Elektroniczne kopie dokumentów w e-procedurach

Elektroniczne kopie (skany, zdjęcia) papierowych dokumentów w e-postępowaniu

Sprawy, w których będziesz kontaktować się z urzędami drogą elektroniczną, wymagać mogą przesyłania dodatkowych dokumentów. Posiadasz tylko wersje papierowe dokumentów? To nie problem. Możesz je zeskanować i wysłać do urzędu. Pamiętaj jednak, że niezbędne będzie podpisanie załączników oraz samego pisma kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub profilem zaufanym. Czynności tych dokonasz poprzez moduł e-Wnioski biznes.gov.pl.

Powinieneś także wiedzieć, że możliwość dołączania skanów dotyczy wyłącznie kopii dokumentów wydanych przez podmioty publiczne. Oznacza to, że nie można dołączyć elektronicznej kopii np.: tłumaczenia czy kopii dokumentu potwierdzającego tytuł do lokalu. Możliwe jest jednak przedłożenie elektronicznego odpisu dokumentu, również dokumentu prywatnego. W praktyce oznacza to, że korzystając z usług notariusza, a w niektórych przypadkach innych przedstawicieli zawodów prawniczych, można zelektronizować każdy dokument, w tym prywatny.

Chcesz wiedzieć, jak to zrobić, zapoznaj się z dodatkowymi informacjami

Ograniczenie prawa do żądania dokumentów

Ułatwieniem dla przedsiębiorców są także przepisy ograniczające organom administracji publicznej prawo żądania zaświadczeń i oświadczeń na potwierdzenie faktów lub stanu prawnego. Dotyczy to m.in. sytuacji, gdy organ administracji żąda dostarczenia infromacji, które są mu znane, ma je w swoich rejestrach, albo może je uzyskać kontaktując się z innymi urzędami. Administracja nie powinnna też angażować wnioskodawcy, jeśli wymaga informacji, do których miała wgląd (m.in. dowód osobisty, dowody rejestracyjne i inne przedstawione urzędowi do wglądu przez zainteresowanego).

Jeśli mimo to organ administracji publicznej zażąda od Ciebie zaświadczenia albo oświadczenia na potwierdzenie faktów lub stanu prawnego, jest zobowiązany do wskazania konkretnego przepisu prawa, który takiego potwierdzenia wymaga.

Udostępnij Wydrukuj

Czy ta strona była przydatna?

Tak | Trochę | Nie