Informacje podsumowujące

Podatnicy dokonujący transakcji wewnątrzwspólnotowych zobowiązani są z zasady do składania w urzędzie skarbowym informacji podsumowujących. Są to informacje zbiorcze, wskazujące na dokonane transakcje z kontrahentami z UE. 

Termin składania informacji

Informacje podsumowujące składane są wyłącznie za okresy miesięczne. Kieruje się je do urzędu skarbowego właściwego ze względu na miejsce zamieszkania lub siedzibę przedsiębiorcy w terminie do 25 dnia miesiąca następującego po miesiącu dokonania transakcji.
 

Forma składania informacji podsumowujących

Informacje  składa się wyłącznie w formie elektronicznej przy użyciu formularza VAT-UE, VAT-UE/A, VAT-UE/B, VAT-UE/C. Można to uczynić za pośrednictwem strony e-deklaracje  wykorzystując formę interaktywna wspomnianego formularza. Formularze interaktywne VAT-UE można  złożyć przy wykorzystaniu:

  • kwalifikowanego podpisu elektronicznego
  • danych autoryzujących (nr  NIP, imię,nazwisko,data urodzenia,kwota przychodu wskazana w poprzedniej deklaracji)

Uwaga! Informacje podatkowe przesłane drogą elektroniczną nie mogą być podpisane profilem zaufanym ePUAP i nie mogą być przesyłane za pośrednictwem platformy ePUAP!

Udostępnij Wydrukuj

Czy ta strona była przydatna?

Twoja opinia przyczyni się do polepszenia tej strony.