Prowadzenie ksiąg rachunkowych - spółka jawna

 

Spółka jawna jest zobowiązana prowadzić pełną księgowość, jeśli przychody netto ze sprzedaży towarów, produktów i operacji finansowych za poprzedni rok obrotowy wyniosły co najmniej równowartość w walucie polskiej 1 200 000 euro. Ponadto, w przypadku, gdy wspólnikiem w spółce jawnej będzie osoba prawna (np. spółka kapitałowa), spółka musi od początku prowadzić pełną księgowość niezależnie od wysokości osiąganych przychodów.

O fakcie zaprowadzenia ksiąg rachunkowych informuje się urząd skarbowy tylko wtedy, gdy w roku poprzednim jednostka prowadziła podatkową księgę przychodów i rozchodów, a o przejściu od nowego roku na pełną księgowość zdecydowała dobrowolnie. Przepisy nie przewidują takiego obowiązku w stosunku do jednostek zobligowanych do zaprowadzenia ksiąg rachunkowych z uwagi na przekroczenie limitu.

 

 

Udostępnij Wydrukuj

Czy ta strona była przydatna?

Twoja opinia przyczyni się do polepszenia tej strony.