Kwartalne zaliczki na poczet podatku dochodowego osób fizycznych

Zaliczki wpłaca się w terminie do 20 dnia miesiąca następującego po kwartale, w którym dochód był uzyskany, a za ostatni kwartał  - w terminie do 20 stycznia następnego roku podatkowego.

Dochodem z działalności gospodarczej stanowiącym podstawę obliczenia zaliczki u podatników prowadzących podatkowe księgi przychodów i rozchodów jest różnica pomiędzy wynikającym z tych ksiąg przychodem i kosztami jego uzyskania.

Udostępnij Wydrukuj

Czy ta strona była przydatna?

Twoja opinia przyczyni się do polepszenia tej strony.