print

Informacje podsumowujące miesięczne

Informacje podsumowujące składane za okresy miesięczne, kieruje się do urzędu skarbowego właściwego ze względu na miejsce zamieszkania lub siedzibę przedsiębiorcy w terminie:

-  do 15 dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym powstał obowiązek podatkowy z tytułu dokonania transakcji, jeżeli informacja jest sporządzana w formie papierowej,
-  do 25 dnia miesiąca następującego po miesiącu dokonania transakcji jeżeli informacja jest składane za pomocą środków komunikacji elektronicznej.

W celu wykonania w/w obowiązku należy posłużyć się drukami VAT-UE, VAT-UE/A, VAT-UE/B, VAT-UE/C.

Druki do pobrania  z zasobów Ministerstwa Finansów lub za pośrednictwem strony e- deklaracje (w formie interaktywnej).

Czy ta strona była przydatna?

Twoja opinia przyczyni się do polepszenia tej strony.