Zgłoszenie rejestracyjne VAT-R

Spółki, które planują wykonywanie czynności podlegających opodatkowaniu VAT, są obowiązane złożyć zgłoszenie rejestracyjne naczelnikowi urzędu skarbowego właściwemu ze względu na adres siedziby.

Zgłoszenie to należy złożyć przed dniem wykonania pierwszej czynności opodatkowanej tym podatkiem na formularzu VAT-R. Naczelnik urzędu skarbowego rejestruje spółkę jako "podatnika VAT czynnego" lub "podatnika VAT zwolnionego". Nadanie statusu „podatnika VAT zwolnionego” dotyczyć będzie podmiotów zwolnionych od podatku VAT z uwagi na obroty nie przekraczające 200.000 zł lub podmiotów wykonujących wyłącznie czynności zwolnione od podatku (na podstawie art. 43 ust 1 i art. 82 ust. 3 ustawy o VAT), które dobrowolnie składają zgłoszenie rejestracyjne. Od 1 stycznia 2015 r. rejestracja spółki dla celów VAT jest bezpłatna, jednak spółka, która wystąpi z wnioskiem o wydanie potwierdzenia rejestracji, będzie zobowiązana wnieść opłatę w wysokości 170 zł. Opłaty należy dokonać na konto urzędu miasta/gminy/dzielnicy, na terenie którego mieści się siedziba naczelnika US.

 

Dodatkowo spółki, które planują w ramach działalności dokonywać transakcji wewnątrzwspólnotowych, powinny zawiadomić naczelnika urzędu skarbowego o zamiarze rozpoczęcia wykonywania tych czynności. Zawiadomienie stanowi część C.3. formularza VAT-R.

Udostępnij Wydrukuj

Czy ta strona była przydatna?

Twoja opinia przyczyni się do polepszenia tej strony.