Zmiana wpisu w ewidencji działalności gospodarczej (CEIDG) przez wspólników będących osobami fizycznymi – uzupełnienie informacji o NIP i REGON spółki cywilnej

Po uzyskaniu numerów NIP i REGON założonej spółki cywilnej, każdy z jej wspólników powinien dokonać zmiany wpisu w Centralnej Ewidencji i Informacji Działalności Gospodarczej. Wniosek składa się na formularzu CEIDG-1, należy w nim podać numery NIP i REGON spółki cywilnej (wypełnia się pola 26 formularza CEIDG-1). Złożenie wniosku nie wymaga wniesienia opłat.

Więcej na temat zmiany wpisu w Centralnej Ewidencji i Informacji Działalności Gospodarczej na stronach portalu biznes.gov.pl.

 

 

Udostępnij Wydrukuj

Czy ta strona była przydatna?

Twoja opinia przyczyni się do polepszenia tej strony.