawozdania o realizacji uznanej metody ustalania ceny transakcyjnej (załącznik do PIT-36, PIT-36L)
Wtorek 07 lutego 2017
CIT
Płatność

Termin przekazania przez płatnika, o którym mowa w art. 26 ust 1 CIT, pobranego zryczałtowanego podatku

Termin przekazania przez płatnika podatku od należności wypłaconych osobom niemającym w RP miejsca zamieszkania/siedziby z tytułu art. 21 ust 1 i art. 22 ust 1 CIT

CIT
Deklaracja
Termin złożenia deklaracji CIT-7
PIT
Płatność

Termin płatności podatku w formie karty podatkowej

Inne
Deklaracja

Termin wpłaty pobranego przez płatnika podatku PCC, SD

Termin złożenia przez płatnika deklaracji: PCC-2, SD-2

Piątek 10 lutego 2017
ZUS
Płatność

Termin płatności składki ZUS dla osób fizycznych opłacających składki wyłącznie za siebie

Inne
Zgłoszenie
Termin złożenia zgłoszenia INTRASTAT za styczeń
Środa 15 lutego 2017
CIT
Płatność

Termin płatności zaliczki CIT

Termin płatności zaliczki CIT w formie uproszczonej

CIT
Zawiadomienie
Termin zawiadomienia o wyborze/rezygnacji z uproszczonej formy wpłaty zaliczek CIT, chyba, że rok podatkowy nie jest rokiem kalendarzowym
CIT
Informacja
Termin złożenia informacji CIT-ST
PIT
Płatność

Termin płatności zaliczki PIT wg skali podatkowej

Termin płatności zaliczki PIT podatek liniowy

Termin płatności zaliczki PIT w formie uproszczonej

Termin płatności zaliczki PIT przez podatników uzyskujących dochody bez pośrednictwa płatnika

Termin płatności ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych

Termin wpłaty pobranych przez płatnika zaliczek PIT i zryczałtowanego podatku PIT od kwot wypłaconych

CIT
Deklaracja
PIT
Zawiadomienie

Termin złożenia zawiadomienia o wyborze uproszczonej formy wpłacania zaliczek PI

Termin złożenia zawiadomienia o wyborze kwartalnego sposobu wpłacania zaliczek PIT

Poniedziałek 27 lutego 2017
VAT
Płatność

Termin płatności podatku VAT

Termin płatności zaliczek na podatek VAT za pierwszy oraz za drugi miesiąc kwartału na podstawie art. 103 ust. 2a VAT

VAT
Deklaracja

Termin złożenia deklaracji VAT-7

Termin złożenia deklaracji VAT-8 - przy wewnątrzwspólnotowym nabyciu powyżej 10000 Euro

Termin złożenia deklaracji VAT-9M

Termin złożenia deklaracji VAT-12 w zakresie usług taksówek osobowych opodatkowanych w formie ryczałtu

Termin złożenia deklaracji VAT-13 - rozliczenie transakcji wewnątrzwspólnotowych dostaw towarów podatników, którego dokonuje przedstawiciel podatkowy w imieniu własnym i na rzecz podatników

Termin złożenia deklaracji VAT-UE drogą elektroniczną

VAT
Informacja
Termin złożenia informacji VAT-27
Inne
Płatność
Wpłata podatku akcyzowego za styczeń 2017 r. oraz złożenie deklaracji dla podatku akcyzowego
Wtorek 28 lutego 2017
VAT
Deklaracja
Termin złożenia deklaracji VAT-11 - osoby fizyczne, osoby prawne lub jednostki organizacyjne niemające osobowości prawnej, niebędące podatnikami VAT i niemające obowiązku składania deklaracji VAT-7, VAT-7K lub VAT-7D, dokonujące WDT nowego środka transportu
PIT
Informacja

Termin złożenia do US za pomocą środków komunikacji elektronicznej przez płatnika/biuro rachunkowe działające w jego imieniu informacji: PIT- 8C, PIT-11, PIT-R

Termin złożenia przez płatnika rocznego obliczenia podatku PIT-11A

Termin złożenia przez płatnika informacji PIT-14

Termin złożenia do US za pomocą środków komunikacji elektronicznej przez płatnika/biuro rachunkowe działające w jego imieniu informacji IFT-1/IFT-1R

Termin przekazania podatnikowi PIT-8C, PIT-11, PIT-R, IFT-1/IFT-1R, 

ZUS
Informacja

Przekazanie ubezpieczonym podsumowania informacji zawartych w raportach przekazanych do ZUS za 2016 r.

Przekazanie do ZUS zaświadczeń o zarobkach osiągniętych przez pracujących emerytów i rencistów w 2016 r.

