Jak założyć konto firmowe

Przepisy nie określają specjalnych warunków, które musisz spełnić, aby założyć konto firmowe. Większość banków przy jego zakładaniu będzie wymagać, abyś dostarczył:

  • zaświadczenie (albo jego ksero i oryginał do wglądu) o wpisie do CEiDG,
  • twój dowód osobisty,
  • pieczątkę firmową.

Bank może też wymagać złożenia wzorów podpisów osób, które będą dysponować kontem.

Jeśli prowadzisz spółkę prawa handlowego (spółkę jawną, partnerską, komandytową, komandytowo-akcyjną, spółkę z o.o. lub spółkę akcyjną), to musisz też dostarczyć:

  • akt zawiązania spółki,
  • zaświadczenie o nadaniu numeru REGON oraz aktualny odpis KRS.

W niektórych bankach możesz dostać numer firmowego konta zanim zarejestrujesz działalność gospodarczą. W takim przypadku bank aktywuje twoje konto firmowe po założeniu firmy. Nie musisz aktualizować wpisu do CEiDG (bank sam sprawdza dokonanie wpisu).

Przeczytaj więcej o ofercie rachunków bankowych dla nowych firm.

Udostępnij Wydrukuj

Czy ta strona była przydatna?

Twoja opinia przyczyni się do polepszenia tej strony.