Deklaracje miesięczne VAT-7

Rozliczenie podatku VAT polega na obliczeniu podatku należnego (pole C formularza VAT-7) i podatku naliczonego (pole D formularza VAT-7). Podatek VAT wymagany do uiszczenia stanowi różnicę pomiędzy podatkiem należnym (wynikających z dokonanych transakcji)  i naliczonym (ujętych w fakturach zakupowych). 

Termin składania deklaracji

Deklaracje miesięczne są składane w terminie do 25 dnia miesiąca następującego po każdym kolejnym miesiącu prowadzenia działalności.
W tym samym terminie konieczne jest uiszczenie zadeklarowanego podatku na rachunek odpowiedniego urzędu skarbowego.

Forma składania deklaracji


Deklaracje składa się wyłącznie w formie elektronicznej przy użyciu formularza VAT- 7.

Można to zrobić na interaktywnych formularzach ze strony e-deklaracje po:

Formularze interaktywne VAT-7 można złożyć przy wykorzystywaniu:

  • kwalifikowanego podpisu elektronicznego
  • danych autoryzujących (nr  NIP, imię,nazwisko,data urodzenia,kwota przychodu wskazana w poprzedniej deklaracji)

Uwaga! Deklaracje i informacje podatkowe przesłane drogą elektroniczną nie mogą być podpisane profilem zaufanym ePUAP i nie mogą być przesyłane za pośrednictwem platformy ePUAP!

Udostępnij Wydrukuj

Czy ta strona była przydatna?

Twoja opinia przyczyni się do polepszenia tej strony.