Świadectwa pochodzenia

Świadectwa pochodzenia  potwierdzające niepreferencyjne pochodzenie towaru są wystawiane przez urzędy celne lub Krajowa Izbę Gospodarczą. Natomiast świadectwa preferencyjne wystawiane są jedynie przez administrację celną.

Formularze są wypełniane przez eksporterów, jednakże wymagają legalizacji wystawcy


Procedura wystawiania świadectw sprowadza się do weryfikacji wnioskowanego świadectwa  pod kątem spełnienia odpowiednich reguł pochodzenia. W tym celu konieczne może okazać się przedłożenie dodatkowych dokumentów określających źródło pochodzenia surowców i półfabrykatów. W przypadku potwierdzania preferencyjnego pochodzenia towaru zakupionego w innym kraju UE lub bazującego na częściach lub surowcach z tego kraju wymagane jest uzyskanie od dostawcy jego specjalnej deklaracji o treści jak poniżej:

DEKLARACJA
Ja, niżej podpisany, deklaruję, że towary wymienione w wykazie w niniejszym dokumencie… ….. ….. ….. pochodzą z ….. ….. ….. ….. i są zgodne z regułami pochodzenia dotyczącymi handlu na warunkach preferencyjnych z ….. ….. ….. ….. :
Zaświadczam, że:
( - kumulacja została zastosowana z ……..(nazwa państwa/państw)
( - nie zastosowano kumulacji.
Zobowiązuję się dostarczyć organom celnym wszelkich dodatkowych wymaganych dokumentów:
….. ….. ….. ….. ….. .....
….. ….. ….. ….. ….. .....
….. ….. ….. ….. ….. .....

 

Udostępnij Wydrukuj

Czy ta strona była przydatna?

Twoja opinia przyczyni się do polepszenia tej strony.