Deklaracje podatkowe w podatku dochodowym osób prawnych

Podatnicy są obowiązani składać urzędom skarbowym zeznanie roczne, według ustalonego wzoru (formularz CIT-8), o wysokości dochodu (straty) osiągniętego w roku podatkowym.

Druk do pobrania za pośrednictwem strony e-deklaracje.

Zeznanie należy złożyć do końca trzeciego miesiąca roku następnego i w tym terminie wpłacić podatek należny albo różnicę między podatkiem należnym od dochodu wykazanego w zeznaniu, a sumą należnych zaliczek za okres od początku roku.

Uwaga! Od 1 stycznia 2015 r., w odniesieniu do dochodów uzyskanych od 1 stycznia 2014 r., roczne zeznanie CIT-8, składa się urzędom skarbowym wyłącznie za pomocą środków komunikacji elektronicznej  korzystając z jednej z trzech opcji:

  1. Modułu systemu finansowo-księgowego,
  2. Formularzy interaktywnych,
  3. Uniwersalnej Bramki Dokumentów.

Wyjątkiem od tej zasady są objęci wyłącznie podatnicy i płatnicy podatku dochodowego od osób prawnych, którzy na podstawie przepisów ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych informację na druku IFT-1 sporządzają za rok podatkowy dla nie więcej niż pięciu podatników. W ich przypadku istnieje możliwość składania urzędom skarbowym CIT-8 w formie dokumentu pisemnego (papierowo), chyba że czynność ta odbywa się za pośrednictwem biura rachunkowego.

Udostępnij Wydrukuj

Czy ta strona była przydatna?

Twoja opinia przyczyni się do polepszenia tej strony.