Deklaracje kwartalne VAT-7K

Składanie deklaracji kwartalnych przysługuje małym podatnikom zarejestrowanych jako czynni podatnicy VAT przez okres przynajmniej 12 miesięcy. Obejmuje małych podatników zarówno tych rozliczającym się metodą kasową (rozliczających podatki w dacie uzyskania przychodu)  jak i tych , którzy tej metody nie wybrali. Ci ostatni muszą o tym  dodatkowo zawiadomić pisemnie urząd skarbowy w stosownym terminie (tj. do 25 dnia drugiego miesiąca kwartału, za który będzie po raz pierwszy złożona kwartalna deklaracja podatkowa ). Można to zrobić w ramach rejestracji lub aktualizacji rejestracyjnej podatników podatku VAT na formularzu VAT-R.

Termin składania deklaracji kwartalnych


Deklaracje są składane w terminie do 25 dnia miesiąca następującego po każdym kolejnym kwartale.  W tym samym terminie należy uiścić zadeklarowany podatek

Forma składania deklaracji


Deklaracje składa się wyłącznie w formie elektronicznej przy użyciu formularza VAT- 7K. Można to uczynić za pośrednictwem strony e-deklaracje  wykorzystując formę interaktywna wspomnianego formularza. Formularze interaktywne VAT-7K można złożyć przy wykorzystywaniu:

  • kwalifikowanego podpisu elektronicznego
  • danych autoryzujących (nr  NIP, imię,nazwisko,data urodzenia,kwota przychodu wskazana w poprzedniej deklaracji)

Uwaga! Deklaracje i informacje podatkowe przesłane drogą elektroniczną nie mogą być podpisane profilem zaufanym ePUAP i nie mogą być przesyłane za pośrednictwem platformy ePUAP!

Utrata prawa do składania deklaracji kwartalnych

Powyższe uprawnienie ustaje gdy w danym kwartale lub w poprzedzających go czterech kwartałach  ww. podatnicy dokonali dostawy towarów, o których mowa w załączniku nr 13 do ustawy o podatku od towarów i usług  (wyroby ze stali, paliwo, złoto, srebro cyfrowe aparaty fotograficzne)  chyba że łączna wartość tych dostaw bez kwoty podatku nie przekroczyła, w żadnym miesiącu z tych okresów, kwoty 50.000 zł. lub przekroczyła tę kwotę na poziomie mniejszym niż 1% wartości sprzedaży tych towarów bez kwoty podatku.

Udostępnij Wydrukuj

Czy ta strona była przydatna?

Twoja opinia przyczyni się do polepszenia tej strony.