Usługi elektroniczne Głównego Inspektoratu Transportu Drogowego

Jeśli prowadzisz działalność w zakresie transportu i kontaktujesz się z Głównym Inspektoratem Transportu Drogowego, powinieneś wiedzieć, że wiele spraw w GITD (w szczególności realizowanych przez Biuro ds. Transportu Międzynarodowego) możesz załatwić drogą elektroniczną za pośrednictwem biznes.gov.pl. Sprawdź, jak załatwiać sprawy urzędowe online za pośrednictwem biznes.gov.pl

Wnioski wysyłane drogą elektroniczną możesz podpisać profilem zaufanym (również z wykorzystaniem bankowości elektronicznej) albo podpisem elektronicznym.

Możesz również przygotować wnioski do wydruku i złożyć je w urzędzie.

Licencje wspólnotowe na przewóz osób oraz rzeczy

Korzystając z Punktu Kontaktowego możesz złożyć wnioski o przyznanie licencji wspólnotowych, zezwalających na wykonywanie międzynarodowych przewozów drogowych rzeczy (towarów) oraz międzynarodowych autobusowych oraz autokarowych przewozów osób:

Zmiany w posiadanych zezwoleniach, licencjach oraz wydawanie wtórników, zaświadczeń oraz dodatkowych wpisów

Pamiętaj, że powinieneś poinformować Głównego Inspektora Transportu Drogowego o zmianie nazwy, adresu przedsiębiorstwa, osoby zarządzającej transportem, a także o nowej lokalizacji bazy transportowej. Możesz to zrobić drogą elektroniczną. W taki sam sposób możesz również uzyskać wtórniki odpowiednich zezwoleń oraz licencji, zaświadczenia a także dodatkowe wpisy. Za pomocą Punktu Kontaktowego możesz zrealizować następujące usługi (podzielone zgodnie z ich zakresem na transport osób oraz transport rzeczy):

Transport osób

Transport rzeczy

Świadectwa kierowcy w transporcie drogowym rzeczy

Korzystając z Punktu Kontaktowego przedsiębiorcy mogą realizować elektronicznie procedury dotyczące świadectw kierowców, obowiązkowe dla obywateli państw niebędących członkami Wspólnoty Europejskiej, którzy są zatrudnieni w przedsiębiorstwach transportowych zarejestrowanych na terytorium Polski i wykonują międzynarodowy transport drogowy rzeczy.

Pozostałe elektroniczne usługi GITD

Główny Inspektorat Transportu Drogowego umożliwia także realizację drogą elektroniczną innych usług. W ten sposób możesz ubiegać się o zezwolenia na przewóz osób lub rzeczy, a także wyrazić zgodę na doręczenie kurierem dokumentacji zezwalającej na wykonywanie międzynarodowego transportu drogowego (przesyłki kurierskie są preferowaną przez GITD formą doręczania dokumentacji). Korzystając z Punktu Kontaktowego możesz również ubiegać się o wznowienie certyfikatów potwierdzających spełnienie przez pojazd odpowiednich wymogów bezpieczeństwa lub warunków dopuszczenia do ruchu, jak również o zezwolenie na wykonywanie międzynarodowych przewozów regularnych na obszarze państw członkowskich Unii Europejskiej, Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) oraz Konfederacji Szwajcarskiej:

Wszystkie usługi elektroniczne Punktu Kontaktowego dostępne są pod adresem: https://ewnioski.biznes.gov.pl

Dodatkowe informacje

Jeśli chcesz uzyskać kartę tachografową, więcej na ten temat dowiesz się więcej w artykule Karty tachografowe - jak złozyć wniosek? Wydawaniem kart zajmuje się Polska Wytwórnia Papierów Wartościowych.

Udostępnij Wydrukuj

Czy ta strona była przydatna?

Tak | Trochę | Nie