Aktualizacja rejestracji w ramach VAT-UE

Przedsiębiorca, chcący dokonywać transakcji wewnątrzwspólnotowych w tym nabyć i dostaw towarów przemieszczanych w UE , importu usług  oraz  świadczenia  usług , dla których  podatnikiem  jest usługobiorca mający siedzibę w innym państwie członkowskim musi się zarejestrować w bazie podatników VAT UE.

W tym celu jako czynny podatnik podatku VAT musi dokonać aktualizacji zgłoszenia rejestracyjnego na formularzy VAT-R dodatkowo wypełniając pole C 3. Formularz VAT-R można też wypełnić i złożyć elektronicznie czy to w formie e-deklaracji czy też jako załącznik do wniosku o wpis do CEIDG lub o zmianę tego wpisu. Niemniej ten ostatni tryb wymaga posiadania  podpisu elektronicznego weryfikowanego za pomocą kwalifikowanego certyfikatu. Więcej na stronie CEIDG.

Czynności rejestracyjnych należy dokonać przed dniem dokonania pierwszej wewnątrzwspólnotowej dostawy lub pierwszego wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów albo świadczenia lub nabycia w/w usług. Naczelnik urzędu skarbowego rejestruje podmiot, który dokonał wspomnianej rejestracji jako podatnika VAT UE i na tą okoliczność wydaje przedsiębiorcy stosowne potwierdzenie . Od tego momentu przedsiębiorca jest widoczny w bazie VIES (VAT Information Exchange System). Można go identyfikować na stronach Komisji UE.


Od tego też momentu dla potrzeb rozliczania transakcji wewnątrzwspólnotowych przedsiębiorca ma obowiązek posługiwania się numerem identyfikacji podatkowej poprzedzonym kodem PL.


W ramach rozliczania podatku VAT związanego z transakcjami wewnątrzwspólnotowymi przedsiębiorca jest zobowiązany, poza deklaracjami VAT-7,dodatkowo sporządzać informacje podsumowujące.

Udostępnij Wydrukuj

Czy ta strona była przydatna?

Twoja opinia przyczyni się do polepszenia tej strony.