Zaliczki kwartalne dla VAT-7D

Podmioty, które nie są małymi podatnikami, a przystąpiły do kwartalnego systemu rozliczenia podatku VAT muszą odprowadzać zaliczki na ten podatek za pierwszy oraz za drugi miesiąc kwartału w wysokości 1/3 kwoty należnego zobowiązania podatkowego wynikającej z deklaracji podatkowej złożonej za poprzedni kwartał. Uiszczenie zaliczek powinno nastąpić w terminie do 25 dnia miesiąca następującego po każdym z kolejnych miesięcy, za które jest wpłacana zaliczka.


Zaliczki są rozliczane w deklaracji kwartalnej VAT-7D.

Udostępnij Wydrukuj

Czy ta strona była przydatna?

Twoja opinia przyczyni się do polepszenia tej strony.