Prowadzenie ksiąg rachunkowych - spółka partnerska

 

Spółka spółka partnerska jest zobowiązana prowadzić pełną księgowość, jeśli przychody netto ze sprzedaży towarów, produktów i operacji finansowych za poprzedni rok obrotowy wyniosły co najmniej równowartość w walucie polskiej 1 200 000 euro.

O fakcie zaprowadzenia ksiąg rachunkowych informuje się urząd skarbowy tylko wtedy, gdy w roku poprzednim spółka prowadziła księgę podatkową, a o przejściu od nowego roku na pełną księgowość zdecydowała dobrowolnie. Przepisy nie przewidują takiego obowiązku w stosunku do jednostek zobligowanych do zaprowadzenia ksiąg rachunkowych z uwagi na przekroczenie limitu.

 

 

Udostępnij Wydrukuj

Czy ta strona była przydatna?

Twoja opinia przyczyni się do polepszenia tej strony.