Procedura zawieszenia poboru akcyzy

Procedura zawieszenia poboru akcyzy jest instytucją dedykowaną m.in.bez akcyzowemu przemieszczaniu wyrobów akcyzowych.

Może zachodzić pomiędzy zarejestrowanymi przedsiębiorcami posiadającymi numer akcyzowy wpisany w systemie SEED  (System for Exchange of Excise Data) . W ramach w/w systemu istnieje możliwość sprawdzenia swoich partnerów na stronie Komisji Europejskiej.

Powyższe rozwiązania  w dostawach wewnątrzwspólnotowych obejmuje odbiorców w UE:
- prowadzących składy podatkowe,
- posiadających status zarejestrowanego odbiorcy.
Nadawcą  zaś z terenu kraju może być podmiot prowadzący skład podatkowy, rzadziej zarejestrowany wysyłający.

W celu uruchomienia w/w  procedury konieczne jest korzystanie ze systemu EMCS  (Excise Movement and Control System). System ten służy do nadzoru i kontroli wyrobów akcyzowych przemieszczanych w ramach zawieszonego poboru akcyzy i oparty jest na elektronicznej wymianie komunikatów wysyłanych przez uczestników obrotu.

Sama zaś obsługa dokumentów w systemie EMCS wygląda następująco:
- podmiot wysyła do systemu (do UC) projekt dokumentu e-AD
- projekt jest sprawdzany (walidowany) przez system,
- po ewentualnej kontroli lub po upływie pewnego czasu w przypadku jej braku, projekt e-AD jest zatwierdzany jako „pełnowartościowy” e-AD i towar może już jechać, przy czym system automatycznie przesyła e-AD nie tylko nadawcy, ale i odbiorcy oraz właściwemu dla niego UC, jak też obciąża elektronicznie zabezpieczenie ,
- po dotarciu przesyłki do odbiorcy, odbiorca przesyła elektronicznie do swojego UC projekt raportu odbioru, który (identycznie jak projekt e-AD) jest przez system sprawdzany oraz następuje  decyzja o kontroli,
- po kontroli lub po upływie odpowiedniego czasu, projekt raportu odbioru staje się raportem odbioru, który z UC odbiorczego wędruje elektronicznie do odbiorcy, nadawcy i UC wysyłki, gdzie automatycznie następuje elektroniczne zwolnienie zabezpieczenia.

Potwierdzenie zakończenia procedury w sposób opisany jak powyżej pozwala uznać operacje przemieszczania za zamkniętą i rozliczyć ją podatkowo przed organami celnymi. Jednakże warunkiem jest aby w ciągu 4 miesięcy od dnia wysyłki wyrobów akcyzowych nadawca posiadał w/w raport odbioru lub dokument go zastępujący (jest generowany gdy podczas realizacji procedury system EMCS przestał działać).

Udostępnij Wydrukuj

Czy ta strona była przydatna?

Twoja opinia przyczyni się do polepszenia tej strony.