Korzystanie z eWniosków biznes.gov.pl oraz CEIDG z wykorzystaniem bankowości internetowej

Jeśli korzystasz z bankowości online i chciałbyś załatwiać sprawy urzędowe przez internet, mamy dla Ciebie dobrą wiadomość. Od października 2016 roku możesz, za pośrednictwem swojego banku i bez konieczności wizyty w punkcie potwierdzającym (np. w urzędzie), potwierdzić Profil Zaufany. Narzędzie to wykorzystasz do logowania i podpisywania dokumentów m.in. na biznes.gov.pl i w CEIDG.

Jak potwierdzić Profil Zaufany za pośrednictwem bankowości online?

Jeśli nie posiadasz jeszcze Profilu Zaufanego i chciałbyś go utworzyć oraz potwierdzić za pomocą bankowości elektronicznej, powinieneś wykonać następujące kroki:

  1. Wejdź na stronę Profil Zaufany. Kliknij „Zarejestruj się".
  2. Po otwarciu strony „Rejestracja w Profilu Zaufanym" wybierz opcję „Chcę logować się przy użyciu zewnętrznego dostawcy tożsamości".
  3. Wyświetli się strona „Rejestracja w Profilu Zaufanym za pomocą zewnętrznego dostawcy tożsamości". Na tej stronie znajdziesz loga banków, w których możesz założyć i potwierdzić Profil Zaufany. Jeśli wśród nich jest Twój bank, w którym korzystasz z bankowości online, kliknij w jego logo.
  4. Po kliknięciu powinna otworzyć się strona serwisu bankowości internetowej Twojego banku. Zaloguj się na stronie, tak jak logujesz się do swojego konta. Znajdź zakładkę dotyczącą składania wniosku o utworzenie Profilu Zaufanego i utwórz profil postępując zgodnie z instrukcjami na stronie. Jeśli masz problemy skontaktuj się ze swoim bankiem. Zobacz też, jak działa zakładanie Profilu Zaufanego na przykładzie konta iPKO oraz Inteligo.

Możesz pominąć kroki 1-3 i utworzyć Profil Zaufany bezpośrednio logując się do swojego serwisu bankowości internetowej i postępując zgodnie z pkt. 4.

Utworzenie Profilu Zaufanego za pośrednictwem bankowości elektronicznej jest bezpłatne!

Korzystanie z Profilu Zaufanego potwierdzonego bankowością elektroniczną

Jeśli potwierdziłeś Profil Zaufany przez bankowość internetową i chcesz się nim posługiwać pamiętaj, że przy załatwianiu spraw urzędowych zawsze powinieneś logować się za pośrednictwem swojego serwisu bankowości online, z którym powiązałeś swój profil. Tak więc, logując się np. do eWniosków biznes.gov.pl, po wybraniu sprawy, którą chcesz załatwić, na stronie logowania wybierasz Profil Zaufany, a następnie klikasz ikonę swojego serwisu bankowości internetowej i logujesz się przez stronę swojego banku.

Tak samo postępujesz, gdy po wypełnieniu wniosku podpisujesz go Profilem Zaufanym i zostajesz przekierowany na stronę Profilu Zaufanego.  

Sprawdź, w jaki sposób możesz realizować wybrane usługi korzystając z profilu zaufanego potwierdzonego przez bank, na przykładzie serwisu iPKO.

W jakich bankach mogę potwierdzić Profil Zaufany?

Liczba banków (a w przyszłości także operatorów telekomunikacyjnych) oferujących możliwość założenia i potwierdzenia Profilu Zaufanego stale się powiększa. Jeśli nie wiesz, czy Twój bank obsługuje profil zaufany możesz łatwo to sprawdzić. Wejdź na stronę logowania na portalu Profil Zaufany i zobacz, czy na liście jest logo Twojego banku. Możesz także skontaktować się ze swoim bankiem i dowiedzieć się, kiedy planowane jest uruchomienie usługi.

Bezpieczeństwo informacji

Jeśli zamierzasz korzystać z Profilu Zaufanego za pośrednictwem bankowości online powinieneś wiedzieć, że rolą banku jest wyłącznie weryfikacja Twojej tożsamości w kontaktach z urzędem. Bank jest pośrednikiem pomiędzy Tobą a np. urzędem, w którym załatwiasz sprawę. Oznacza to, że:

  • żadne dane z Twojego rachunku bankowego nie będą przekazywane urzędom,
  • Twoje dane logowania do serwisu bankowości internetowej nie będą przekazywane urzędom,
  • Twoje dane z urzędów nie będą przekazywane do banków,
  • korzystanie z Profilu Zaufanego za pośrednictwem banku jest bezpieczne – zastosowane są najnowocześniejsze systemy bezpieczeństwa, podobnie jak w bankowości elektronicznej.

Dodatkowe informacje

  • Jeśli korzystasz z bankowości internetowej w kilku bankach pamiętaj, że Profil Zaufany może być powiązany tylko z jednym bankiem! Jeśli chcesz to zmienić i powiążesz profil z innym bankiem, Twój poprzedni profil zostanie automatycznie unieważniony.
  • Jeśli posiadasz już Profil Zaufany potwierdzony w sposób tradycyjny (np. urzędzie), a chcesz utworzyć Profil Zaufany z Twoim kontem w bankowości elektronicznej, wcześniejszy profil zostanie unieważniony i będziesz mógł korzystać wyłącznie z profilu powiązanego z bankiem.

Udostępnij Wydrukuj

Czy ta strona była przydatna?

Tak | Trochę | Nie