Zgłoszenie uproszczone bez pozwolenia

Ten rodzaj procedury uproszczonej nie wymaga uzyskania pozwolenia organu celnego.

Przeznaczony jest wyłącznie dla osób dokonujących zgłoszeń celnych w formie standardowej, w sytuacji gdy osoby te nie dysponują pełną dokumentacją w chwili składania zgłoszenia celnego. Warunkiem jest ,że tego rodzaju odstępstwa występują sporadycznie i rzadko. 


Organ celny może przyjąć takie zgłoszenie celne gdy zgłaszający w formie pisemnego oświadczenia zapewni władze celne, iż:
•   odpowiedni dokument istnieje i nie utracił ważności,
•  dokument nie został dołączony ze względów, na które zgłaszający nie miał wpływu,
•  jakiekolwiek opóźnienie przyjęcia zgłoszenia uniemożliwiłoby objęcie towarów procedurą lub spowodowałoby zastosowanie wyższej stawki celnej.


Zgłaszający powinien jednak dysponować danymi ujętymi w brakujących dokumentach.


Organ celny wyznacza zgłaszającemu termin na uzupełnienie brakujących danych lub dokumentów, których nie było w czasie przyjmowania zgłoszenia celnego, nie dłuższy niż 1 miesiąc.


Atutem tej formy uproszczeń jest dostępność towaru sprowadzonego z zagranicy w sytuacji, gdy braki w dokumentach wykluczają dokonanie odprawy w zwykłym trybie. Stosowanie w/w uproszczeń eliminuje też przymus składowania czasowego towaru w magazynie celnym i ponoszenia kosztów takiej operacji.

Udostępnij Wydrukuj

Czy ta strona była przydatna?

Twoja opinia przyczyni się do polepszenia tej strony.