Opłacanie abonamentu RTV przez przedsiębiorców

Przedsiębiorcy zobowiązani są uiszczać opłaty abonamentowe za każdy posiadany odbiornik telewizyjny i radiofoniczny, w tym również za odbiorniki w samochodach służbowych. Odbiorniki radiofoniczne oraz telewizyjne można zarejestrować w następujący sposób:

  • dokonując rejestracji w urzędzie pocztowym poprzez złożenie wniosku o rejestrację odbiorników radiofonicznych/telewizyjnych. Po dokonaniu rejestracji, w terminie 14 dni od dnia przyjęcia wniosku, Poczta Polska S.A. zawiadamia użytkownika o nadaniu indywidualnego numeru identyfikacyjnego przesyłając: zawiadomienie o nadaniu indywidualnego numeru identyfikacyjnego użytkownikowi odbiorników radiofonicznych/telewizyjnych, 5 spersonalizowanych formularzy polecenia przelewu/wpłaty gotówki, zamówienie na spersonalizowane formularze polecenia przelewu/wpłaty gotówki. Dowodem potwierdzającym fakt zarejestrowania odbiorników RTV jest oryginał wniosku o rejestrację odbiorników radiofonicznych/telewizyjnych potwierdzony odciskiem datownika oraz podpisem pracownika urzędu pocztowego lub zawiadomienie o nadaniu indywidualnego numeru identyfikacyjnego użytkownikowi odbiorników radiofonicznych/telewizyjnych. Otrzymane potwierdzenia należy zachować i okazywać w trakcie przeprowadzanych kontroli obowiązku rejestracji odbiorników RTV.
  • dokonując rejestracji odbiorników RTV przez internet wypełniając wniosek elektroniczny o rejestrację odbiornika radiofonicznego, telewizyjnego. Po wypełnieniu wniosku należy poczekać na otrzymanie na podany adres korespondencyjny hasła i wypełnionego formularza wniosku o rejestrację odbiorników radiofonicznych/telewizyjnych – korespondencja zostanie przesłana w terminie 4 dni roboczych od daty zgłoszenia rejestracji. Po otrzymaniu ww. korespondencji należy ponownie wejść na stronę internetową Poczty Polskiej S.A., wybrać opcję weryfikacja rejestracji i wprowadzić otrzymane hasło (w przypadku, gdy weryfikacja nie zostanie dokonana w ciągu 30 dni wniosek zostanie anulowany i należy dokonać ponownej rejestracji). Następnie należy podpisać nadesłany formularz, podpisaną kopię umieścić w otrzymanej kopercie zwrotnej i wysłać do nadawcy. Po otrzymaniu podpisanej kopii formularza wniosku o rejestrację odbiorników radiofonicznych/telewizyjnych Dział Obsługi Abonentów w Bydgoszczy przesyła do abonenta zawiadomienie o nadaniu indywidualnego numeru identyfikacyjnego wraz ze spersonalizowanymi formularzami polecenia przelewu/wpłaty gotówkowej.

Więcej informacji na temat opłacania abonamentu przez przedsiębiorców zamieszczona jest na stronach internetowych Poczty Polskiej.

Udostępnij Wydrukuj

Czy ta strona była przydatna?

Twoja opinia przyczyni się do polepszenia tej strony.