print

Opłacanie abonamentu RTV przez przedsiębiorców

Przedsiębiorcy zobowiązani są uiszczać opłaty abonamentowe za każdy posiadany odbiornik telewizyjny i radiofoniczny, w tym również za odbiorniki w samochodach służbowych. Odbiorniki radiofoniczne oraz telewizyjne można zarejestrować w następujący sposób:

  • dokonując rejestracji w urzędzie pocztowym poprzez złożenie wniosku o rejestrację odbiorników radiofonicznych/telewizyjnych. Po dokonaniu rejestracji, w terminie 14 dni od dnia przyjęcia wniosku, Poczta Polska S.A. zawiadamia użytkownika o nadaniu indywidualnego numeru identyfikacyjnego przesyłając: zawiadomienie o nadaniu indywidualnego numeru identyfikacyjnego użytkownikowi odbiorników radiofonicznych/telewizyjnych, 5 spersonalizowanych formularzy polecenia przelewu/wpłaty gotówki, zamówienie na spersonalizowane formularze polecenia przelewu/wpłaty gotówki. Dowodem potwierdzającym fakt zarejestrowania odbiorników RTV jest oryginał wniosku o rejestrację odbiorników radiofonicznych/telewizyjnych potwierdzony odciskiem datownika oraz podpisem pracownika urzędu pocztowego lub zawiadomienie o nadaniu indywidualnego numeru identyfikacyjnego użytkownikowi odbiorników radiofonicznych/telewizyjnych. Otrzymane potwierdzenia należy zachować i okazywać w trakcie przeprowadzanych kontroli obowiązku rejestracji odbiorników RTV.
  • dokonując rejestracji odbiorników RTV przez internet wypełniając wniosek elektroniczny o rejestrację odbiornika radiofonicznego, telewizyjnego. Po wypełnieniu wniosku należy poczekać na otrzymanie na podany adres korespondencyjny hasła i wypełnionego formularza wniosku o rejestrację odbiorników radiofonicznych/telewizyjnych – korespondencja zostanie przesłana w terminie 4 dni roboczych od daty zgłoszenia rejestracji. Po otrzymaniu ww. korespondencji należy ponownie wejść na stronę internetową Poczty Polskiej S.A., wybrać opcję weryfikacja rejestracji i wprowadzić otrzymane hasło (w przypadku, gdy weryfikacja nie zostanie dokonana w ciągu 30 dni wniosek zostanie anulowany i należy dokonać ponownej rejestracji). Następnie należy podpisać nadesłany formularz, podpisaną kopię umieścić w otrzymanej kopercie zwrotnej i wysłać do nadawcy. Po otrzymaniu podpisanej kopii formularza wniosku o rejestrację odbiorników radiofonicznych/telewizyjnych Dział Obsługi Abonentów w Bydgoszczy przesyła do abonenta zawiadomienie o nadaniu indywidualnego numeru identyfikacyjnego wraz ze spersonalizowanymi formularzami polecenia przelewu/wpłaty gotówkowej.

Więcej informacji na temat opłacania abonamentu przez przedsiębiorców zamieszczona jest na stronach internetowych Poczty Polskiej.

Czy ta strona była przydatna?

Twoja opinia przyczyni się do polepszenia tej strony.