Składowanie czasowe towarów celnych

Instytucja składowania czasowego służy przesunięciu odprawy celnej na późniejszy termin i jest stosowana w przypadku niemożności dokonania skutecznego zgłoszenia celnego. Zazwyczaj wiąże się z brakiem dokumentacji potrzebnej do złożenia czy przesłania w/w zgłoszenia.

Okres składowania czasowego nie może przekroczyć 90 dni. 

W tym okresie importer zobowiązany jest pozyskać brakujący dokument i dokonać  zgłoszenia celnego .

W okresie składowania czasowego towar powinien znajdować się:

  • w magazynach czasowego składowania 
  • w miejscach uznanych lub wyznaczonych przez organy celne.

Magazyny składowania czasowego zazwyczaj prowadzone są usługowo przez spedycje lub agencje celne. Złożenie tam towarów wymaga podpisania umowy i poniesienia kosztów usługowego składowania. Z kolei utworzenie własnego magazynu składowania czasowego wymaga posiadania odpowiednich pomieszczeń oraz uzyskania pozwolenia na jego prowadzenie.

Z kolei  miejsca uznane lub wyznaczone aby mogło być zatwierdzone dla celów składowania czasowego musi zapewniać bezpieczne składowanie towarów i możliwość sprawowania kontroli i dozoru celnego. Takie kryteria zdaje się realizować każdy magazyn zakładowy lub wydzielone w nim miejsce. Uwaga!   Składowanie czasowe towarów kierowanych do miejsc uznanych lub wyznaczonych, w odróżnieniu do towarów przechowywanych w magazynach składowania czasowego,  nie może przekraczać 24h. 

Dla potrzeb utworzenia magazynu składowania  czasowego lub wspomnianych miejsc przyjmuje się, że podmiot mający status AEO zapewnia prawidłowość operacji składających się na wyżej opisane przechowywanie towarów. 

Nie można też zapominać, że składowanie czasowe niezależnie od miejsca jego wykonania wymaga złożenia zabezpieczenia celnego w kwocie odpowiadającej należnościom celnych potencjalnie ciążącym na towarze.  

Zgłoszenie towarów do składowania czasowego czy to w magazynie czy też w miejscu uznanym lub wyznaczonym polega na złożeniu deklaracji składowania czasowego. Deklaracja ta może być zastąpiona przez  przywozową deklarację skróconą uzupełnioną danymi z deklaracji do czasowego składowania lub manifest ładunkowy albo inny dokument przewozowy a także dokumenty handlowe, portowe lub transportowe systemy teleinformatyczne pod warunkiem ,że posiadają dane wymagane dla  deklaracji do czasowego składowania. 

Udostępnij Wydrukuj

Czy ta strona była przydatna?

Twoja opinia przyczyni się do polepszenia tej strony.