Zawiadomienie naczelnika urzędu skarbowego o korzystaniu z usług biura rachunkowego

 

Zlecenie biuru rachunkowemu prowadzenia podatkowej księgi przychodów i rozchodów lub ewidencji przychodów w formie ryczałtu wymaga zawiadomienia właściwego naczelnika urzędu skarbowego w terminie 7 dni od dnia zawarcia umowy z biurem rachunkowym. Zawiadomienie powinno zawierać nazwę i adres biura, miejsce (adres) prowadzenia oraz przechowywania księgi/ewidencji i dowodów związanych z jej prowadzeniem. Więcej na ten temat znajdziesz w opisie usługi Zawiadom urząd skarbowy o wyborze biura rachunkowego.

W przypadku zlecenia prowadzenia ksiąg rachunkowych biuru rachunkowemu, które będzie je prowadziło poza siedzibą przedsiębiorstwa, należy powiadomić właściwy urząd skarbowy o miejscu prowadzenia ksiąg rachunkowych w terminie 15 dni od dnia ich wydania. Takiego zawiadomienia należy dokonać na druku NIP-8. Formularz NIP-8 można złożyć elektronicznie korzystając z platformy e-Deklaracje.

W przypadku gdy biuro rachunkowe będzie składać w imieniu przedsiębiorcy (podatnika) deklaracje podatkowe w formie elektronicznej wówczas powinno legitymować się pełnomocnictwem sporządzonym na formularzu UPL

Uwaga!!! Od 1 stycznia 2015 r. podmioty obsługiwane przez biuro rachunkowe zmuszone są składać do urzędów skarbowych dokumenty wyłącznie za pomocą środków komunikacji elektronicznej. Dotyczy to informacji: PIT-8C, PIT-11, PIT-R, IFT-1/IFT-1R, IFT-3/IFT-3R, oraz deklaracji: PIT-4R, PIT-8AR a także rocznego obliczenia podatku PIT-40.

Przekazywanie w/w dokumentów za pomocą środków komunikacji elektronicznej powinno zachodzić po sporządzeniu w/w pełnomocnictwa i przy wykorzystaniu jednej z trzech opcji:

  1. Modułu systemu finansowo-księgowego
  2. Formularzy interaktywnych
  3. Uniwersalnej Bramki Dokumentów.

 

Udostępnij Wydrukuj

Czy ta strona była przydatna?

Twoja opinia przyczyni się do polepszenia tej strony.