Inne
Informacja
Przekazanie JPK za styczeń 2017 r.
Wtorek 07 marca 2017
CIT
Deklaracja
Termin złożenia deklaracji CIT-7
CIT
Płatność

Termin przekazania przez płatnika, o którym mowa w art. 26 ust 1 CIT, pobranego zryczałtowanego podatku

Termin przekazania przez płatnika podatku od należności wypłaconych osobom niemającym w RP miejsca zamieszkania/siedziby z tytułu art. 21 ust 1 i art. 22 ust 1 CIT

PIT
Płatność
Termin płatności podatku w formie karty podatkowej
Inne
Płatność

Termin wpłaty pobranego przez płatnika podatku PCC, SD

Inne
Deklaracja
Termin złożenia przez płatnika deklaracji: PCC-2, SD-2
Piątek 10 marca 2017
ZUS
Płatność
Termin płatności składki ZUS dla osób fizycznych, w tym przedsiębiorców opłacających składki w swoim imieniu
Inne
Zgłoszenie

Termin złożenia zgłoszenia INTRASTAT za luty

Środa 15 marca 2017
ZUS
Płatność
Termin płatności składki ZUS dla płatników innych niż osoby fizyczne
Poniedziałek 20 marca 2017
CIT
Informacja
Termin złożenia informacji CIT-ST
CIT
Płatność

Termin płatności zaliczki CIT

Termin płatności zaliczki CIT w formie uproszczonej

PIT
Płatność

Termin płatności zaliczki PIT wg skali podatkowej

Termin płatności zaliczki PIT podatek liniowy

Termin płatności zaliczki PIT w formie uproszczonej

Termin płatności zaliczki PIT przez podatników uzyskujących dochody bez pośrednictwa płatnika

Termin płatności ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych

Termin wpłaty pobranych przez płatnika zaliczek PIT i zryczałtowanego podatku PIT od kwot wypłaconych

Inne
Deklaracja
Termin złożenia deklaracji VIN-D, VIU-D
Poniedziałek 27 marca 2017
VAT
Deklaracja

Termin złożenia deklaracji VAT-7

Termin złożenia deklaracji VAT-8 - przy wewnątrzwspólnotowym nabyciu powyżej 10000 Euro

Termin złożenia deklaracji VAT-9M

Termin złożenia deklaracji VAT-12 w zakresie usług taksówek osobowych opodatkowanych w formie ryczałtu

Termin złożenia deklaracji VAT-13 - rozliczenie transakcji wewnątrzwspólnotowych dostaw towarów podatników, którego dokonuje przedstawiciel podatkowy w imieniu własnym i na rzecz podatników

Termin złożenia deklaracji VAT-UE drogą elektroniczną

VAT
Płatność

Termin płatności podatku

Termin płatności zaliczek na podatek VAT za pierwszy oraz za drugi miesiąc kwartału na podstawie art. 103 ust. 2a VAT

VAT
Informacja
Termin przekazania JPK za poprzedni miesiąc
Inne
Płatność
Wpłata podatku akcyzowego za luty 2017 r. oraz złożenie deklaracji dla podatku akcyzowego
Piątek 31 marca 2017
VAT
Deklaracja
Termin złożenia deklaracji VAT-11 - osoby fizyczne, osoby prawne lub jednostki organizacyjne niemające osobowości prawnej, niebędące podatnikami VAT i niemające obowiązku składania deklaracji VAT-7, VAT-7K lub VAT-7D, dokonujące WDT nowego środka transportu
CIT
Deklaracja
Termin złożenia deklaracji: CIT-8, CIT-8A, CIT-8B, chyba, że rok podatkowy nie jest rokiem kalendarzowym
CIT
Informacja

Termin złożenia przez płatnika informacji: IFT-2/IFT-2R

Termin złożenia informacji CIT-D, sprawozdania z realizacji uznanej metody ceny transakcyjnej, chyba, że rok podatkowy nie jest rokiem kalendarzowym

ZUS
Informacja
Zgłoszenie do ZUS danych o pracy w szczególnych warunkach lub szczególnym charakterze (ZUS ZSWA)
Piątek 07 kwietnia 2017
CIT
Deklaracja
Termin złożenia deklaracji CIT-7
CIT
Płatność

Termin przekazania przez płatnika, o którym mowa w art. 26 ust 1 CIT, pobranego zryczałtowanego podatku

Termin przekazania przez płatnika podatku od należności wypłaconych osobom niemającym w RP miejsca zamieszkania/siedziby z tytułu art. 21 ust 1 i art. 22 ust 1 CIT

PIT
Płatność
Termin płatności podatku w formie karty podatkowej
Inne
Płatność
Termin wpłaty pobranego przez płatnika podatku PCC, SD
Inne
Deklaracja

Termin złożenia przez płatnika deklaracji: PCC-2, SD-2

Poniedziałek 10 kwietnia 2017
ZUS
Płatność
Termin płatności składki ZUS dla osób fizycznych, w tym przedsiębiorców opłacających składki w swoim imieniu
Inne
Zgłoszenie
Termin złożenia zgłoszenia INTRASTAT za marzec 2017 r.
Inne
Sprawozdanie
Sprawozdanie przedsiębiorców prowadzących działalność kantorową do NBP z obrotów i stanów zagranicznych środków płatniczych w postaci banknotów i monet za I kwartał 2017 r.
Wtorek 18 kwietnia 2017
ZUS
Płatność

Termin płatności składki ZUS dla płatników innych niż osoby fizyczne

Czwartek 20 kwietnia 2017
VAT
Deklaracja
Termin złożenia deklaracji VIN-D, VIU-D
CIT
Informacja

Termin złożenia informacji CIT-ST

Termin złożenia informacji CIT-ST (zaliczki płacone kwartalnie)

CIT
Płatność

Termin płatności zaliczki CIT

Termin płatności zaliczki CIT w formie uproszczonej

Termin płatności zaliczki CIT kwartalnej

PIT
Płatność

Termin płatności zaliczki PIT wg skali podatkowej

Termin płatności zaliczki PIT podatek liniowy

Termin płatności zaliczki PIT w formie uproszczonej

Termin płatności zaliczki PIT przez podatników uzyskujących dochody bez pośrednictwa płatnika

