Umowa spółki cywilnej

Umowę spółki cywilnej przygotuj na piśmie. Powinna ona zawierać:

 • informację o wspólnikach,
 • datę i miejsce zawarcia umowy,
 • nazwę i siedzibę,
 • okres funkcjonowania spółki,
 • obszar działalności gospodarczej spółki,
 • cel gospodarczy, który spółka ma realizować,
 • sposób w jaki chcesz osiągnąć ten cel np. poprzez wniesienie wkładów,
 • zakres działalności według PKD,
 • informację o wielkości wkładów,
 • postanowienia dotyczące zmian treści umowy,
 • kwestie podziału zysków i udziału w stratach,
 • informację o wspólnikach prowadzących sprawy spółki oraz o jej reprezentantach i sposobie reprezentacji,
 • postanowienia dotyczące wypowiedzenia i rozwiązania umowy.

Spółka musi opłacić podatek od czynności cywilno-prawnych w urzędzie skarbowym właściwym ze względu na swoją siedzibę. Stawka podatku wynosi 0,5% – podstawą opodatkowania jest wartość wkładów wniesionych do majątku spółki. Podatek od czynności cywilnoprawnych zapłać w ciągu 14 dni od dnia zawarcia umowy spółki. Złóż deklarację na druku PCC-3, PCC-3A – możesz je złożyć także w formie elektronicznej. Więcej informacji na temat podatku od czynności cywilnoprawnych znajdziesz na stronie internetowej Ministerstwa Finansów.

Udostępnij Wydrukuj

Czy ta strona była przydatna?

Twoja opinia przyczyni się do polepszenia tej strony.