Wykup i nakładanie banderol legalizacyjnych

Obowiązek oznaczania wyrobów akcyzowych legalizacyjnymi znakami akcyzy powstaje w przypadku wystąpienia poza procedurą zawieszenia poboru akcyzy wyrobów akcyzowych nieoznaczonych, oznaczonych nieprawidłowo lub nieodpowiednimi znakami akcyzy, w szczególności znakami uszkodzonymi, w przypadku gdy wyroby te przeznaczone są do dalszej sprzedaży.

Posiadacz takich wyrobów jest obowiązany sporządzić ich spis i przedstawić go do potwierdzenia właściwemu naczelnikowi urzędu celnego.

Następnie jest on obowiązany zakupić legalizacyjne znaki akcyzy i oznaczyć nimi wyroby. Zakup odbywa się na podstawie uprzednio złożonego w Ministerstwie Finansów wstępnego zapotrzebowania i wniosku  kierowanego do naczelnika urzędu celnego o sprzedaż w/w banderol. Wzór wniosku  stanowi załącznik nr 12 do Rozporządzenia Ministra  Finansów z dnia 23 grudnia 2015 r.w sprawie oznaczania wyrobów akcyzowych znakami akcyzy,

Oznaczanie wyrobów akcyzowych znakami akcyzy polega na naniesieniu, z użyciem odpowiedniego kleju, ważnej i nieuszkodzonej banderoli na opakowanie jednostkowe wyrobu akcyzowego podlegającego oznaczaniu tą banderolą. Banderole są nanoszone w sposób określony w załączniku nr 4 do w/w rozporządzenia.

 

 

Udostępnij Wydrukuj

Czy ta strona była przydatna?

Twoja opinia przyczyni się do polepszenia tej strony.