print

Deklaracje kwartalne VAT-7, VAT-7D

Składanie deklaracji kwartalnych przysługuje zarówno małym podatnikom jak i innym przedsiębiorcom. Ci ostatni muszą o tym  dodatkowo zawiadomić pisemnie urząd skarbowy w stosownym terminie (tj. do 25 dnia drugiego miesiąca kwartału, za który będzie po raz pierwszy złożona kwartalna deklaracja podatkowa ). Można to zrobić w ramach rejestracji lub aktualizacji rejestracyjnej podatników podatku VAT na formularzu VAT-R.

Deklaracje są składane w terminie do 25 dnia miesiąca następującego po każdym kolejnym kwartale.

Mali podatnicy stosują w tym względzie  formularze VAT- 7K.
Pozostali podatnicy stosują formularze  VAT-7D.

Druki do pobrania z zasobów Ministerstwa Finansów lub  za pośrednictwem strony e-deklaracje (forma interaktywna).

Powyższe uprawnienie ustaje gdy w danym kwartale lub w poprzedzających go czterech kwartałach  w/w podatnicy dokonali dostawy towarów, o których mowa w załączniku nr 13 do ustawy o podatku od towarów i usług  (wyroby ze stali, paliwo, złoto, sebro cyfrowe aparaty fotograficzne)  chyba że łączna wartość tych dostaw bez kwoty podatku nie przekroczyła, w żadnym miesiącu z tych okresów, kwoty 50.000 zł. lub przekroczyła tę kwotę na poziomie mniejszym niż 1% wartości sprzedaży tych towarów bez kwoty podatku.

Czy ta strona była przydatna?

Twoja opinia przyczyni się do polepszenia tej strony.