Termin płatności ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych

Termin wpłaty pobranych przez płatnika zaliczek PIT i zryczałtowanego podatku PIT od kwot wypłaconych

Termin płatności zaliczki PIT kwartalnej

Termin płatności ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych kwartalnego

Wtorek 25 kwietnia 2017
VAT
Informacja
Termin złożenia informacji VAT-27
VAT
Deklaracja

Termin złożenia deklaracji VAT-7

Termin złożenia deklaracji VAT-8 - przy wewnątrzwspólnotowym nabyciu powyżej 10000 Euro

Termin złożenia deklaracji VAT-9M

Termin złożenia deklaracji VAT-12 w zakresie usług taksówek osobowych opodatkowanych w formie ryczałtu

Termin złożenia deklaracji VAT-13 - rozliczenie transakcji wewnątrzwspólnotowych dostaw towarów podatników, którego dokonuje przedstawiciel podatkowy w imieniu własnym i na rzecz podatników

Termin złożenia deklaracji VAT-7D

Termin złożenia deklaracji VAT-7K - mali podatnicy

Termin złożenia deklaracji VAP-1

Termin złożenia deklaracji VAT-UE drogą elektroniczną

VAT
Płatność

Termin płatności podatku VAT

Termin płatności zaliczek na podatek VAT za pierwszy oraz za drugi miesiąc kwartału na podstawie art. 103 ust. 2a VAT

Termin płatności podatku VAT kwartalnie

VAT
Informacja
Termin przekazania JPK za poprzedni miesiąc
Inne
Płatność
Wpłata podatku akcyzowego za marzec 2017 r. oraz złożenie deklaracji dla podatku akcyzowego
Niedziela 30 kwietnia 2017
Wtorek 02 maja 2017
VAT
Deklaracja
Termin złożenia deklaracji VAT-11 - osoby fizyczne, osoby prawne lub jednostki organizacyjne niemające osobowości prawnej, niebędące podatnikami VAT i niemające obowiązku składania deklaracji VAT-7, VAT-7K lub VAT-7D, dokonujące WDT nowego środka transportu
PIT
Deklaracja
Termin złożenia zeznań: PIT-36, PIT-36L, PIT-37, PIT-38, PIT-39
PIT
Sprawozdanie
Termin złożenia sprawozdania o realizacji uznanej metody ustalania ceny transakcyjnej (załącznik do PIT-36, PIT-36L)
Inne
Sprawozdanie
Termin złożenia formularza SSE-R (osoby prowadzące działalność na terenie specjalnej strefy ekonomicznej na podstawie zezwolenia)
Poniedziałek 08 maja 2017
CIT
Deklaracja
Termin złożenia deklaracji CIT-7
CIT
Płatność

Termin przekazania przez płatnika, o którym mowa w art. 26 ust 1 CIT, pobranego zryczałtowanego podatku

Termin przekazania przez płatnika podatku od należności wypłaconych osobom niemającym w RP miejsca zamieszkania/siedziby z tytułu art. 21 ust 1 i art. 22 ust 1 CIT

PIT
Płatność
Termin płatności podatku w formie karty podatkowej
Inne
Płatność
Termin wpłaty pobranego przez płatnika podatku PCC, SD
Inne
Deklaracja

Termin złożenia przez płatnika deklaracji: PCC-2, SD-2

Środa 10 maja 2017
ZUS
Płatność
Termin płatności składki ZUS dla osób fizycznych, w tym przedsiębiorców opłacających składki w swoim imieniu
Inne
Deklaracja
Termin złożenia zgłoszenia INTRASTAT za kwiecień 2017 r.
Poniedziałek 15 maja 2017
ZUS
Płatność
Termin płatności składki ZUS dla płatników innych niż osoby fizyczne
Inne
Płatność

Termin płatności raty podatku od nieruchomości (osoby fizyczne)

Poniedziałek 22 maja 2017
CIT
Informacja
Termin złożenia informacji CIT-ST
CIT
Płatność

Termin płatności zaliczki CIT

Termin płatności zaliczki CIT w formie uproszczonej

PIT
Płatność

Termin płatności zaliczki PIT wg skali podatkowej

Termin płatności zaliczki PIT podatek liniowy

Termin płatności zaliczki PIT w formie uproszczonej

Termin płatności zaliczki PIT przez podatników uzyskujących dochody bez pośrednictwa płatnika

Termin płatności ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych

Termin wpłaty pobranych przez płatnika zaliczek PIT i zryczałtowanego podatku PIT od kwot wypłaconych

Czwartek 25 maja 2017
VAT
Informacja
Termin złożenia informacji VAT-27
VAT
Deklaracja

Termin złożenia deklaracji VAT-7

Termin złożenia deklaracji VAT-8 - przy wewnątrzwspólnotowym nabyciu powyżej 10000 Euro

Termin złożenia deklaracji VAT-9M

Termin złożenia deklaracji VAT-12 w zakresie usług taksówek osobowych opodatkowanych w formie ryczałtu

Termin złożenia deklaracji VAT-13 - rozliczenie transakcji wewnątrzwspólnotowych dostaw towarów podatników, którego dokonuje przedstawiciel podatkowy w imieniu własnym i na rzecz podatników

