print

Warunki, które musi spełniać lokal/budynek, w którym prowadzone będzie biuro podróży

Warto pamiętać, iż przy prowadzeniu biura podróży oferującego swe usługi tylko za pośrednictwem internetu istnieje możliwość jego prowadzenia w posiadanym lokalu lub budynku mieszkalnym. Jednakże zatrudnienie ewentualnych pracowników może spowodować konieczność dokonania zmiany sposobu użytkowania (zmianie ulegną warunki przeciwpożarowe lub BHP).
Należy pamiętać, iż wykorzystanie części lokalu/budynku mieszkalnego na cele prowadzonej działalności gospodarczej wymaga złożenia deklaracji właściwemu wójtowi, burmistrzowi lub prezydentowi miasta o odprowadzaniu podatku od nieruchomości (lub jej części) według stawki przewidzianej dla budynków, lokali wykorzystywanych do prowadzenia działalności gospodarczej.Czy ta strona była przydatna?

Twoja opinia przyczyni się do polepszenia tej strony.