Warunki, które musi spełniać lokal/budynek, w którym prowadzone będzie biuro podróży

Warto pamiętać, iż przy prowadzeniu biura podróży oferującego swe usługi tylko za pośrednictwem internetu istnieje możliwość jego prowadzenia w posiadanym lokalu lub budynku mieszkalnym. Jednakże zatrudnienie ewentualnych pracowników może spowodować konieczność dokonania zmiany sposobu użytkowania (zmianie ulegną warunki przeciwpożarowe lub BHP).
Należy pamiętać, iż wykorzystanie części lokalu/budynku mieszkalnego na cele prowadzonej działalności gospodarczej wymaga złożenia deklaracji właściwemu wójtowi, burmistrzowi lub prezydentowi miasta o odprowadzaniu podatku od nieruchomości (lub jej części) według stawki przewidzianej dla budynków, lokali wykorzystywanych do prowadzenia działalności gospodarczej.Udostępnij Wydrukuj

Czy ta strona była przydatna?

Twoja opinia przyczyni się do polepszenia tej strony.