Termin złożenia deklaracji VAT-UE drogą elektroniczną

VAT
Płatność

Termin płatności podatku VAT

Termin płatności zaliczek na podatek VAT za pierwszy oraz za drugi miesiąc kwartału na podstawie art. 103 ust. 2a VAT

VAT
Informacja
Termin przekazania JPK za poprzedni miesiąc
Inne
Płatność
Wpłata podatku akcyzowego za kwiecień 2017 r. oraz złożenie deklaracji dla podatku akcyzowego
Środa 31 maja 2017
VAT
Deklaracja
Termin złożenia deklaracji VAT-11 - osoby fizyczne, osoby prawne lub jednostki organizacyjne niemające osobowości prawnej, niebędące podatnikami VAT i niemające obowiązku składania deklaracji VAT-7, VAT-7K lub VAT-7D, dokonujące WDT nowego środka transportu
Inne
Informacja
Oświadczenie KRUS o nieprzekroczeniu kwoty granicznej podatku dochodowego od przychodów z działalności gospodarczej.
ZUS
Informacja
Wysokości przychodu z pracy zarobkowej przez osoby pobierające świadczenia przedemerytalne
Środa 07 czerwca 2017
CIT
Deklaracja
Termin złożenia deklaracji CIT-7
CIT
Płatność

Termin przekazania przez płatnika, o którym mowa w art. 26 ust 1 CIT, pobranego zryczałtowanego podatku

Termin przekazania przez płatnika podatku od należności wypłaconych osobom niemającym w RP miejsca zamieszkania/siedziby z tytułu art. 21 ust 1 i art. 22 ust 1 CIT

PIT
Płatność
Termin płatności podatku w formie karty podatkowej
Inne
Płatność
Termin wpłaty pobranego przez płatnika podatku PCC, SD
Inne
Deklaracja
Termin złożenia przez płatnika deklaracji: PCC-2, SD-2
Poniedziałek 12 czerwca 2017
ZUS
Płatność
Termin płatności składki ZUS dla osób fizycznych, w tym przedsiębiorców opłacających składki w swoim imieniu
Inne
Zgłoszenie
Termin złożenia zgłoszenia INTRASTAT za maj
Czwartek 15 czerwca 2017
ZUS
Płatność
Termin płatności składki ZUS dla płatników innych niż osoby fizyczne
Wtorek 20 czerwca 2017
CIT
Informacja
Termin złożenia informacji CIT-ST
CIT
Płatność

Termin płatności zaliczki CIT

Termin płatności zaliczki CIT w formie uproszczonej

PIT
Płatność

Termin płatności zaliczki PIT wg skali podatkowej

Termin płatności zaliczki PIT podatek liniowy

Termin płatności zaliczki PIT w formie uproszczonej

Termin płatności zaliczki PIT przez podatników uzyskujących dochody bez pośrednictwa płatnika

Termin płatności ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych

Termin wpłaty pobranych przez płatnika zaliczek PIT i zryczałtowanego podatku PIT od kwot wypłaconych

Poniedziałek 26 czerwca 2017
VAT
Informacja
Termin złożenia informacji VAT-27
VAT
Deklaracja

Termin złożenia deklaracji VAT-7

Termin złożenia deklaracji VAT-8 - przy wewnątrzwspólnotowym nabyciu powyżej 10000 Euro

Termin złożenia deklaracji VAT-9M

Termin złożenia deklaracji VAT-12 w zakresie usług taksówek osobowych opodatkowanych w formie ryczałtu

Termin złożenia deklaracji VAT-13 - rozliczenie transakcji wewnątrzwspólnotowych dostaw towarów podatników, którego dokonuje przedstawiciel podatkowy w imieniu własnym i na rzecz podatników

Termin złożenia deklaracji VAT-UE drogą elektroniczną

VAT
Płatność

Termin płatności podatku VAT

Termin płatności zaliczek na podatek VAT za pierwszy oraz za drugi miesiąc kwartału na podstawie art. 103 ust. 2a VAT

VAT
Informacja
Termin przekazania JPK za poprzedni miesiąc
Inne
Płatność
Podatek akcyzowy za maj 2017 r. oraz złożenie deklaracji dla podatku akcyzowego
Piątek 30 czerwca 2017
VAT
Deklaracja
Termin złożenia deklaracji VAT-11 - osoby fizyczne, osoby prawne lub jednostki organizacyjne niemające osobowości prawnej, niebędące podatnikami VAT i niemające obowiązku składania deklaracji VAT-7, VAT-7K lub VAT-7D, dokonujące WDT nowego środka transportu
Inne
Sprawozdanie
Zatwierdzenie rocznego sprawozdania finansowego (jednostki, której rok obrotowy pokrywa się z kalendarzowym)
Piątek 07 lipca 2017
CIT
Deklaracja
Termin złożenia deklaracji CIT-7
CIT
Płatność

Termin przekazania przez płatnika, o którym mowa w art. 26 ust 1 CIT, pobranego zryczałtowanego podatku

Termin przekazania przez płatnika podatku od należności wypłaconych osobom niemającym w RP miejsca zamieszkania/siedziby z tytułu art. 21 ust 1 i art. 22 ust 1 CIT

