Złożenie oświadczenia o kontynuowaniu ubezpieczenia społecznego w KRUS

Oświadczenie o kontynuowaniu ubezpieczenia społecznego rolników w Kasie Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego należy złożyć w terminie 14 dni od rozpoczęcia wykonywania pozarolniczej działalności gospodarczej lub rozpoczęcia współpracy przy jej prowadzeniu. Niezachowanie terminu na złożenie oświadczenia jest równoznaczne z ustaniem ubezpieczenia od dnia rozpoczęcia wykonywania pozarolniczej działalności gospodarczej lub  współpracy przy jej prowadzeniu.

 

 

Udostępnij Wydrukuj

Czy ta strona była przydatna?

Twoja opinia przyczyni się do polepszenia tej strony.