Zgłoszenie na egzamin dla agentów ubezpieczeniowych

Aby uzyskać wpis na listę agentów, musisz zdać odpowiedni egzamin. Przeprowadza go zakład ubezpieczeń w formie pisemnego lub elektronicznego testu jednokrotnego wyboru. Zakres merytoryczny egzaminu obejmuje zagadnienia ogólne niezbędne do prawidłowego wykonywania czynności agencyjnych oraz zagadnienia z obszaru działalności zakładu ubezpieczeń, na rzecz którego masz wykonywać czynności agencyjne.

Uwaga! Jeśli o wpis na listę agentów wnioskuje spółka z ograniczoną odpowiedzialnością lub spółka akcyjna (spółki kapitałowe), egzamin musi zdać co najmniej połowa ich członków zarządu. W przypadku spółek osobowych (spółki jawnej, komandytowej i komandytowo-akcyjnej) egzamin muszą zdać:

  • wspólnicy tych spółek, o ile są osobami fizycznymi
  • w przypadku, gdy wspólnikami tych spółek są osoby prawne - co najmniej połowa ich członków zarządu

Podstawa prawna:

Udostępnij Wydrukuj

Czy ta strona była przydatna?

Twoja opinia przyczyni się do polepszenia tej strony.