PIT
Płatność
Termin płatności podatku w formie karty podatkowej
Inne
Płatność
Termin wpłaty pobranego przez płatnika podatku PCC, SD
Inne
Deklaracja
Termin złożenia przez płatnika deklaracji: PCC-2, SD-2
Inne
Informacja
Informacja o rodzajach i lokalizacji infrastruktury paliw ciekłych wykorzystywanej do prowadzonej działalności (dotyczy przedsiębiorstw, które uzyskały wpis do rejestru podmiotów przywożących paliwa ciekłe lub  koncesje w zakresie paliw ciekłych przed 7 czerwca 2017 r)
Poniedziałek 10 lipca 2017
ZUS
Płatność
Termin płatności składki ZUS dla osób fizycznych opłacających składki wyłącznie za siebie
Inne
Zgłoszenie
Termin złożenia zgłoszenia INTRASTAT za czerwiec
Poniedziałek 17 lipca 2017
ZUS
Płatność
Termin płatności składki ZUS dla płatników innych niż osoby fizyczne
Czwartek 20 lipca 2017
VAT
Deklaracja
Termin złożenia deklaracji VIN-D, VIU-D
CIT
Informacja

Termin złożenia informacji CIT-ST

Termin złożenia informacji CIT-ST (zaliczki płacone kwartalnie)

 

CIT
Płatność

Termin płatności zaliczki CIT

Termin płatności zaliczki CIT w formie uproszczonej

Termin płatności zaliczki CIT kwartalnej

PIT
Płatność

Termin płatności zaliczki PIT wg skali podatkowej

Termin płatności zaliczki PIT podatek liniowy

Termin płatności zaliczki PIT w formie uproszczonej

Termin płatności zaliczki PIT przez podatników uzyskujących dochody bez pośrednictwa płatnika

Termin płatności ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych

Termin wpłaty pobranych przez płatnika zaliczek PIT i zryczałtowanego podatku PIT od kwot wypłaconych

Termin płatności zaliczki PIT kwartalnej

Termin płatności ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych kwartalnego

Wtorek 25 lipca 2017
VAT
Informacja
Termin złożenia informacji VAT-27
VAT
Deklaracja

Termin złożenia deklaracji VAT-7

Termin złożenia deklaracji VAT-8 - przy wewnątrzwspólnotowym nabyciu powyżej 10000 Euro

Termin złożenia deklaracji VAT-9M

Termin złożenia deklaracji VAT-12 w zakresie usług taksówek osobowych opodatkowanych w formie ryczałtu

Termin złożenia deklaracji VAT-13 - rozliczenie transakcji wewnątrzwspólnotowych dostaw towarów podatników, którego dokonuje przedstawiciel podatkowy w imieniu własnym i na rzecz podatników

Termin złożenia deklaracji VAT-7D

Termin złożenia deklaracji VAT-7K - mali podatnicy

Termin złożenia deklaracji VAP-1

Termin złożenia deklaracji VAT-UE drogą elektroniczną

VAT
Płatność

Termin płatności podatku VAT

Termin płatności zaliczek na podatek VAT za pierwszy oraz za drugi miesiąc kwartału na podstawie art. 103 ust. 2a VAT

Termin płatności podatku VAT kwartalnie

VAT
Informacja
Termin przekazania JPK za poprzedni miesiąc
Inne
Płatność
Wpłata podatku akcyzowego za czerwiec 2017 r. oraz złożenie deklaracji dla podatku akcyzowego
Poniedziałek 31 lipca 2017
PIT
Deklaracja
Termin złożenia deklaracji VAT-11 - osoby fizyczne, osoby prawne lub jednostki organizacyjne niemające osobowości prawnej, niebędące podatnikami VAT i niemające obowiązku składania deklaracji VAT-7, VAT-7K lub VAT-7D, dokonujące WDT nowego środka transportu
Poniedziałek 07 sierpnia 2017
CIT
Deklaracja
Termin złożenia deklaracji CIT-7
CIT
Płatność

Termin przekazania przez płatnika, o którym mowa w art. 26 ust 1 CIT, pobranego zryczałtowanego podatku

Termin przekazania przez płatnika podatku od należności wypłaconych osobom niemającym w RP miejsca zamieszkania/siedziby z tytułu art. 21 ust 1 i art. 22 ust 1 CIT

PIT
Płatność
Termin płatności podatku w formie karty podatkowej
CIT
Płatność

Termin wpłaty pobranego przez płatnika podatku PCC, SD

Inne
Deklaracja

Termin złożenia przez płatnika deklaracji: PCC-2, SD-2

Czwartek 10 sierpnia 2017
ZUS
Płatność
Termin płatności składki ZUS dla osób fizycznych, w tym przedsiębiorców opłacających składki w swoim imieniu
Inne
Zgłoszenie
Termin złożenia zgłoszenia INTRASTAT za lipiec
Wtorek 15 sierpnia 2017
ZUS
Płatność
Termin płatności składki ZUS dla płatników innych niż osoby fizyczne
Poniedziałek 21 sierpnia 2017
CIT
Informacja
Termin złożenia informacji CIT-ST
CIT
Płatność

Termin płatności zaliczki CIT

Termin płatności zaliczki CIT w formie uproszczonej

PIT
Płatność

Termin płatności zaliczki PIT wg skali podatkowej

Termin płatności zaliczki PIT podatek liniowy

Termin płatności zaliczki PIT w formie uproszczonej

Termin płatności zaliczki PIT przez podatników uzyskujących dochody bez pośrednictwa płatnika

