Zgłoszenie członków rodziny pracownika oraz członków rodziny przedsiębiorcy do ubezpieczenia zdrowotnego

Pracownik musi zgłosić do ubezpieczenia zdrowotnego członków rodziny, którzy nie posiadają tytułu do obowiązkowego ubezpieczenia zdrowotnego. Pracownik powinien poinformować ciebie, jako pracodawcę o osobach, które należy  zgłosić. Ma na to 7 dni – licząc od dnia, w którym zaistniały okoliczności uzasadniające zgłoszenie (np. kiedy małżonek pracownika straci pracę, a tym samym ubezpieczenie zdrowotne). Musisz zgłosić do ubezpieczenia zdrowotnego członków rodziny pracownika, który poinformował cię o takiej konieczności. Ani ty, ani twój pracownik nie poniesiecie w związku z tym żadnych kosztów.

Jako przedsiębiorca musisz również zgłosić do ubezpieczenia zdrowotnego członków swojej rodziny, którzy nie posiadają tytułu do obowiązkowego ubezpieczenia zdrowotnego. Zgłoś ich w ciągu 7 dni od dnia, w którym zaistniały okoliczności uzasadniające zgłoszenie (czyli od dnia, w którym ktoś z rodziny przestał podlegać ubezpieczeniu). Twoja składka na ubezpieczenie zdrowotne nie zwiększy się z tego powodu.

Uwaga! Możesz zgłosić członków swojej rodziny do ubezpieczenia zdrowotnego składając wniosek o założenie jednoosobowej działalności gospodarczej (CEIDG). Do wniosku tego dołącz formularz ZUS ZCNA, na którym zgłosisz członków rodziny do ubezpieczenia zdrowotnego. Jeśli zamierzasz prowadzić działalność oświatową (szkołę, przedszkole, punkt wychowania przedszkolnego), to formularz ZUS ZCNA złóż samodzielnie w ZUS. Te działalności nie podlegają bowiem rejestracji w CEIDG.

Członkiem rodziny jest (dla celów ubezpieczenia zdrowotnego):

  • twoje dziecko, dziecko małżonka, dziecko przysposobione, wnuka i dziecko obce, dla którego ustanowiono opiekę, albo dziecko obce w ramach rodziny zastępczej lub rodzinnego domu dziecka, do ukończenia przez nie 18 lat, a jeżeli kształci się dalej, do ukończenia 26 lat, natomiast jeżeli posiada orzeczenie o znacznym stopniu niepełnosprawności lub inne, traktowane na równi – bez ograniczenia wieku,
  • mąż, żona,
  • matka, ojciec, dziadek, babcia (tzw. wstępni), którzy są z tobą, jako osobą ubezpieczoną, we wspólnym gospodarstwie domowym

Dziadkowie mogą zgłaszać wnuki, tylko w przypadku, gdy żaden z rodziców nie podlega obowiązkowi ubezpieczenia zdrowotnego lub nie jest osobą uprawnioną do świadczeń opieki zdrowotnej na podstawie przepisów o koordynacji z tytułu wykonywania pracy lub pracy na własny rachunek albo ubezpieczeniu dobrowolnemu. 

Zgłoś członków swojej rodziny lub rodziny swojego pracownika do ubezpieczenia zdrowotnego. Wypełnij druk ZUS ZCNA.

Więcej na ten temat przeczytasz w poradniku znajdującym się na stronie internetowej Zakładu Ubezpieczeń Społecznych.

Odpowiednie formularze możesz również składać drogą elektroniczną korzystając z Platformy Usług Elektronicznych ZUS.

Udostępnij Wydrukuj

Czy ta strona była przydatna?

Twoja opinia przyczyni się do polepszenia tej strony.