Załatw sprawę on-line

Dzięki biznes.gov.pl wiele spraw urzędowych załatwisz bez wychodzenia z domu. Możesz to zrobić na kilka sposobów. Korzystając z wyszukiwarki instytucji możesz odnaleźć właściwy dla danej sprawy urząd. W wizytówce urzędu znajdziesz jego dane kontaktowe, a jeśli udostępnia on możliwość wysłania pisma ogólnego drogą elektroniczną, możesz to zrobić po kliknięciu w przycisk „wyślij pismo do urzędu". Dzięki wizytówce dowiesz się także, jakie procedury wykonuje wybrany urząd. Więcej informacji na ten temat znajdziesz w artykule Wysłanie pisma ogólnego

Na naszym serwisie eWnioski znajdziesz dedykowane wzory formularzy elektronicznych, które ułatwią Ci wypełnienie i wysłanie pism do urzędu. Dowiedz się, jak elektronicznie załatwić sprawę urzędową za pomocą serwisu eWnioski biznes.gov.pl.

Aby ułatwić Ci załatwienie spraw urzędowych, przygotowaliśmy opisy kilkuset procedur, które krok po kroku wyjaśniają, jakie czynności powinieneś przeprowadzić i jakie dokumenty złożyć, aby zrealizować konkretną procedurę. W opisach znajdziesz wzory dokumentów do wydrukowania, bądź też gotowe formularze eWniosków. Skorzystaj z wyszukiwarki procedur w celu odszukania interesującej Cię procedury.

Dokumenty, które powinny być załącznikiem do wniosku także możesz przesłać elektroniczne. W zależności od ich pochodzenia możesz samodzielnie wykonać skan, albo skorzystać z pomocy notariusza. Więcej na ten temat dowiesz się z artykułu Elektroniczne kopie dokumentów.

Pamiętaj, że załatwienie sprawy urzędowej drogą elektroniczną wymaga posiadania podpisu elektronicznego albo profilu zaufanego.

Nie musisz składać wniosków do urzędu osobiście. Dowiedz sie, jak skorzystać z pełnomocnika przy załatwianiu spraw online za pośrednictwem biznes.gov.pl

Jeśli chciałbyś wiedzieć więcej na ten temat pełnomocników przy załatwianiu spraw urzędowych, zajrzyj do artykułu Korzystanie z pełnomocnika.

 

Załatw sprawę online

 

Przydatne systemy e-administracji

Wiele spraw związanych z prowadzeniem biznesu możesz szybko i wygodnie załatwić również za pośrednictwem innych portali e-administracji:

Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej – umożliwia, po uzyskaniu profilu zaufanego, kontakt z administracją drogą elektroniczną

Centralna Ewidencja i Informacja o Działalności Gospodarczej (CEIDG) – służy m.in. do rejestracji działalności osób fizycznych, zmiany danych firmy, zgłoszenia zawieszenia i wznowienia działalności a także wyrejestrowania działalności. Jest źródłem aktualnych informacji o firmach, pozwala też pobrać zaświadczenie o wpisie do ewidencji.

eMS – portal Ministerstwa Sprawiedliwości. Umożliwia m.in. rejestrację elektroniczną spółek w Krajowym Rejestrze Sądowym, wyszukanie dłużnika, uzyskanie aktualnej informacji o podmiotach zarejestrowanych w KRS oraz zaświadczenia o wpisie do rejestru. Pozwala także na uzyskanie drogą elektroniczną zaświadczenia o niekaralności z Krajowego Rejestru Karnego.

Portal Podatkowy – serwis Ministerstwa Finansów umożliwiający kontakt z administracją podatkową drogą elektroniczną, w tym m.in. składanie deklaracji  podatkowych. Na portalu można też sprawdzić status podatnika VAT oraz zgłosić pełnomocnictwo do spraw podatkowych. Przydatnym narzędziem są także kalkulatory (PIT, VAT, odsetek za zwłokę od zaległości podatkowych oraz opłaty prolongacyjnej, odsetek ustawowych, wynagrodzeń).

Platforma Usług Elektronicznych ZUS – na portalu możesz m.in. zgłosić pracownika do ubezpieczeń, obsługiwać rozliczenia, zwrócić się o wydanie zaświadczenia o niezaleganiu w opłacaniu składek ZUS.

Platforma Usług Elektronicznych Służby Celnej (PUESC) – elektroniczne załatwianie spraw związanych m.in z cłem i akcyzą.

Udostępnij Wydrukuj

Czy ta strona była przydatna?

Tak | Trochę | Nie