print

Świadectwa pochodzenia

Świadectwa pochodzenia  towaru są wystawiane przez eksporterów, jednakże wymagają legalizacji .


Jest ona dokonywana w oddziałach celnych i sprowadza się do weryfikacji wystawionego świadectwa  pod kątem spełnienia odpowiednich reguł pochodzenia. W tym celu konieczne może okazać się przedłożenie dodatkowych dokumentów określających źródło pochodzenia surowców i półfabrykatów. W przypadku potwierdzania preferencyjnego pochodzenia towaru zakupionego w innym kraju UE lub bazującego na częściach lub surowcach z tego kraju wymagane jest uzyskanie od dostawcy jego specjalnej deklaracji o treści jak poniżej:

DEKLARACJA
Ja, niżej podpisany, deklaruję, że towary wymienione w wykazie w niniejszym dokumencie… ….. ….. ….. pochodzą z ….. ….. ….. ….. i są zgodne z regułami pochodzenia dotyczącymi handlu na warunkach preferencyjnych z ….. ….. ….. ….. :
Zaświadczam, że:
( - kumulacja została zastosowana z ……..(nazwa państwa/państw)
( - nie zastosowano kumulacji.
Zobowiązuję się dostarczyć organom celnym wszelkich dodatkowych wymaganych dokumentów:
….. ….. ….. ….. ….. .....
….. ….. ….. ….. ….. .....
….. ….. ….. ….. ….. .....

 

Legalizacja polega na potwierdzeniu wystawionego świadectwa podpisem i pieczęcią organu celnego. Uciążliwością tego trybu potwierdzania pochodzenia towaru jest konieczność odwiedzenia oddziału celnego oraz dostarczanie różnych dokumentów zależnych od uznania organu celnego.

Czy ta strona była przydatna?

Twoja opinia przyczyni się do polepszenia tej strony.