Jak zmienić wpis w Krajowym Rejestrze Sądowym?

Wniosek o zmianę danych PKD spółki przygotuj na formularzu:

  • KRS-Z1 (dla spółki jawnej, komandytowej lub partnerskiej), 
  • KRS-Z2 (dla spółki komandytowo-akcyjnej),
  • KRS-Z3 (dla spółki z ograniczoną odpowiedzialnością i spółki akcyjnej).

Do wniosku dołącz:

Uwaga! Do rejestru przedsiębiorców KRS możesz wpisać nie więcej niż 10 kodów PKD, w tym jeden przedmiot przeważającej działalności na poziomie podklasy. Podmioty wpisane do KRS, które mają podane więcej niż 10 pozycji, muszą zgłosić zmianę w zakresie przedmiotu działalności, by dostosować wpis do obowiązujących przepisów. Muszą to zrobić przy pierwszym wniosku o zmianę danych w rejestrze, nie później niż w terminie 5 lat od dnia wejścia w życie uchwalonych zmian (czyli do 1 grudnia 2019 r.).

Udostępnij Wydrukuj

Czy ta strona była przydatna?

Twoja opinia przyczyni się do polepszenia tej strony.