Jak założyć konto firmowe?

Przepisy nie regulują warunków, które muszą być spełnione aby założyć konto firmowe. Najczęściej banki przy zakładaniu rachunku firmowego wymagają przedłożenia odpowiednio:

  • zaświadczenia (albo ksero i oryginału do wglądu) o wpisie do centralnej ewidencji działalności gospodarczej,
  • dowodu osobistego,
  • pieczątki firmowej,
  • złożenia wzorów podpisów osób dysponujących kontem

W przypadku spółek prawa handlowego (spółki jawnej, partnerskiej, komandytowej, komandytowo-akcyjnej, spółki z o.o. oraz spółki akcyjnej) wymagane są także:

  • akt zawiązania spółki,
  • zaświadczenie o nadaniu numeru REGON oraz aktualny odpis KRS.

Niektóre banki umożliwiają przedsiębiorcy uzyskanie numeru firmowego konta przed rejestracją działalności gospodarczej. W takim przypadku, konto firmowe jest aktywowane po założeniu firmy, ale aktualizacja wpisu nie jest konieczna (bank sam sprawdza dokonanie wpisu).

 

W artykule opublikowanym na stronach Punktu Kontaktowego znajdziesz informacje o ofercie rachunków bankowych dla nowych firm.

Udostępnij Wydrukuj

Czy ta strona była przydatna?

Twoja opinia przyczyni się do polepszenia tej strony.