print

Deklaracje miesięczne VAT-7

Deklaracje miesięczne są składane na druku VAT-7 w terminie do 25 dnia miesiąca następującego po każdym kolejnym miesiącu prowadzenia działalności.
W tym samym terminie konieczne jest uiszczenie zadeklarowanego podatku na rachunek odpowiedniego urzędu skarbowego.

Formularze do pobrania z zasobów Ministerstwa Finansów lub na stronie e-deklaracje za pośrednictwem, której  wspomniany formularz można  również sporządzić elektronicznie, bez wykorzystywania podpisu kwalifikowanego.

Czy ta strona była przydatna?

Twoja opinia przyczyni się do polepszenia tej strony.