Sprawozdanie statystyczne dla grupy przedsiębiorstw

Obszar: Grupy przedsiębiorstw.

· sprawozdanie statystyczne dla grup przedsiębiorstw - GP

Obejmuje jednostki organizacyjne w formie spółek handlowych (osobowych i kapitałowych), spółdzielni, oddziałów przedsiębiorców zagranicznych  powiązane w grupy.

Badanie pełne raz w roku składane do 31 lipca 2015r.  za  rok 2014  i 29 lipca 2016r. za rok 2015.

Sprawozdanie składane jest w formie elektronicznej poprzez portal sprawozdawczy GUS lub papierowo (podmioty zatrudniające do 5 osób) wysyłane do Urzędu Statystycznego w  Warszawie z wykorzystaniem formularzy zamieszczonych na stronie GUS.

Udostępnij Wydrukuj

Czy ta strona była przydatna?

Twoja opinia przyczyni się do polepszenia tej strony.