Termin płatności ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych

Termin wpłaty pobranych przez płatnika zaliczek PIT i zryczałtowanego podatku PIT od kwot wypłaconych

Piątek 25 sierpnia 2017
VAT
Informacja
Termin złożenia informacji VAT-27
VAT
Deklaracja

Termin złożenia deklaracji VAT-7

Termin złożenia deklaracji VAT-8 - przy wewnątrzwspólnotowym nabyciu powyżej 10000 Euro

Termin złożenia deklaracji VAT-9M

Termin złożenia deklaracji VAT-12 w zakresie usług taksówek osobowych opodatkowanych w formie ryczałtu

Termin złożenia deklaracji VAT-13 - rozliczenie transakcji wewnątrzwspólnotowych dostaw towarów podatników, którego dokonuje przedstawiciel podatkowy w imieniu własnym i na rzecz podatników

Termin złożenia deklaracji VAT-UE drogą elektroniczną

 

VAT
Płatność

Termin płatności podatku VAT

Termin płatności zaliczek na podatek VAT za pierwszy oraz za drugi miesiąc kwartału na podstawie art. 103 ust. 2a VAT

VAT
Informacja
Termin przekazania JPK za poprzedni miesiąc
Inne
Płatność
Wpłata podatku akcyzowego za lipiec 2017 r. oraz złożenie deklaracji dla podatku akcyzowego
Czwartek 31 sierpnia 2017
VAT
Deklaracja
Termin złożenia deklaracji VAT-11 - osoby fizyczne, osoby prawne lub jednostki organizacyjne niemające osobowości prawnej, niebędące podatnikami VAT i niemające obowiązku składania deklaracji VAT-7, VAT-7K lub VAT-7D, dokonujące WDT nowego środka transportu
Czwartek 07 września 2017
CIT
Deklaracja
Termin złożenia deklaracji CIT-7
CIT
Płatność

Termin przekazania przez płatnika, o którym mowa w art. 26 ust 1 CIT, pobranego zryczałtowanego podatku

Termin przekazania przez płatnika podatku od należności wypłaconych osobom niemającym w RP miejsca zamieszkania/siedziby z tytułu art. 21 ust 1 i art. 22 ust 1 CIT

 

PIT
Płatność
Termin płatności podatku w formie karty podatkowej
Inne
Płatność
Termin wpłaty pobranego przez płatnika podatku PCC, SD
Inne
Deklaracja

Termin złożenia przez płatnika deklaracji: PCC-2, SD-2

Poniedziałek 11 września 2017
ZUS
Płatność
Termin płatności składki ZUS dla osób fizycznych, w tym przedsiębiorców opłacających składki w swoim imieniu
Inne
Zgłoszenie
Termin złożenia zgłoszenia INTRASTAT za sierpień
Piątek 15 września 2017
ZUS
Płatność
Termin płatności składki ZUS dla płatników innych niż osoby fizyczne
Środa 20 września 2017
CIT
Informacja
Termin złożenia informacji CIT-ST
CIT
Płatność

Termin płatności zaliczki CIT

Termin płatności zaliczki CIT w formie uproszczonej

 

PIT
Płatność

Termin płatności zaliczki PIT wg skali podatkowej

Termin płatności zaliczki PIT podatek liniowy

Termin płatności zaliczki PIT w formie uproszczonej

Termin płatności zaliczki PIT przez podatników uzyskujących dochody bez pośrednictwa płatnika

Termin płatności ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych

Termin wpłaty pobranych przez płatnika zaliczek PIT i zryczałtowanego podatku PIT od kwot wypłaconych

Poniedziałek 25 września 2017
VAT
Płatność
Termin złożenia informacji VAT-27
VAT
Deklaracja

Termin złożenia deklaracji VAT-7

Termin złożenia deklaracji VAT-8 - przy wewnątrzwspólnotowym nabyciu powyżej 10000 Euro

Termin złożenia deklaracji VAT-9M

Termin złożenia deklaracji VAT-12 w zakresie usług taksówek osobowych opodatkowanych w formie ryczałtu

Termin złożenia deklaracji VAT-13 - rozliczenie transakcji wewnątrzwspólnotowych dostaw towarów podatników, którego dokonuje przedstawiciel podatkowy w imieniu własnym i na rzecz podatników

Termin złożenia deklaracji VAT-UE drogą elektroniczną

 

VAT
Płatność

Termin płatności podatku VAT

Termin płatności zaliczek na podatek VAT za pierwszy oraz za drugi miesiąc kwartału na podstawie art. 103 ust. 2a VAT

 

VAT
Informacja

Termin przekazania JPK za poprzedni miesiąc

Inne
Płatność
Wpłata podatku akcyzowego za sierpień oraz złożenie deklaracji dla podatku akcyzowego
Sobota 30 września 2017
Poniedziałek 02 października 2017
VAT
Deklaracja

Termin złożenia deklaracji VAT-11 - osoby fizyczne, osoby prawne lub jednostki organizacyjne niemające osobowości prawnej, niebędące podatnikami VAT i niemające obowiązku składania deklaracji VAT-7, VAT-7K lub VAT-7D, dokonujące WDT nowego środka transportu

Termin złożenia deklaracji VAT-REF

 

Poniedziałek 09 października 2017
CIT
Deklaracja
Termin złożenia deklaracji CIT-7
CIT
Płatność

Termin przekazania przez płatnika, o którym mowa w art. 26 ust 1 CIT, pobranego zryczałtowanego podatku

