Deklaracje podatkowe przy zryczałtowanym podatku dochodowym

Deklaracje podatkowe służące do rozliczenia zryczałtowanego podatku są roczne i składa się je w urzędzie skarbowym do 31 stycznia kolejnego roku.


W tym celu wykorzystuje się formularz PIT 28.


Dedykowany jest on dla podatników, którzy uzyskują przychody z:
· pozarolniczej działalności gospodarczej, 
· tytułu umowy najmu, podnajmu, dzierżawy, poddzierżawy lub 
· innych umów o podobnym charakterze, zarówno wtedy, gdy umowy te nie są zawierane w ramach działalności gospodarczej, jak i wtedy, gdy najem czy dzierżawa stanowi przedmiot działalności gospodarczej,
- pod warunkiem, że w stosunku do tych przychodów wybrali jako formę opodatkowania ryczałt od przychodów ewidencjonowanych.

Rozliczający się w formie ryczałtu ewidencjonowanego składają deklarację PIT 28 wraz z załącznikiem PIT 28A (informacja o przychodach z działalności prowadzonej na własne nazwisko) lub PIT 28B (informacja o przychodach z działalności prowadzonej w formie spółki cywilnej osób fizycznych).
Druki do pobrania za pośrednictwem strony Ministerstwa Finansów lub w formie interaktywnej ze strony e-deklaracje.

Udostępnij Wydrukuj

Czy ta strona była przydatna?

Twoja opinia przyczyni się do polepszenia tej strony.