print

Zmiana wpisu w ewidencji działalności gospodarczej (CEIDG) przez wspólników będących osobami fizycznymi – uzupełnienie informacji o NIP i REGON spółki cywilnej

Po uzyskaniu numerów NIP i  REGON założonej spółki cywilnej, każdy z jej wspólników powinien dokonać zmiany wpisu w Centralnej Ewidencji i Informacji Działalności Gospodarczej polegającej na złożeniu formularza CEIDG-1  i podania w nim numerów NIP i REGON spółki cywilnej ( należy wypełnić pola 26 formularza CEIDG-1). Złożenie wniosku nie wymaga wniesienia opłat.

Więcej na temat zmiany wpisu w Centralnej Ewidencji i Informacji Działalności Gospodarczej na stronach Pojedynczego Punktu Kontaktowego.

 

 

Czy ta strona była przydatna?

Twoja opinia przyczyni się do polepszenia tej strony.