Termin przekazania przez płatnika podatku od należności wypłaconych osobom niemającym w RP miejsca zamieszkania/siedziby z tytułu art. 21 ust 1 i art. 22 ust 1 CIT

 

PIT
Płatność
Termin płatności podatku w formie karty podatkowej
Inne
Płatność
Termin wpłaty pobranego przez płatnika podatku PCC, SD
Inne
Deklaracja
Termin złożenia przez płatnika deklaracji: PCC-2, SD-2
Wtorek 10 października 2017
Inne
Zgłoszenie
Termin złożenia zgłoszenia INTRASTAT za wrzesień
ZUS
Płatność
Termin płatności składki ZUS dla osób fizycznych opłacających składki wyłącznie za siebie
Inne
Deklaracja
Sprawozdanie do NBP z obrotów i stanów zagranicznych środków płatniczych w postaci banknotów i monet za III kwartał 2017 r. przez podmioty prowadzące działalność kantorową
Poniedziałek 16 października 2017
ZUS
Płatność
Termin płatności składki ZUS dla płatników innych niż osoby fizyczne opłacających składki za siebie
Piątek 20 października 2017
Inne
Deklaracja
Termin złożenia deklaracji VIN-D, VIU-D
CIT
Deklaracja

Termin złożenia informacji CIT-ST

Termin złożenia informacji CIT-ST (zaliczki płacone kwartalnie)

 

CIT
Płatność

Termin płatności zaliczki CIT

Termin płatności zaliczki CIT w formie uproszczonej

Termin płatności zaliczki CIT kwartalnej

 

PIT
Płatność

Termin płatności zaliczki PIT wg skali podatkowej

Termin płatności zaliczki PIT podatek liniowy

Termin płatności zaliczki PIT w formie uproszczonej

Termin płatności zaliczki PIT przez podatników uzyskujących dochody bez pośrednictwa płatnika

Termin płatności ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych

Termin wpłaty pobranych przez płatnika zaliczek PIT i zryczałtowanego podatku PIT od kwot wypłaconych

Termin płatności zaliczki PIT kwartalnej

Termin płatności ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych kwartalnego

Środa 25 października 2017
VAT
Informacja
Termin złożenia informacji VAT-27
VAT
Deklaracja

Termin złożenia deklaracji VAT-7

Termin złożenia deklaracji VAT-8 - przy wewnątrzwspólnotowym nabyciu powyżej 10000 Euro

Termin złożenia deklaracji VAT-9M

Termin złożenia deklaracji VAT-12 w zakresie usług taksówek osobowych opodatkowanych w formie ryczałtu

Termin złożenia deklaracji VAT-13 - rozliczenie transakcji wewnątrzwspólnotowych dostaw towarów podatników, którego dokonuje przedstawiciel podatkowy w imieniu własnym i na rzecz podatników

Termin złożenia deklaracji VAT-7D

Termin złożenia deklaracji VAT-7K - mali podatnicy

Termin złożenia deklaracji VAT-UE drogą elektroniczną

Termin złożenia deklaracji VAP-1

VAT
Płatność

Termin płatności podatku VAT

Termin płatności zaliczek na podatek VAT za pierwszy oraz za drugi miesiąc kwartału na podstawie art. 103 ust. 2a VAT

Termin płatności podatku VAT kwartalnie

 

VAT
Informacja
Termin przekazania JPK za poprzedni miesiąc
Inne
Deklaracja
Wpłata podatku akcyzowego za wrzesień oraz złożenie deklaracji dla podatku akcyzowego
Poniedziałek 30 października 2017
Wtorek 31 października 2017
VAT
Deklaracja
Termin złożenia deklaracji VAT-11 - osoby fizyczne, osoby prawne lub jednostki organizacyjne niemające osobowości prawnej, niebędące podatnikami VAT i niemające obowiązku składania deklaracji VAT-7, VAT-7K lub VAT-7D, dokonujące WDT nowego środka transportu
Inne
Sprawozdanie
Wtorek 07 listopada 2017
CIT
Deklaracja
Termin złożenia deklaracji CIT-7
CIT
Płatność

Termin przekazania przez płatnika, o którym mowa w art. 26 ust 1 CIT, pobranego zryczałtowanego podatku

Termin przekazania przez płatnika podatku od należności wypłaconych osobom niemającym w RP miejsca zamieszkania/siedziby z tytułu art. 21 ust 1 i art. 22 ust 1 CIT

 

PIT
Płatność
Termin płatności podatku w formie karty podatkowej
Inne
Płatność
Termin wpłaty pobranego przez płatnika podatku PCC, SD
Inne
Deklaracja

Termin złożenia przez płatnika deklaracji: PCC-2, SD-2

Piątek 10 listopada 2017
ZUS
Płatność
Termin płatności składki ZUS dla osób fizycznych opłacających składki wyłącznie za siebie
Inne
Zgłoszenie
Termin złożenia zgłoszenia INTRASTAT za październik
Środa 15 listopada 2017
ZUS
Płatność
Termin płatności składki ZUS dla płatników innych niż osoby fizyczne
Poniedziałek 20 listopada 2017
CIT
Informacja
Termin złożenia informacji CIT-ST
CIT
Płatność

Termin płatności zaliczki CIT

Termin płatności zaliczki CIT w formie uproszczonej

 

