Umowa spółki cywilnej

Umowa spółki cywilnej powinna być stwierdzona pismem i zawierać:

 • informację o wspólnikach;
 • datę i miejsce zawarcia umowy;
 • nazwę i siedzibę
 • okres funkcjonowania spółki;
 • obszar działalności gospodarczej spółki;
 • cel gospodarczy, który spółka ma realizować;
 • sposób w jaki chcemy osiągnąć ten cel np. poprzez wniesienie wkładów;
 • zakres działalności według PKD;
 • informację o wielkości wkładów;
 • postanowienia dotyczące zmian treści umowy;
 • kwestie podziału zysków i udziału w stratach;
 • informację o wspólnikach prowadzących sprawy spółki oraz o jej reprezentantach. i sposobie reprezentacji;
 • postanowienia dotyczące wypowiedzenia i rozwiązania umowy.

 

Spółka musi opłacić podatek od czynności cywilno prawnych w urzędzie skarbowym właściwym ze względu na siedzibę spółki (stawka podatku wynosi 0,5%, podstawę opodatkowania stanowi wartość wkładów wniesionych do majątku spółki) - deklaracja na druku PCC-3, PCC-3A.  Formularze te można złożyć w formie elektronicznej. Złożenie deklaracji i zapłata podatku od czynności cywilnoprawnych powinna nastąpić w terminie 14 dni od dnia zawarcia umowy spółki, bez wezwania organu podatkowego. Więcej na temat podatku od czynności cywilnoprawnych na stronach internetowych Ministerstwa Finansów.

Udostępnij Wydrukuj

Czy ta strona była przydatna?

Twoja opinia przyczyni się do polepszenia tej strony.