Ubezpieczenia społeczne w ZUS, a ubezpieczenie społeczne za granicą

Zakładając działalność gospodarczą w Polsce należy ustalić kwestie związane z obowiązkowym ubezpieczeniem społecznym.

1. Jeżeli wykonujesz pracę na własny rachunek na terytorium dwóch lub więcej państw członkowskich, ubezpieczony jesteś:

  • w państwie, w którym jest Twoje miejsce zamieszkania – jeżeli tam wykonujesz znaczną część pracy,
  • w państwie, w którym znajduje się centrum zainteresowania (centrum interesów) dla Twojej działalności – jeżeli nie mieszkasz w państwie, w którym wykonujesz znaczną część pracy.

W celu określenia czy w danym państwie jest wykonywana znaczna część pracy, bierze się pod uwagę uzyskiwany obrót, czas pracy, liczbę świadczonych usług lub dochód.

2. Jeśli jesteś pracownikiem najemnym w jednym państwie członkowskim i równocześnie otwierasz działalność gospodarczą w drugim państwie członkowskim, to podlegasz ubezpieczeniu społecznemu państwa, w którym jesteś pracownikiem najemnym. Składki na ubezpieczenie społeczne z tytułu pracy najemnej oraz pracy na własny rachunek będziesz opłacać w kraju, w którym wykonujesz pracę najemną. Zatem, jeżeli dana osoba jest pracownikiem w innym państwie – a w Polsce prowadzi działalność na własny rachunek, powinna uzyskać formularz A1 (lub E101) z instytucji ubezpieczeniowej państwa, w którym podlega obowiązkowym ubezpieczeniom społecznym. Taki dokument będzie potwierdzał, że osoba prowadząca w Polsce działalność na własny rachunek nie powinna odprowadzać w Polsce składek na ubezpieczenia społeczne z tego tytułu.

 

3. Jeżeli jesteś cudzoziemcem, który założył w Polsce działalność gospodarczą i podlegał będziesz ubezpieczeniom społecznym wyłącznie z tytułu założonej w Polsce działalności gospodarczej to obowiązują Ciebie identyczne zasady podlegania tym ubezpieczeniom jak obywateli Polski. Więcej na ten temat w publikacji Zgłoszenie przedsiębiorcy do ubezpieczenia społecznego.

 

Więcej informacji na ten temat ubezpieczeń społecznych, kiedy zmieniamy miejsce pobytu, pracy lub zamieszkania w obrębie państw członkowskich Unii Europejskiej, Europejskiego Obszaru Gospodarczego i Szwajcarii znajdziesz w poradniku znajdującym się na stronach internetowych Zakładu Ubezpieczeń Społecznych.

 

Informację, kiedy należy wypełnić druk E101  znajdziesz na stronach Zielonej Lini.

Udostępnij Wydrukuj

Czy ta strona była przydatna?

Twoja opinia przyczyni się do polepszenia tej strony.