PIT
Płatność

Termin płatności zaliczki PIT wg skali podatkowej

Termin płatności zaliczki PIT podatek liniowy

Termin płatności zaliczki PIT w formie uproszczonej

Termin płatności zaliczki PIT przez podatników uzyskujących dochody bez pośrednictwa płatnika

Termin płatności ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych

Termin wpłaty pobranych przez płatnika zaliczek PIT i zryczałtowanego podatku PIT od kwot wypłaconych

Poniedziałek 27 listopada 2017
VAT
Deklaracja
Termin złożenia informacji VAT-27
VAT
Deklaracja

Termin złożenia deklaracji VAT-7

Termin złożenia deklaracji VAT-8 - przy wewnątrzwspólnotowym nabyciu powyżej 10000 Euro

Termin złożenia deklaracji VAT-9M

Termin złożenia deklaracji VAT-12 w zakresie usług taksówek osobowych opodatkowanych w formie ryczałtu

Termin złożenia deklaracji VAT-13 - rozliczenie transakcji wewnątrzwspólnotowych dostaw towarów podatników, którego dokonuje przedstawiciel podatkowy w imieniu własnym i na rzecz podatników

Termin złożenia deklaracji VAT-UE drogą elektroniczną

VAT
Płatność

Termin płatności podatku VAT

Termin płatności zaliczek na podatek VAT za pierwszy oraz za drugi miesiąc kwartału na podstawie art. 103 ust. 2a VAT

 

VAT
Informacja

Termin przekazania JPK za poprzedni miesiąc

Inne
Płatność

Wpłata podatku akcyzowego za październik oraz złożenie deklaracji dla podatku akcyzowego

 

Czwartek 30 listopada 2017
VAT
Deklaracja
Termin złożenia deklaracji VAT-11 - osoby fizyczne, osoby prawne lub jednostki organizacyjne niemające osobowości prawnej, niebędące podatnikami VAT i niemające obowiązku składania deklaracji VAT-7, VAT-7K lub VAT-7D, dokonujące WDT nowego środka transportu
PIT
Zawiadomienie
Termin złożenia zawiadomienia o wyborze kwartalnego sposobu wpłacania zaliczek PIT z działów specjalnych produkcji rolnej
PIT
Deklaracja
Termin złożenia deklaracji PIT-6/PIT-6L do wymiaru zaliczek PIT z działów specjalnych produkcji rolnej na następny rok
Czwartek 07 grudnia 2017
CIT
Deklaracja
Termin złożenia deklaracji CIT-7
CIT
Płatność

Termin przekazania przez płatnika, o którym mowa w art. 26 ust 1 CIT, pobranego zryczałtowanego podatku

Termin przekazania przez płatnika podatku od należności wypłaconych osobom niemającym w RP miejsca zamieszkania/siedziby z tytułu art. 21 ust 1 i art. 22 ust 1 CIT

 

Inne
Płatność
Termin wpłaty pobranego przez płatnika podatku PCC, SD
Inne
Deklaracja
Termin złożenia przez płatnika deklaracji: PCC-2, SD-2
Poniedziałek 11 grudnia 2017
ZUS
Płatność
Termin płatności składki ZUS dla osób fizycznych opłacających składki wyłącznie za siebie
Inne
Zgłoszenie
Termin złożenia zgłoszenia INTRASTAT za listopad
Piątek 15 grudnia 2017
ZUS
Płatność
Termin płatności składki ZUS dla płatników innych niż osoby fizyczne
Środa 20 grudnia 2017
CIT
Informacja
Termin złożenia informacji CIT-ST
CIT
Płatność

Termin płatności zaliczki CIT

Termin płatności zaliczki CIT w formie uproszczonej

 

PIT
Płatność

Termin płatności zaliczki PIT wg skali podatkowej

Termin płatności zaliczki PIT podatek liniowy

Termin płatności zaliczki PIT w formie uproszczonej

Termin płatności zaliczki PIT przez podatników uzyskujących dochody bez pośrednictwa płatnika

Termin płatności ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych

Termin wpłaty pobranych przez płatnika zaliczek PIT i zryczałtowanego podatku PIT od kwot wypłaconych

Środa 27 grudnia 2017
VAT
Informacja

Termin złożenia informacji VAT-27

VAT
Deklaracja

Termin złożenia deklaracji VAT-7

Termin złożenia deklaracji VAT-8 - przy wewnątrzwspólnotowym nabyciu powyżej 10000 Euro

Termin złożenia deklaracji VAT-9M

Termin złożenia deklaracji VAT-12 w zakresie usług taksówek osobowych opodatkowanych w formie ryczałtu

Termin złożenia deklaracji VAT-13 - rozliczenie transakcji wewnątrzwspólnotowych dostaw towarów podatników, którego dokonuje przedstawiciel podatkowy w imieniu własnym i na rzecz podatników

Termin złożenia deklaracji VAT-UE drogą elektroniczną

VAT
Płatność

Termin płatności podatku VAT

Termin płatności zaliczek na podatek VAT za pierwszy oraz za drugi miesiąc kwartału na podstawie art. 103 ust. 2a VAT

 

VAT
Informacja
Termin przekazania JPK za poprzedni miesiąc
Inne
Płatność
Wpłata podatku akcyzowego za listopad oraz złożenie deklaracji dla podatku akcyzowego
Czwartek 28 grudnia 2017
PIT
Deklaracja
Termin płatności podatku w formie karty podatkowej