Zgłoszenie na egzamin dla agentów ubezpieczeniowych

W celu uzyskania wpisu na listę agentów należy zdać odpowiedni egzamin, przeprowadzany przez zakład ubezpieczeń w formie pisemnego lub elektronicznego testu jednokrotnego wyboru. Zakres merytoryczny egzaminu obejmuje zagadnienia ogólne, niezbędne do prawidłowego wykonywania czynności agencyjnych oraz zagadnienia z zakresu działalności zakładu ubezpieczeń, na rzecz którego mają być wykonywane czynności agencyjne.

 

Uwaga:
Jeśli wnioskodawcą jest spółka z ograniczoną odpowiedzialnością lub spółka akcyjna (spółki kapitałowe), to egzamin musi zdać co najmniej połowa ich członków zarządu. W przypadku spółek osobowych (spółki jawnej, komandytowej i komandytowo-akcyjnej) egzamin muszą zdać:

a) wspólnicy tych spółek, o ile są osobami fizycznymi,

b) w przypadku gdy wspólnikami tych spółek są osoby prawne - co najmniej połowa ich członków zarządu.

 

Zobacz więcej:

 

Udostępnij Wydrukuj

Czy ta strona była przydatna?

Twoja opinia przyczyni się do polepszenia tej strony.