Jak dokonać zmiany wpisu w Krajowym Rejestrze Sądowym?

Wniosek o zmianę danych PKD spółki powinien zostać sporządzony na formularzu:

  • KRS-Z1 (spółka jawna, spółka komandytowa, spółka partnerska), 
  • KRS-Z2 (spółka komandytowo-akcyjna),
  • KRS-Z3 (spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, spółka akcyjna).

Do wniosku obowiązkowo należy dołączyć:

 

Uwaga!
Od 1 grudnia 2014 r. do rejestru przedsiębiorców KRS można wpisać nie więcej niż dziesięć kodów PKD, w tym jeden przedmiot przeważającej działalności na poziomie podklasy. Podmioty wpisane do KRS, które mają wpisane więcej niż 10 pozycji, mają obowiązek zgłosić zmianę w zakresie przedmiotu działalności w celu dostosowania wpisu do obowiązujących przepisów przy pierwszym wniosku o zmianę danych w rejestrze, nie później niż w terminie pięciu lat od dnia wejścia w życie uchwalonych zmian (czyli do 1 grudnia 2019 r.).

Udostępnij Wydrukuj

Czy ta strona była przydatna?

Twoja opinia przyczyni się do polepszenia tej strony.