Eksport wyrobów akcyzowych

Eksport wyrobów akcyzowych oznacza ich wywóz z terytorium kraju poza terytorium Unii Europejskiej potwierdzony przez urząd celno-skarbowy, który nadzoruje faktyczne wyprowadzenie tych wyrobów.

Zazwyczaj nie prowadzi do powstania obowiązku podatkowego, niemniej  w sytuacji wyprowadzenia ze składu podatkowego wymaga uruchomienia procedury zawieszonego poboru akcyzy. Jak to przebiega  przeczytasz w publikacji "Jak zawiesić pobór akcyzy przy eksporcie".

Natomiast w sytuacji gdy przedmiotem eksportu są wyroby z zapłacona akcyzą to istnieje możliwość ubiegania się o zwrot tego podatku. Takie uprawnienie przysługuje:
1) podatnikowi, który dokonał eksportu tych wyrobów akcyzowych, albo
2) podmiotowi, który nabył te wyroby akcyzowe od podatnika i dokonał ich eksportu
- na pisemny wniosek złożony do właściwego naczelnika urzędu skarbowego w ciągu roku od dnia dokonania eksportu wraz z dokumentami potwierdzającymi wykonanie w/w operacji. Więcej o tej procedurze znajdziesz w publikacji "Eksport wyrobów akcyzowych po zapłaceniu akcyzy".

Odprawa celna tych wyrobów jest niezależnym obowiązkiem spoczywającym na przedsiębiorcy.

W przypadku zaś wyrobów objętych wymogiem banderolowania ich sprzedaż ze składu podatkowego z przeznaczeniem na eksport zwalnia z obowiązku nanoszenia znaków akcyzy. Niemniej organ celny może zarządzić ich konwojowanie do granicy na koszt podatnika. Sprzedaż w innym trybie (poza składem podatkowym) powinna prowadzić do wywozu towarów, po wcześniejszym zdjęciu polskich znaków akcyzy.

Udostępnij Wydrukuj

Czy ta strona była przydatna?

Twoja opinia przyczyni się do polepszenia tej strony.